ผู้เขียน หัวข้อ: ความหมายของคำนำหน้าชื่อประเทศ (อ่าน 2330 ครั้ง) เมื่อ: 3 ธันวาคม 2553 18:40 [125.24.17.135IP Lookup , 3 ธันวาคม 2553, 18:40:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

airria
คุณมี Ranking อันดับที่ 42
Exp: 42
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 12/11/2553

ปัจจุบันชื่อที่เป็นทางการของประเทศต่าง ๆ มักมีคำนำหน้าเป็นส่วนประกอบของชื่อรวมอยู่ด้วย เพื่อบอกให้ทราบถึงลักษณะการปกครองบางอย่างของประเทศนั้น ๆ ตัวอย่างเช่นประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการ คือ ราชอาณาจักรไทย เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Kingdom of Thailand บอกให้รู้ว่าเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

       คำนำหน้าชื่อประเทศนั้น สามารถค้นได้จากหนังสือ "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อทวีป  ประเทศ  เมืองหลวงฯ”  ในที่นี้  “ซองคำถาม"  ขอคัดข้อมูลที่ ศ. ไพฑูรย์  พงศะบุตร  รวบรวมคำนำหน้าชื่อประเทศต่าง ๆ มาเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ

๑.  ราชอาณาจักร (Kingdom) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ตัวอย่างเช่น 
ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium) 
ราชอาณาจักรโมร็อกโก  (Kingdom of  Morocco)

๒.  ราชรัฐ  (Principality,  Grand Duchy) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีประมุขของประเทศดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าชาย หรือพระราชวงศ์ (Prince หรือ Grand Duke) ตัวอย่างเช่น 
ราชรัฐอันดอร์รา (Principality of Andorra)
ราชรัฐลิกเตนสไตน์  (Principality of Liechtenstein)
ราชรัฐโมนาโก (Principality of  Monaco) 
ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Grand Duchy of Luxembourg)

๓.  รัฐสุลต่าน (Sultanate) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีสุลต่านเป็นประมุขของประเทศ ในขณะนี้มีประเทศที่ใช้คำนำหน้าชื่อนี้เพียงประเทศเดียว คือ
รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)

๔.  สาธารณรัฐ (Republic) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ตัวอย่างเช่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic)

       บางประเทศอาจมีคำประกอบชื่ออย่างอื่นกำกับคำว่าสาธารณรัฐ เพื่อบ่งบอกลักษณะการปกครองบางอย่างเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เช่นคำว่า สาธารณรัฐประชาชน  (People's Republic)  สาธารณรัฐสังคมนิยม (Socialist  Republic) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (People'S Democratic Republic) มักใช้กับประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์  ตัวอย่างเช่น
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (People'S Republic of Bangladesh)
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist  Republic of Vietnam)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)

สาธารณรัฐบางแห่งมีคำประกอบชื่อที่เน้นความสำคัญของศาสนา หรือเชื้อชาติหลักของประเทศ ตัวอย่างเช่น
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (lslamic Republic of lran)
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (lslamic Republic of Pakistan)
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (Syrian Arab Republic) สาธารณ
รัฐอาหรับอียิปต์ (Arab Republic of Egypt)

มีประเทศหนึ่งที่ใช้คำนำหน้าชื่อประเทศเป็นพิเศษแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ คือ สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Cooperative Republic of Guyana) ประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ มีชื่อว่า บริติช กิอานา (British Guiana) เมื่อได้รับเอกราช ได้ตั้งชื่อประเทศโดยมีคำว่าสาธารณรัฐสหกรณ์ เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศ

๕.  สหพันธ์สาธารณรัฐ  (FederaI Republic หรือ Federative Republic) และสมาพันธรัฐ (Confederation)เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวม คือ แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐต่าง ๆ แต่ละรัฐมีรัฐบาลท้องถิ่นปกครองดูแลเป็นอิสระ ในขณะเดียวกันก็มีรัฐบาลกลางดูแลการปกครองส่วนรวมของประเทศ ตัวอย่างเช่น
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (FederaI Republic of Germany)
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (FederaI Republic Nigeria)
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Federative Republic of Brazil)
สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation)

๖.  สหรัฐ  (United States) และสหภาพ (Union) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่มีการปกครองแบบรัฐรวมทำนองเดียวกับสหพันธ์สาธารณรัฐ และสมาพันธรัฐ ตัวอย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา (United States of America)
สหรัฐเม็กซิโก (United Mexican States)
สหภาพพม่า  (Union of Myanmar)

ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีประเทศหนึ่งซึ่งมีการปกครองแบบรัฐรวม ประกอบด้วยรัฐเล็ก ๆ ซึ่งมีประมุขในตำแหน่งที่เรียกว่า เอมีร์ (Emir) และเรียกชื่อประเทศว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) คำว่า Emirate ในที่นี้หมายถึงรัฐที่มีเอมีร์เป็นประมุข  ทำนองเดียวกับรัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข ซึ่งเรียกว่า Sultanate  ดังกล่าวมาแล้วในข้อ ๓

๗.  สหราชอาณาจักร (United Kingdom) และสหสาธารณรัฐ (United Republic) เป็นคำนำหน้าชื่อประเทศที่รวมเอาดินแดนซึ่งเคยเป็นอิสระต่อกัน มาเข้าอยู่ใต้การปกครองเดียวกัน หากมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศก็เรียกว่า สหราชอาณาจักร แต่ถ้ามีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็เรียกว่า สหสาธารณรัฐ ตัวอย่างเช่น

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern lreland)
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (United Republic of Tanzania)

๘. เครือรัฐ (Commonwealth) เป็นคำนำหน้าชื่อบางประเทศเพื่อบ่งบอกว่าเป็นประเทศที่ร่วมอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษ ตัวอย่างเช่น
เครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)
เครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of the Bahamas)
เครือรัฐโดมินิกา (Commonwealth of Dominica)
ประเทศเหล่านี้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน  เมื่อได้รับเอกราชแล้วยังคงมีความผูกพันร่วมอยู่ในเครือเดียวกันจึงใช้คำนำหน้าชื่อประเทศว่า Commonwealth  ซึ่งย่อสั้นลงจากคำเดิมว่า British Commonwealth

 “ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”

เครดิต : sanook

ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


soup
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 11 ธันวาคม 2553 22:33 [125.24.15.107] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
I Love Kingdom of Thailandวิคเตอร์ บูต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 31 ธันวาคม 2553 10:03 [113.53.77.188] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
โซเวียดแผ่นดินแม่จงเจริญบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ทางเลือกใหม่!! สำหรับ..ผู้ที่รักสุนัขและแมว นที
บุคคลทั่วไป
127
TopicIcon Fast Forward เปิด Radio Online ดีหรือไม่ fastforward 299
TopicIcon มหัศจรรย์ร่างกาย ที่คุณอาจไม่เคยรู้  attachment airria 567
TopicIcon 10 หนังฟอร์มยักษ์โดนจับผิด airria 923
TopicIcon โห จีน ... ก๊อปรถกันเป็นคันๆ สุดยอด!!! airria 2146
TopicIcon คนโง่จะครองโลก (ฮาๆ) airria 607
TopicIcon 8 ข้อห้ามยามทะเลาะกัน airria 816
TopicIcon 30 ปี กับการจากไปของผู้พันไก่KFC  attachment airria 662
TopicIcon 100 คำสั่งบนแป้นคีย์บอร์ด  attachment airria 1340
TopicIcon เคล็ดไม่ลับ ถ่ายรูปยังไงให้ดูดี(กว่าตัวจริง)  attachment airria 2347
TopicIcon ทำไมถึงเปลี่ยนชื่อ สยาม มาเป็น ไทย?  attachment airria 781
TopicIcon ตุ๊กกี้ พระเจ้า...ไม่น่าเชื่อ!!!  attachment airria 647
TopicIcon มดอยู่ในไมโครเวฟทำไมไม่ตาย airria 890
TopicIcon ความหมายของคำนำหน้าชื่อประเทศ airria 2330
TopicIcon เทคนิคฝึกสมองให้ฉลาดอยู่เสมอ  attachment airria 1088
TopicIcon ศิลปะจากการทำลายสินค้าแอปเปิ้ล  attachment airria 715
TopicIcon หนูน้อย 8 ขวบ โชว์ลีลา เบรคแดนซ์ขั้นเทพ airria 423
TopicIcon เบียร์เพื่อเจ้าตูบ  attachment airria 397
TopicIcon มาดูน้องหมาจ่ายตลาดแทนคน  attachment airria 466
TopicIcon 10 สุดยอดรถแพงปี 2011 airria 1291
TopicIcon ว้าว! นกฟลามิงโกเรียงตัวกันเป็นรูปตัวเอง  attachment airria 1084
TopicIcon ผลวิจัยชี้ ‘การกอด‘ ป้องกันอาการเจ็บป่วย  attachment airria 1309
TopicIcon ดาราหน้าเหมือน  attachment airria 2536
TopicIcon ทึ่ง! ฝาแฝดศีรษะติดกัน รับรู้สิ่งเดียวกัน  attachment airria 540
TopicIcon เปิดประมูลคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของ Apple  attachment airria 885หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.