ผู้เขียน หัวข้อ: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (อ่าน 4264 ครั้ง) เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2556 8:34 [58.11.179.10IP Lookup , 5 กุมภาพันธ์ 2556, 8:34:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

รักพ่อหลวง
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย 
๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน 
๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร 
๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า 
๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา 
๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 
๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา 
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป 
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป 
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ 
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ 
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี 
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา 
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ 
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน 
๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม 
๒๒. ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท 
๒๓. ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง 
๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ 
๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป 
๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร 
๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 
๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว 
๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา 
๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน 
๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน 
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป 
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า 
๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี 
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต 
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา 
๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ 
๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด 
๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า 
๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย 
๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย 

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (129) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 129

โรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #80 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 7:24 [125.26.218.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #81 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 7:27 [125.26.218.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนยานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนานโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #82 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 7:43 [125.26.218.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เพื่อทราบความเป็นอยู่ของประชาชนและคิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อยู่ย่างมีความสุขโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #83 เมื่อ 29 มีนาคม 2556 7:53 [125.26.218.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนานโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #84 เมื่อ 1 เมษายน 2556 7:33 [125.26.222.202] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

- ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
โรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #85 เมื่อ 2 เมษายน 2556 7:53 [125.26.216.144] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เองโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #86 เมื่อ 3 เมษายน 2556 7:53 [125.26.216.144] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเราโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #87 เมื่อ 4 เมษายน 2556 7:27 [125.26.217.29] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #88 เมื่อ 5 เมษายน 2556 7:53 [125.26.217.29] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- ในโลกนี้คงมีแต่ผืนแผ่นดินไทยเท่านั้น ที่เป็นแห่งเดียวในโลก ซึ่งองค์เหนือหัวจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรถึงเรือนชานบ้านช่อง เพื่อรับทราบและทรงแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากทั้งปวงของพสกนิกรด้วยพระองค์เองโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #89 เมื่อ 5 เมษายน 2556 8:01 [125.26.217.29] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เครือข่ายผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกองทัพบก จังหวัดทหารบกปัตตานีโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #90 เมื่อ 5 เมษายน 2556 8:06 [125.26.217.29] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
Long live the king ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #91 เมื่อ 10 เมษายน 2556 7:13 [125.26.214.215] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- ทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านานโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #92 เมื่อ 10 เมษายน 2556 7:20 [125.26.214.215] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวกโรงเรียนทหารม้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #93 เมื่อ 10 เมษายน 2556 7:27 [125.26.214.215] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
- ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #94 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:15 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #95 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:21 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #96 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:24 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เปล่งเสียง #ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง ไม่ว่าจะเป็นใคร ชาติไหน เชื่อชาติอะไร คือ พสกนิกรชาวไทย ทุกคน


Attachment: king.jpgkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #97 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:28 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สองมือพ่อสร้างสรรค์..ความกินดีอยู่ดีให้คนไทย

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #98 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:32 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #99 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:34 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #100 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:36 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #101 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:41 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย


Attachment: ourking.jpgkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #102 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:49 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #103 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:55 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #104 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 10:58 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #105 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:03 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยครั้งใด ถุงยังชีพพระราชทานเหล่านี้ จะมาช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พวกเราเสมอ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #106 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:10 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อ้อมกอดของพ่อหลวง..ได้เห็นภาพนี้แล้ว รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #107 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:13 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สมเด็จย่า กับ พระเทพ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #108 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:16 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ภาพหาดูยากในหลวง-ราชินีทรงรับขวัญเหลน 
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม(ซ้าย) ซึ่งเป็นธิดาคนเดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำหลานเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #109 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:20 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

The Queen Of Thailand.
"พระราชินียามประทับพระแสงปืน 
รูปนี้แอบปลื้มพระองค์มาก ทรงพระสิริโฉมด้วยพระฉวีผุดผ่อง
พระเกศามุ่นมวยงดงาม พระพักตร์จิ้มลิ้มพริ้มเพรา...
แต่ท่าประทับพระแสงปืนนั้น...ทรงเข้มแข็งมากkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #110 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:23 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สมเด็จพระเทพฯ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #111 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 11:26 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

9 ธ.ค.56 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #112 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 12:08 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

9 ธ.ค.56 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #113 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 12:11 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

"ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่อวยพรในวันนี้ รวมทั้งให้คำมั่นสัญญา ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีจิต ด้วยใจจริงเช่นกัน 

บ้านเมืองของเราเป็นสุขมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจ ตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ ความร่วมมือของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะ และหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองและรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #114 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:23 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

นี่คือชื่อของพ่อ พ่อหลวงของคนไทย พ่อของแผ่นดิน 


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #115 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:26 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมี


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #116 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:30 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดต่าง ๆ จะทรงเตรียมพระองค์พร้อมเสมอ โปรดที่จะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และทรงใช้แผนที่โดยตลอด ทรงเชี่ยวชาญในการใช้แผนที่อย่างยิ่ง นายทหารแผนที่ยอมรับว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้วิชาแผนที่ดีกว่าพวกเขา (นายทหารแผนที่) ในการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร จะทรงทราบว่า บางระวางในแผนที่ที่ทรงใช้ ผิดจากภูมิประเทศจริง จะทรงอธิบาย และมีพระราชดำรัสกับนายทหารแผนที่ที่ตามเสด็จให้รับไปแก้ไข

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #117 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:34 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

จะมีพระราชาสักกี่พระองค์ในโลกนี้

ที่ทรงใกล้ชิดประชาชนได้มากเท่าพระองค์..


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #118 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:36 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

จะมีพระราชาสักกี่พระองค์ในโลกนี้

ที่ทรงใกล้ชิดประชาชนได้มากเท่าพระองค์..


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #119 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:46 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

๗ พ.ย.56 เวลา ๑๑.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทอด พระเนตรความก้าวหน้าของ "โครงการช่ั่งหัวมันตามพระราชดำริ" อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

สำหรับชื่อของ "โครงการช่ั่งหัวมันตามพระราชดำริ" มีที่มาจาก ครั้งหนึ่งราษฎรในพื้นที่ได้นำมันเทศมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แต่ช่วงเวลาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชภารกิจต้องเสด็จพระราชดำเนินสู่กรุงเทพมหานคร จึงมีพระราชกระแสให่้นำมันเทศไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานวังไกลกังวล จากนั้น เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังวังไกลกังวล ปรากฎว่า มันเทศได้งอกแตกใบ จึงมีพระราชดำริว่า หัวมันอยู่ที่ใด ก็สามารถงอกขึ้นมาได้ ดังนั้น ก็น่าจะปลูกพืชในบริเวณดังกล่าวได้เช่นกัน แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการ ฯ ขึ้น พร้อมพระราชทานมันเทศนั้นมาปลูกที่โครงการ ฯ ด้วย 

ภาพโดยฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง
Cr:Information Division of OHM


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #120 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:50 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ แต่พ่อบอกให้เรารักกัน
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ..!!!


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #121 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 13:54 [101.108.222.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สายพระเนตร ยาวไกล ไปทั่วหล้า ฟังประชา ราษฎร์แจ้ง ทุกแห่งหน
ทรงช่วยเหลือ เกื้อสุข ทุกตำบล มิ่งมงคล ล้นฟ้า พระบารมีkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #122 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:01 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ฟ้าหญิงทั้ง 3 พระองค์ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
ทรงน่ารักและอ่อนหวานมากkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #123 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:05 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

  ทรงพระเจริญ


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #124 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:07 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทุกย่างก้าวของพ่อหลวง คือ ความสุขร่มเย็นของลูกหลานไทย
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน..ก็ยังคงพระเมตตาต่อพวกเราเสมอ

  ทรงพระเจริญ


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #125 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:11 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อีกหนึ่งรูปประทับใจ เป็นภาพที่น่ารักมาก คู่พระบารมีของคนไทย 

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #126 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:14 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ


kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #127 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:16 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย จงอย่าละความกล้า

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อAttachment: ex_3_52.jpgkitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #128 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:20 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 980
Exp: 980
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #129 เมื่อ 9 ธันวาคม 2556 14:23 [101.108.159.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 เรารัก ในหลวงกันขนาดนี้ไม่ใช่เพราะ ต้องรักแต่เพราะพระราชจริยวัตรนั้นงดงามและ ศักดิ์สิทธิ์จนเราบูชาได้ด้วยความเต็มใจ ทรงพระเจริญ

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (129) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 129

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ jariyadop 170
TopicIcon พวกเราชาวไทยภูมิใจที่ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัว jariyadop 758
TopicIcon ในหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา pawai_2558 934
TopicIcon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน army4504 529
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 445
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 439
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 416
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) artycenter 755
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 2928
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 1531
TopicIcon เทิดทูนสถาบันฯ sdatg15 1964
TopicIcon เทิดทูนในหลวง nam948 1372
TopicIcon ฉก.ร.๒๕ โพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบัน 2 เม.ย.57 saranyoo 1027
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ panpattana4 1797
TopicIcon เรารักพระเจ้าอยู่หัว pirun 5642
TopicIcon เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (ผพธ.จทบ.ป.น.) LanceCorporalWomen 1982
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ service_division2013 2335
TopicIcon เทิดทูนสถาบันฯ sdatg15 1720
TopicIcon กองการเตรียมพล กพ.ทบ. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment changdop 2910
TopicIcon เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (ผพธ.จทบ.ป.น.) LanceCorporalWomen 1139
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ sittlert1234 2805
TopicIcon กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย jirayutinf53 6472
TopicIcon “ในหลวง” ทรงติดตามความคืบหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฯ  attachment rosemous10 2325
TopicIcon เราเทิดทูนสถาบัน jirayutinf53 6115
TopicIcon เรารักในหลวง jirayutinf53 5324หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2016 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000971 วินาที