싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online
 
phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free


ผู้เขียน หัวข้อ: ฉลองแม่พระบังเกิด...ประวัติแม่พระบังเกิด."จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด" (อ่าน 2234 ครั้ง) เมื่อ: 9 กันยายน 2553 10:44 [58.147.41.224IP Lookup , 9 กันยายน 2553, 10:44:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

caicomputer
คุณมี Ranking อันดับที่ 92
Exp: 92
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 3/6/2553


แม่พระบังเกิด  (8  กันยายน)

จากหนังสือ   : พระนางมารีอา

การฉลอง  "แม่พระบังเกิด" เป็นพระสันตะปาปาจิอุสที่ 1  เป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก  ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน   ในปลายศตวรรษที่  7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง  "คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเล็ม" ตามคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมา  ก็บอกว่าเป็นสถานที่นี้เองที่เป็นที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิม  และนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด  ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา

พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ  เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้  อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป  แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใดเมื่อเราเข้าใจเหตุผล 2  ประการคือ

1.เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า

2.แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันที  ด้วยความซื่อสัตย์

วิญญาณของแม่พระ  เป็นดวงวิญญาณที่สวยที่สุดที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมา เพื่อให้สมกับที่แม่พระจะทรงนำองค์ความรอดมาสู่โลก นักบุญเปโตรดาเนียนกล่าวว่า "นี่เป็นงานซึ่งพระเป็นเจ้าเองทรงบันดาลให้บรรลุผล"  และเมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระก่อนที่จะบังเกิด นักบุญวินเซนต์แฟร์เรอ  กล่าวว่า  "พระนางพรหมจารีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่าบรรดานักบุญและเทวดาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา" แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดเห็นของบรรดานักเทวศาสตร์ว่า 

ประการหนึ่ง พระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ  ให้เป็นมารดาของพระเจ้า  ดังนั้นบุญราศีเดนิส แห่งคณะคาร์ทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกให้เป็นผู้สูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง  ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง
ความจริงแล้วไม่ควรจะมีข้อสงสัยใดๆ  เมื่อพระเป็นเจ้าทรงมีแผนการจะให้พระบุตรเสด็จลงมาบังเกิดจากพระนางตามธรรมชาติของมนุษย์แล้ว  พระองค์ก็ย่อมจะมีวิธีการให้แม่ของพระองค์มีอะไรพิเศษกว่าสิ่งสร้างใดๆ

นักบุญโทมัสสอนว่า  พระเป็นเจ้าทรงประทานพระหรรษทานแก่ทุกคนตามัดส่วนและเต็มเปี่ยมตามฐานะของแต่ละคน

นักบุญเปาโลสอนเรื่องนี้มาก่อนแล้วว่า "พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรและความสามารถให้แต่ละคนตามพันธสัญญาใหม่  (2คร.3:6) ทั้งนี้หมายความอัครสาวกก็ได้รับพระพรตามสัดส่วนสำหรับแต่ละคนให้ทำงานด้วยดีตามที่ตนได้รับเลือก

นักบุญเบอร์นาดีนกล่าวเพิ่มเติมว่า  "ความจริงในวิชาเทวศาสตร์กล่าวว่าเมื่อบุคคลใดได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ใดเขาย่อมจะได้รับไม่เพียงแต่คุณภาพ แต่เขาย่อมจะได้รับพระหรรษทานโดยเฉพาะเมื่อเขาจะได้ทำหน้าที่อย่างดีโดยสมบูรณ์ 

ด้วยเหตุนี้  แม่พระผู้เป็นมารดาของพระเจ้าก็ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะ เธอจึงควรจะไดรับสิ่งต้องการเป็นพิเศษนับตั้งแต่เธอเกิดมา  คือพระหรรษทานและพระคุณที่มากกว่าบรรดานักบุญและเทวดารวมกัน เพื่อว่าเธอจะได้ทำหน้าที่อย่างดีและสมศักดิ์ศรี

นักเทวศาสตร์ทุกๆ คนต่างลงความเห็นพ้องต้องกัน  เช่นเดียวกับนักบุญโทมัสกล่าวว่า "พระนางพรหมจารีได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นเราไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเป็นเจ้าย่อมให้พระหรรษทานพิเศษแก่เธอ  เพื่อทำหน้าที่อันเหมาะสมนี้"  ท่านได้เห็นว่าก่อนที่แม่พระจะได้เป็นพระมารดาของพระเจ้า  เธอได้รับการตกแต่งด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และสมบูรณ์ยิ่งเพื่อจะเหมาะสมกับศักดิ์ศรีที่ได้รับ

บรรดานักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวว่า "ในตัวของแม่พระ มีความครบครันที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เธอได้เป็นมารดาของพระเจ้า  และเหมาะสมที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างครบครัน"

ก่อนที่จะกล่าวรวบยอด ก็ขอนำความคิดเห็นของนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรที่กล่าวว่า  แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทานแต่มิใช่เป็นจุดสุดยอด เพราะเธอมิได้เป็นเจ้าของพระหรรษทานทั้งหมดทุกระดับ

ประการที่สอง แม่พระศักดิ์สิทธิ์กว่าบรรดานักบุญรวมกัน  นับแต่วินาทีแรกที่พระนางมีตัวตน รับหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า

แม่พระผู้เป็นมารดาขององค์พระผู้ไถ่ทรงรับหน้าที่  เป็นคนกลางของมวลมนุษย์  และนักบุญทั้งหลายตั้งแต่ต้น จึงจำเป็นตั้งแต่แรก  แม่พระจะต้องได้รับพระหรรษทานทุกประการเพื่อเป็นผู้เสนอ

แม่พระเพียบพร้อมด้วยฤทธิ์กุศล  ก็เพราะเธอเป็นต้นแบบฉบับของบรรดานักบุญ  ด้วยเหตุว่าเธอเป็นมารดาแห่งความรัก  ความกล้าหาญ สติปัญญา ความรู้และความหวังอันศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของเธอ เราย่อมจะได้รับความรัก แสงสว่าง และความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอ
พระบุตรที่เสด็จจากสวรรค์เป็นกลางของโลก และพระมารดาของพระผู้ไถ่ย่อมได้รับพระหรรษทานตั้งแต่แรกเริ่ม มากกว่านักบุญทั้งหลายเอามารวมกัน
ดังนั้นช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าชื่นชมยินดีมากพียงใดที่สวรรค์และแผ่นดินมีแม่พระบังเกิดในโลก ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า   เธอก็เป็นยอดรักของพระองค์ในบรรดาสิ่งสร้าง  หรือแม้จะกล่าวว่า "เมื่อดิฉันยังเล็กอยู่ ดิฉันเป็นที่พอพระทัยของพระผู้สูงสุดอยู่แล้ว"

แม่พระเองเป็นผู้ที่รักพระเป็นเจ้ามากกว่าผู้ใด  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพอแม่พระบังเกิดและทันทีที่ลืมตาดูโลกเธอก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรมากกว่าเทวดา  และนักบุญทังหลายรวมกัน  แม่พระทรงร่วมงานกับพระหรรษของทานพระเป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์

นักบุญโทมัสเขียนไว้ว่า   แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  3 วิธีคือ

1.วิญญาณเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของพระเจ้าทั้งหมด

2.ร่างกายของเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกายที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด

3.เธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน  เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์  ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้

นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า "ถ้าผู้ใดรับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของของทุกๆ  คน

Refer to http://www.catholic.or.th/spiritual/article/article051/arti043.html
Attachment: AngeltellMaria.jpg


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


caicomputer
คุณมี Ranking อันดับที่ 92
Exp: 92
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 9 กันยายน 2553 10:55 [58.147.41.224] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

Mary -Mother of God
มารีย์ มารดาพระเจ้า

การฉลอง " แม่พระบังเกิด "มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศซีเรียหรือปาเลสไตน์ในต้นศตวรรษที่ 6 และอีกประมาณ 100 ปี พระสันตะปาปาจิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้นำเข้าสู่พระศาสนจักรลาติน ในปลายศตวรรษที่ 7 เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นการฉลอง " คล้ายวันเสกวิหารของนักบุญอันนาซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิด ท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีอา พระเป็นเจ้าโปรดให้แม่พระเปี่ยมด้วยพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ เมื่อแม่พระทรงบังเกิดและแม่พระทรงร่วมมือกับพระหรรษทานนี้ อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป แม่พระเกิดมาเยี่ยงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราจะเข้าใจว่าแม่พระศักดิ์สิทธิ์เพียงใด เมื่อเราเข้าใจเหตุผลสองประการ คือ - เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่เพียงไรที่แม่พระได้รับพระหรรษทานอันเต็มเปี่ยมจากพระเป็นเจ้า - แม่พระทรงตอบสนองแผนการของพระเป็นเจ้าทันทีด้วยความซื่อสัตย์ แม่พระได้รับพระหรรษทานมากมายตามความคิดของนักเทวศาสตร์ กล่าวคือ ประการที่หนึ่งพระเป็นเจ้าทรงเลือกแม่พระเป็นพิเศษ ให้เป็นมารดาของพระเจ้า ดังนั้นบุญราศีเดนิสแห่งคณะทูเซียนกล่าวว่า แม่พระได้รับเลือกสูงสุดในบรรดาสิ่งสร้าง ด้วยเหตุนี้เองชีวิตเริ่มต้นของเธอจึงได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าและดีกว่า เรียกว่าพิเศษกว่าบรรดาสรรพสิ่ง นักบุญโทมาสเขียนไว้ว่า แม่พระทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน 3 วิธีคือ 1. วิญญาณเธอเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นวิญญาณแรกที่สวยสด ความที่เป็นของ ของพระเจ้าทั้งหมด 2. ร่างกายเธอเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน เพราะเธอเป็นที่พำนักของพระบุตรที่ทรงบังเกิดด้วยร่างกาย ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุด 3. เธอเปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพื่อผลบุญของมวลมนุษย์ ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในพระหรรษทานนี้ นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักรกล่าวว่า นักบุญบางองค์ได้รับพระหรรษทานเพื่อคนอื่นๆ ด้วย แต่มิใช่สำหรับทุกคน แต่พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงมีพระหรรษทานสำหรับความรอดของทุกๆ คน นักบุญโทมาสกล่าวว่า " ถ้าผู้ใดได้รับพระหรรษทานเพียงพอสำหรับทุกๆ คน ก็คงจะเป็นพระหรรษทานจากพระคริสตเจ้าและแม่พระ " นักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้าว่า " เราทั้งหลายได้รับพระคุณอันไพบูลย์ของพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ " ( ยน. 1, 16 ) ซึ่งหมายถึงจากแม่พระ นักบุญอัลฟอนโซแห่งลิโกวรี เขียนไว้ว่า " พระนางได้รับการกำหนดให้เป็นมารดาแห่งพระวจนาตถ์นิรันดร พระนางอุดมไปด้วยพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ เหนือเทวดาและนักบุญทั้งหลายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พระนางเกิดเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ วิญญาณของพระนางมารีย์เป็นวิญญาณที่งดงามที่สุด" จากหนังสือแม่พระยุคใหม่ฉบับที่ 140 ปีที่ 25 มีนาคม-เมษายน 2005/2548 และเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
http://catholic.egat.co.th/people/sep08mary.htmบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon Mission Square จตุรัสพันธกิจ.... เซนต์นิโกลาส caicomputer 687
TopicIcon 싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online : ผมทองทีวีออนไลน์ ถ่ายทอดสด..ช่องนี้ไม่มีคัต.. caicomputer 585
TopicIcon สอนร้องเพลง นักร้องวัดราชินี
บุคคลทั่วไป
1729
TopicIcon Saint the Star.. เซนต์ เดอะ สตาร์... Saint Smart Team Work caicomputer 743
TopicIcon แบบทดสอบสู่ความสำเร็จ วัด IQ EQ ..To Trust Me  attachment caicomputer 2960
TopicIcon โชคดี ตรุษจีน ปีกระต่ายทอง caicomputer 677
TopicIcon Twitter.com ทวิตเตอร์ข้อความดีๆ แล้วได้ตังค์ caicomputer 938
TopicIcon Google Adwords 10:CAI-Computer ตัวอย่างหนังใหม่ ภาพยนตร์ของฉัน caicomputer 1000
TopicIcon MV เพลง 90 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ (วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก), 80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก  attachment caicomputer 2075
TopicIcon 20 พ.ย. 2553 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ วัดเข็กน้อย โบสถ์คาทอลิก จ.เพชรบูรณ์ caicomputer 2685
TopicIcon 80 ปี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส และ 90 ปี วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก 4 ธ.ค. 2553 caicomputer 1381
TopicIcon 100 คำถามเกี่ยวกับคาทอลิกไทย ... คำถามชิงรางวัล "วันวิชาการเซนต์นิโกลาส" ฝ่ายจิตตาภิบาล caicomputer 9283
TopicIcon รวมเว็บไซต์ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ติดต่อคณะนักบวชชายไทย caicomputer 2439
TopicIcon รวมเว็บไซต์และอีเมล์ติดต่อ คณะนักบวชหญิงไทย ออนไลน์ caicomputer 2544
TopicIcon ฉลองแม่พระบังเกิด...ประวัติแม่พระบังเกิด."จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด"  attachment caicomputer 2234
TopicIcon Word of God Everyday! พระวาจาของพระเจ้าประจำวัน...พระวาจาทรงชีวิต  attachment caicomputer 4554
TopicIcon 我们爱英文简介!พระสงฆ์กับงานแพร่ธรรม.. caicomputer 969
TopicIcon Deus Caritas Est: พระเจ้าคือความรัก - พระสมณสาสน์ฉบับแรกของ Pope เบเนดิกต์ ที่ 16  attachment caicomputer 3761
TopicIcon รวมคาราโอเกะเพลงวัด เพลงคาทอลิกออนไลน์ Karaoke Catholic Songs caicomputer 30821
TopicIcon Catholic Catechism Video Hit Online: รวมวีดิโอคำสอนคาทอลิกออนไลน์ยอดฮิต caicomputer 942
TopicIcon Catholic Bible Online: รวมพระคัมภีร์คาทอลิก(คริสตังค์) ออนไลน์  attachment caicomputer 7280
TopicIcon SOCIETIES OF APOSTOLIC Life: คณะชีวิตแพร่ธรรม  attachment caicomputer 763
TopicIcon วิถีชุมชนคริสตชน BEC: Basic Ecclesial Community คืออะไร? BEC: Basic Ecclesial Communities
บุคคลทั่วไป
2728
TopicIcon เหตุผลของคริสตังค์หรือคริสเตียนบางคน ไม่เข้าวัดวันอาทิตย์ ร่วมมิสซาหรือร่วมนมัสการคืออะไร? บาปหนัก Little Devil
บุคคลทั่วไป
1145
TopicIcon รวมลิงค์คำสอนคาทอลิกออนไลน์ ชีวิตคริสตังค์ยอดฮิต caicomputer 2112

จดหมายรักจากพระบิดา?
eXTReMe Tracker


หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที