Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 2556 จาก www.sheetram.com (อ่าน 1935 ครั้ง) เมื่อ: 11 มกราคม 2556 9:07 [124.120.92.4IP Lookup , 11 มกราคม 2556, 9:07:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 มกราคม 2556 12:56)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 158
Exp: 158
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

รับสมัคร เปิดสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 56 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ จาก www.sheetram.com

   
         
     
รับสมัคร เปิดสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 56 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ จาก www.sheetram.com 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฎบัติงาน รวม 134 อัตรา <รับออนไลน์> (24 ธ.ค.55-7 ม.ค.56) 
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่ http://www.sheetram.com/jobs-b-a-9387-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-ประกาศรับสมัครงาน.html 


คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จาก www.sheetram.com 

คู่มือเตรียมสอบ รฟม.,สมัครสอบ รฟม.,แนวข้อสอบ รฟม.,คู่มือสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 
ข้อสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,แนวข้อสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย,แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป, 
แนวข้อสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล,แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานพัสดุ,สอบการรถไฟฟ้า.ข้อสอบการรถไฟฟ้า 

http://www.sheetram.com/products-p-248-1-280-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-รฟม.html 


1. รวมข้อสอบ 1,018 ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ) 
รหัส CW014 ราคา 220 บาท 
ประกอบด้วย 
1.สอบเชาว์ปัญญา 
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งบริหารงานทั่วไป 
รับผิดชอบทางด้านเลขานุการคณะกรรมการ รฟม.ประสานงานคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยว 
ข้องจัดทำ/พิมพ์รายงานประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานบริหารงานตอบแทน งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ประวัติวามเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 
สารบัญ 
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ) 
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ) 
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ) 
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (141 ข้อ) 
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้ 
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ 
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ) 

2. รวมข้อสอบ 1,018 ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ) 
รหัส CW013 ราคา 220 บาท 
สารบัญ 
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ) 
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ) 
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ) 
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (141 ข้อ) 
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้ 
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ 
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ) 

3. รวมข้อสอบ 1,028 ข้อ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ) 
รหัส CW015 ราคา 220 บาท 
ประกอบด้วย 
1.สอบเชาว์ปัญญา 
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งทรัพยากรบุคคล 
รับผิดชอบการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง งานสรรหา คัดเลือก งานทะเบียนประวัติ งานเก็บรวบรวม 
ข้อมูล งานจัดทำบรรยายลักษณะงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริหารผลตอบแทน งานจ้าง 
เหมาบริการจัดหาแรงงาน งานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ประวัตความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 
สารบัญ 
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ) 
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ) 
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ) 
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล (151 ข้อ) 
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้ 
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ 
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ) 

4.รวมข้อสอบ 785 ข้อ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ) 
รหัส CW016 ราคา 220 บาท 
ประกอบด้วย 
1.สอบเชาว์ปัญญา 
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มีความรู้การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความเป็ยระเบียบเรียบร้อย 
ในเขตระบบรถไฟฟ้าทั้วในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อสำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า 
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชั้นออกบัตรโดยสาร ชั้นชานชาลาและพื้นที่โดยรอบ 
ตัวสถานีรถไฟฟ้า รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ความรู้เรื่องรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 ประวัตความเป็นมา 
ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 
สารบัญ 
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (359 ข้อ) 
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (206 ข้อ) 
3.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องความปลอดภัย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 (53 ข้อ) 
4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 (41 ข้อ) 
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้ 
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ 
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ) 

5.รวมข้อสอบ 882 ข้อ พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ) 
รหัส CW017 ราคา 220 บาท 
ประกอบด้วย 
1.สอบเชาว์ปัญญา 
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ 
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งบริหารงานพัสดุ 
มีความรู้การบริหารงานพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง การประกวดราคานานาชาติ การบริหารสัญญา 
การตรวจรับ การเก็บรักษา ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิวัฒนาการ คุณสมบัติ 
ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์การใช้สอย ค่าบริการอะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรง 
ทนทาน เพื่อกำหนดมาตราฐานคุณภาพพัสดุฯ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 
และที่อก้ไขเพิ่มเติม ประวัติความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
สารบัญ 
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (213 ข้อ) 
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (206 ข้อ) 
3.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบริหารงานพัสดุ (57 ข้อ) 
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (171 ข้อ) 
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้ 
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ 
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ) 
6.โจทย์ข้อสอบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (109 ข้อ) 

ดูรายละเอียดคู่มือสอบอื่นๆเพิ่มเติมที่ 

http://www.sheetram.com/products-p-248-1-280-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-รฟม.html 


สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram 

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)
คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้กำหนดไว้เฉพาะเจ้าของบอร์ดเท่านั้น ถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ((ตีแตกข้อสอบ))E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก กพ วุฒิ ปริญาโท หลักสูตรใหม่ ปี 2557 (NVT)  attachment sheetram 125
TopicIcon แจกฟรี !! ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบ ภาค ก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2556 sheetram 1300
TopicIcon [NEW !! จองคำบรรยายเนติ 1/66 ]สั่งจอง สั่งซื้อ จำหน่าย คำบรรยายเนติบัณฑิต ภาค 1/66  attachment sheetram 1691
TopicIcon NEW!!ล่าสุด ข้อสอบ+คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน จัดทำใหม่ปี 2556 (NV)  attachment sheetram 668
TopicIcon NEW!! เยียมข้อสอบ E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) (NVT) 2556 ล่าสุด  attachment sheetram 588
TopicIcon รวมข้อสอบ+คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6/ปวช. (PK)  attachment sheetram 373
TopicIcon เยี่ยม!! เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ก.พ.1-2 ภาค ก วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2556 (SF)  attachment sheetram 714
TopicIcon สุดยอด new!! เจาะข้อสอบกว่า 1,300 ข้อพร้อมเฉลยคำตอบละเอียด นายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ปวช. ใหม่ล่าสุดปี 2556 (ติวเตอร์เดียว)  attachment sheetram 522
TopicIcon NEW!! ออกเเล้ว-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน กทม. (NVT) 2556  attachment sheetram 426
TopicIcon คู่มือ+ข้อสอบล่าสุด เตรียมสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ระดับ 3 (SG)  attachment sheetram 527
TopicIcon สุดยอด!! รวมข้อสอบ 500 ข้ออธิบายคำตอบทุกข้อ ภาค ก.ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ.ใหม่ล่าสุดปี 56 ( NV )  attachment sheetram 452
TopicIcon NEW!!ข้อสอบ+คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี (อ.ชลสิทธิ์)ล่าสุด  attachment sheetram 536
TopicIcon ข้อสอบออกใหม่ เจาะเกราะข้อสอบ ก.พ.ระดับ3 ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก วุฒิ ป.ตรี (PK)2556  attachment sheetram 325
TopicIcon คู่มือ+ข้อสอบ ล่าสุด คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ (กระดาษปอนด์) (Hi-ED)  attachment sheetram 447
TopicIcon NEW!! รวมข้อสอบ E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินการ (บัญชี) สตง. (NVT) 2556  attachment sheetram 435
TopicIcon สุดยอด 2556 ล่าสุด เจาะข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ก.พ.4 ภาค ก วุฒิ ป.โท ความรู้ความสามารถทั่วไป (ติวเตอร์เดียว)  attachment sheetram 460
TopicIcon new!! สุดยอดรวมเจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ก.พ.3 ภาค ก ปริญญาตรี ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2556 (SF)  attachment sheetram 458
TopicIcon สุดยอดข้อสอบมาเเล้วNEW!! ล่าสุด ข้อสอบชุดตอบโจทย์ ก.พ.ระดับปฎิบัติการ ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. วุฒิ ป.ตรี (SP) 2556  attachment sheetram 205
TopicIcon new!!ล่าสุด มาเเล้วข้อสอบ+คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กพ.ทุกระดับ 1-2-3-4 (opinion) 2556  attachment sheetram 485
TopicIcon ออกใหม่ ข้อสอบล่าสุดของ 2556 สอบครั้งเดียวผ่าน ภาค ก. ก.พ.ระดับปริญญาตรี (KR)  attachment sheetram 750
TopicIcon NEW!! รวมข้อสอบเก่า 1,500 ข้อ ก.พ.3 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วุฒิปริญญาตรี ปี 2556 (SP)  attachment sheetram 651
TopicIcon สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ ภาค ก ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ปี 56 (KY)  attachment sheetram 540
TopicIcon New!! 56 สุดยอดรวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช ปวส (ติวเตอร์เดียว)  attachment sheetram 392
TopicIcon NEW!!สุดยอดข้อสอบ E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี สำนักงาน ก.พ.(NVT) 56  attachment sheetram 526
TopicIcon NEW!! E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช. ปวส. สำนักงาน ก.พ.(NVT) 2556 ล่าสุด  attachment sheetram 318

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th