ผู้เขียน หัวข้อ: รูป ภาพซึ้งๆพร้อมข้อคิดจาก...ในหลวง (อ่าน 7183 ครั้ง) เมื่อ: 6 มีนาคม 2556 7:38 [118.174.140.145IP Lookup , 6 มีนาคม 2556, 7:38:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 9/12/2555

ภาพซึ้งๆพร้อมข้อคิดจาก...ในหลวง

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (154) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 154

g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #105 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:55 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวงg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #106 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:55 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทยg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #107 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:55 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #108 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:56 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดีg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #109 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:56 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #110 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:57 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหนg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #111 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:57 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #112 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:58 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #113 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:58 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชาg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #114 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:59 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #115 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:59 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่านg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #116 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 20:59 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #117 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:00 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้าg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #118 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:00 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกันg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #119 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:00 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #120 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:01 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ก่อนจะสายเกินไปg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #121 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:01 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #122 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:02 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิดg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #123 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:02 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #124 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:04 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเราg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #125 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:04 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #126 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:04 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขวานไทย ใจหนึ่งเดียวg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #127 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:05 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกันg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #128 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:05 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรมg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #129 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:05 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยามg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #130 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:06 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวงและร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคงg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #131 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:06 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกันg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #132 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:07 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพีg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #133 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:07 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #134 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:07 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #135 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:08 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัวg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #136 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:08 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #137 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:09 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง g3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #138 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:10 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #139 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:10 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานานg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #140 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:10 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชันg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #141 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:10 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไปg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #142 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:11 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนานg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #143 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:11 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #144 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:12 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาลg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #145 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:12 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใดg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #146 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:12 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตนg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #147 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:13 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #148 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:13 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาลg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #149 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:14 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใดg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #150 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:14 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตนg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #151 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:15 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #152 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:15 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรมg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #153 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:16 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปg3barmy46
คุณมี Ranking อันดับที่ 61
Exp: 61
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #154 เมื่อ 6 มีนาคม 2556 21:16 [118.174.140.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 


คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (154) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 154

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ในหลวง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ-ผู้สำเร็จ วปอ. ตระหนักมุ่งประพฤติดี-ถูกต้อง-เที่ยงตรง  attachment g3barmy46 307
TopicIcon การเดินทางของปริญญาบัตร  attachment g3barmy46 6897
TopicIcon รูป ภาพซึ้งๆพร้อมข้อคิดจาก...ในหลวง  attachment g3barmy46 7183
TopicIcon ความลับในหลวง ที่ชาวไทยอยากรู้  attachment g3barmy46 6968
TopicIcon พม่าก็รักนายหลวง  attachment g3barmy46 7579
TopicIcon เรื่องของในหลวงที่เรา(อาจ)ไม่เคยรู้ g3barmy46 5284
TopicIcon ในหลวงเสด็จฯ ทอดพระเนตรเรือแข่ง - พสกนิกรปลื้มได้เข้าเฝ้าใกล้ชิด  attachment g3barmy46 6163
TopicIcon ข้อความเทอดพระเกียรติเนื่องด้วยวโรกาสมหามลคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา  attachment g3barmy46 5775
TopicIcon พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชดำริเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  attachment g3barmy46 6567
TopicIcon พระปรีชาสามารถทางการทูตComments (0) g3barmy46 5203
TopicIcon คิด..สร้าง..ทำ เพื่อวันข้างหน้า แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ฯ  attachment g3barmy46 6135
TopicIcon ในหลวงทรงรับสั่งขอบใจ ให้ทุกคนทำดี เพื่อชาติเจริญ g3barmy46 5924
TopicIcon บทความ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....(ให้ข้อคิดดีมากๆ)  attachment g3barmy46 7031หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที