My Great Web page


ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบอปท. อบต. จังหวัดอุบลราชธานี 2556 (อ่าน 3446 ครั้ง) เมื่อ: 11 มีนาคม 2556 14:30 [110.171.38.252IP Lookup , 11 มีนาคม 2556, 14:30:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

testerth
คุณมี Ranking อันดับที่ 273
Exp: 273
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 19/10/2555

แนวข้อสอบอปท. อบต. องค์การบริการส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี 22 ตำบล จำนวน 176 อัตรา ใหม่ล่าสุด 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างแนวข้อสอบ
http://sheetthai.com/index.php/topic,5265.0.html

อบต. จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 22 ตำบล หลายสิบตำแหน่ง จำนวน 176 อัตรา

ใน เบื้องต้น 22 อบต. ซึ่งอบต.จะประกาศสอบน่าจะทำการสมัครประมาณเดือนเมษายน 2556 ขอให้ผู้สนใจเตรียมฟังข่าวความคืบหน้านี่เป็นระยะ...รายละเอียดดังนี้

บัญชีรายชื่อ อบต.ที่แจ้งความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นพนักงานส่วนตำบล ปี 2556
*****************************

1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา
2.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
2.6 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา
2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
3.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา

4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา


5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา
5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา
5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา


6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา
6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา


7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา
7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา


8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
8.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน 1 อัตรา
8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.7 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
8.8 ช่างเขียนแบบ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
10.7 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา

11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา


12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา
12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา


13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา
13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา


14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา

15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา
15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.3 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.9 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา
15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา
16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา

17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
17.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
17.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
18.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
18.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
18.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
18.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
18.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
18.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
19.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
19.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา
19.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
19.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
19.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
19.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา

20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
20.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
20.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
20.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
20.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
20.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน 1 อัตรา

21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา
21.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา
21.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา
21.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา
21.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
21.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
21.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
21.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา
21.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
21.9 นิติกร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
21.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
21.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา

22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
22.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
22.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
22.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
22.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
22.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา
22.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา
22.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา
22.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา
22.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างแนวข้อสอบ
http://sheetthai.com/index.php/topic,5265.0.html


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. อบต. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อสอบ
ภาค ก.
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
ภาค ข. (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบช่างโยธา
- แนวข้อสอบช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
- แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบนายช่างโยธา
- แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
- และตำแหน่งอื่นๆ
แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
- แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
- แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
- แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบนิติกร
- แนวข้อสอบบุคลากร
- แนวข้อสอบวิศวโยธา
- แนวข้อสอบสถาปนิก
- แนวข้อสอบสันทนาการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์ ราคา 999 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ตัวอย่างแนวข้อสอบ
http://sheetthai.com/index.php/topic,5265.0.html

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง หลัง 5 โมงเย็น จะส่งไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7744-915
E-Mail : testerth@hotmail.com
http://www.facebook.com/testerth

วิธีการชำระเงิน :
สามารถชำระเงินโดยโอนผ่านหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
*เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายสราวุฒิ สีตาแสง
บัญชีออมทรัพย์ 871-2-12709-1

โอนเงินแล้วแจ้งยืนยันที่ :
SMS 087-7744-915 หรือ E-Mail : testerth@hotmail.com

>> สิ่งที่ต้องแจ้ง <<
- เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก) *เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
- ข้อสอบที่สั่งซื้อ และตำแหน่งที่สอบ
- E-Mail (ที่รับข้อสอบ)
*แนะนำ : ให้ส่งรายละเอียดทาง E-Mail เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการรับส่งของอีเมลล์ งดรับ MMS*
www.korsobthai.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้กำหนดไว้เฉพาะเจ้าของบอร์ดเท่านั้น ถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส.ก.ช. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 33
TopicIcon แนวข้อสอบกรมธุรกิจพลังงาน ธพ. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 104
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 59
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 69
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 396
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 162
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พก. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 75
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สป.วท. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 93
TopicIcon แนวข้อสอบกรมการค้าต่างประเทศ คต. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 76
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 104
TopicIcon แนวข้อสอบกรมการท่องเที่ยว ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 75
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงาน ก.พ. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 91
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สป.พน. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 145
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สท.  attachment testerth 93
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สศร. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 172
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 133
TopicIcon แนวข้อสอบวิทยุการบินแห่งประเทศไทย บวท.  attachment testerth 143
TopicIcon แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 148
TopicIcon แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 146
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 151
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 99
TopicIcon แนวข้อสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทุกตำแหน่ง testerth 277
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 236
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สกท. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 135
TopicIcon แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สป.กค. ทุกตำแหน่ง  attachment testerth 188
หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th