ผู้เขียน หัวข้อ: ลงนามถวายพระพร (อ่าน 8337 ครั้ง) เมื่อ: 7 ธันวาคม 2553 9:15 [118.173.177.136IP Lookup , 7 ธันวาคม 2553, 9:15:00]
1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 1 คน) Thanks แจ้งลบ

จ.ส.อ.ศิริชัย ฉิมแป้น
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

ทรงพระเจริญคลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (119) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 119

นิรุติ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #70 เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2554 15:43 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนาน
เป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านันทพัฒน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #71 เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2554 15:47 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทรงพระเจริญ ขอบพระคุณที่ท่านเป็นอย่าง
ดั่งแรงบันดาลใจ ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่า
ไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที
มีความพยายามอย่างเต็มที
ไม่ว่างานยากลำบากสักแค่ไหน
มีอุปสรรคเพียงใด
เราจะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้นไปได้อย่างดี
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ชัยธนันท์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #72 เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2554 9:09 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าศตวรรษ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #73 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2554 13:42 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยทุกคน
ซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นิธินันท์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #74 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2554 13:53 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอพระราชทานพระบรมราชวโชวาส น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม
พระพรชัยมงคล ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีพระองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระองค์พระบรมกษัตริย์ยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดบันดาลให้ ใต่ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันตร์กาล 
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
พัฒน์ศักดิ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #75 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 15:11 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช
โปรดปกป้องอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแห่งปวงชาวไทย ตลอดกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอภิรักษ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #76 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 15:16 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าภูชภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #77 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554 10:16 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งในพสกนิกรชาวไทย
ที่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า ข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งพระองค์
ในวันมหามลคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร กับพสกนิกรตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าวิรัตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #78 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2554 10:31 [203.113.97.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้ประชาชนทุกคน เดินทางแนวทางที่ในหลวงท่านได้ตรัสไว้ทุกๆ เรื่อง อยากจะให้ใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ในแต่ละคนที่มีอยู่เป็นประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #79 เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 9:47 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ทรงพระเจริญ
ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #80 เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554 12:42 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดี
สร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 
โดยจะยึดมั่นคุณความดี
คุณธรรมและความถูกต้องตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าเอกลักษณ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #81 เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2554 12:46 [203.113.97.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง มีพระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทย
ซาบซึ้งบุญบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพรรณเกล้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #82 เมื่อ 3 มีนาคม 2554 9:14 [203.113.97.157] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนาน เป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอนุพงษ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #83 เมื่อ 3 มีนาคม 2554 9:18 [203.113.97.157] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทยทุกคนซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
บวร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #84 เมื่อ 8 มีนาคม 2554 14:51 [203.113.97.157] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าวัลลภ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #85 เมื่อ 21 มีนาคม 2554 14:24 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระพุทธเจ้าและครอบครัวของปฏิญาณตนว่า
เราจะทำหน้าทีให้ดีที่สุด เห็นส่วนร่วมมากกว่าส่วนตัว
ใช้สติปัญญาเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุข
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสมพงษ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #86 เมื่อ 31 มีนาคม 2554 14:36 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
HM King Bhumibol Adulyadej  of Thialand.เทิดมาตุภูมิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #87 เมื่อ 14 เมษายน 2554 9:52 [118.173.244.6] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ แด่ปวงชนชาวไทย และขอให้ชาวไทยปรองดองกัน เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา พระองค์จะได้มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุข เราชาวไทยก็จะได้มีความสุข มีความร่มเย็น และกลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิม มาร่วมกันทำเพื่อประเทศไทย เพื่อพระมหากษัตริย์ของเรา ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแด่ชาวไทยตลอดกาลนาน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญร่มเกล้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #88 เมื่อ 22 เมษายน 2554 12:42 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระราชกรณียกิจในหลวง
"เศรษฐกิจพอเพียง" จะสำเร็จได้ด้วย "ความพอดีของตน"
1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น
พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป
2. พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น
ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ
(ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี)
 รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
3. พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน
 ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ
   ปัญญาจะไม่เกิด         
   การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน
หมายความว่า "อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง "เอกพล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #89 เมื่อ 26 เมษายน 2554 14:55 [125.24.181.246] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอถวายพระพร ขอให้พ่อหลวง พระอาการดีขึ้น
อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ปวงชนชาวไทยทุกคนซาบชึ้งพระบารมีพระองค์ท่าน
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าไพโรจน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #90 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554 14:00 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นยิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าดวยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
อดินันท์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #91 เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 10:01 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
"LONG LIVE THE KING"
ข้าขอปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนไทยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอทำได้
ให้สมกับเป็นคนไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระโพธิ์สมภาชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อย
และตรากตรำ เพื่อประชาชนของท่านเสมอมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพิโรจน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #92 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2554 9:23 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอขอบพระคุณที่ท่านเป็นอย่างดั่งแรงบันดาลใจ
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด
ถ้าได้ตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที มีความพยายาม
อย่างเต็มที ไม่ว่างานยากลำบากสักแค่ไหน
มีอุปสรรคเพียงใด เราจะลุล่วงผ่านง่ายเหล่านั้น
ไปได้อย่างดี


ลูกคนนี้ขอสัญญาว่า จะเป็นลูกที่ดี เป็นคนดีของสังคม
และจะทำหน้าที่ของตนเองให้ที่ดีที่สุด
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ให้พ่อชื่นใจ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอิทธินันท์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #93 เมื่อ 12 พฤษภาคม 2554 13:22 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าอากาคะยอ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #94 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 12:24 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ลูกขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ามอสอและ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #95 เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554 15:27 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแกร่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าเทิดมาตุภูมิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #96 เมื่อ 23 พฤษภาคม 2554 22:03 [223.206.17.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไปอาก้า
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #97 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 10:21 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ลูกขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ารอมอสอเละ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #98 เมื่อ 6 มิถุนายน 2554 14:05 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ลูกขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนดี
ประพฤติตัวเพื่อประโยชน์ต่อสังคมครับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคนไทย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #99 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554 13:21 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยสมบูร์แข็งแรง อายุยืนนานตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านศท. กรีเทพ ทิมกิจจะ ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 2 วิทยาลัย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #100 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2554 19:43 [110.49.225.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

นศท. กรีเทพ ทิมกิจจะ ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพนศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู ชั้นปีที่1 เลขที่5
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #101 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2554 19:53 [110.49.225.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

นศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู  ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 5 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพนศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู ชั้นปีที่1 เลขที่6
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #102 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2554 20:01 [110.49.225.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

นศท. เกริกฤทธิ์ นวลลำภู  ชั้นปีที่ 1 เลขที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เขต2

นฝ. นศท. จทบ. ชพเทิดมาตุภูมิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #103 เมื่อ 22 กรกฎาคม 2554 12:54 [223.207.37.145] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข ตามปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะมีพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนชท พิโรจ์ จันทร์ศรี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #104 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 13:57 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
กระผมปฏิญาณตนว่า จะเป็นคนไทยตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย
ให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่ข้าพระพุทธเจ้าพอทำได้
ให้สมกับเป็นคนไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระโพธิ์สมภาชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อย
และตรากตรำ เพื่อประชาชนของท่านเสมอมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านชท นิรุติ พิพัฒน์สกุล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #105 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2554 14:03 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง 
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานทั่วทุกสารทิศ
เพื่อให้ประชาชนของพระมีความสุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ากิตติศักดิ์ ศิริรัตน์ธนา รร.ช่างฝีมือทหาร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #106 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2554 9:36 [221.128.92.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
มีพระวรกายแข็งแรง พระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย
เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 
ของปวงชนชาวไทย
ตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจ.ส.อ. พงษ์ภวัน เยื่อใย นพค.13 สนภ.1 นทพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #107 เมื่อ 1 สิงหาคม 2554 11:59 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
พระวรกายแข็งแรง ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจ.ส.อ. นพรัตน์ โคตรวัฒน์ นพค 21 สภน 2 นทพ นพค 22
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #108 เมื่อ 2 สิงหาคม 2554 9:44 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
กระผมขอให้พระองค์ มีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรของประชาชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจ.ส.อ ธนวัฒน์ อนุมาตร นพค.46 สนภ 4 นทพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #109 เมื่อ 2 สิงหาคม 2554 9:50 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ
พระองค์ก็ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบ
 “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพซึ่งราษฎร์ได้
ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพ.ท. ภานุวัฒน์ ฉิมแป้น กรมการขนส่งทหารบก
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #110 เมื่อ 4 สิงหาคม 2554 11:00 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งในพสกนิกรช่าวไทย ที่ขอถวายสัตย์ปฏิญาณ
ว่า ข้าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งพระองค์ ในวันมหามงคลนี้
ข้าพระเจ้า ขอให้พระทรงมีชนมายุยิ่งยืนนาน
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร พระวรกายแข็งแรง
ทรงเป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าช่างฝีมือทหาร Royal Thai Army
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #111 เมื่อ 5 สิงหาคม 2554 11:00 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทรงพระเจริญ ขอให้ในหลวง ทรงเป็นพ่อของคนไทยทุกคน
เป็นผู้เสียสละ ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
ในหลวงทรงรักเมตตาและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
ไม่ว่าจะจนหรือรวย พระองค์ไม่ถือพระองค์
แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
ในฐานะลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
พร้อมจะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
ขอพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นชท.พลากร ศรีมาลา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #112 เมื่อ 8 สิงหาคม 2554 9:38 [118.173.173.84] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญนายชัยยศ อบต.ไทรม้า นนทบุรี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #113 เมื่อ 8 สิงหาคม 2554 14:50 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจ.อ.บุญอนันต์ ใยพา นพค.53 สนภ.5 นทพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #114 เมื่อ 10 สิงหาคม 2554 15:00 [203.113.97.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท
ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าจ.ส.อ. ธนวัฒน์ อนุมาตร นพค46 สนภ.4 นทพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #115 เมื่อ 22 สิงหาคม 2554 14:38 [203.113.97.198] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านศท. ปี 3 รร.สันทราย จ.เชียงใหม่
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #116 เมื่อ 6 กันยายน 2554 15:19 [101.109.18.58] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานThai Army ครอบครัวฉิมแป้น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #117 เมื่อ 28 กันยายน 2554 9:56 [203.113.97.198] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร
ทรงมีพลานามัยแข็งแรงอายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญประชาชนตลอดไป   
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThail Army ช่างฝีมือทหาร ร่น 35
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #118 เมื่อ 30 กันยายน 2554 13:21 [203.113.97.198] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
...ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งนาน
พระองค์เสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย
ในหลวงพระองค์ทรงนาน หนักและเหนื่อย
เพื่อราษฏรณ์ของพระองค์มีความสุข
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย
ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษ์ตริย์
พระองค์ทรงเป็นผู้นำแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขปกครองประเทศ
มาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมคนไทยทั้งชาติ...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนศท.3จชต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #119 เมื่อ 31 ตุลาคม 2555 14:55 [180.183.169.53] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เราเรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ปวงชนชาวไทยร่วมกันส่ง แรงใจถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรง


คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (119) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 119

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ฉก.ร.๒๕ โพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบัน 18 ส.ค.56 saranyoo 499
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ saranyoo 387
TopicIcon ฉก.ร.๒๕ โพสข้อความเทิดทูลสถาบัน saranyoo 273
TopicIcon เทิดพระเกียรติ ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.23 บชร.3 วันพฤหัส ที 4 ก.ค. 56 ruknuki69 351
TopicIcon เทิดพระเกียรติ ร้อย.สสซ.พัน.ซบร23 บชร 3 ruknuki69 637
TopicIcon เทิดทูนสถาบันกษัตริย์ ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกชุมพร
บุคคลทั่วไป
1702
TopicIcon เทิดทูน ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกชุมพร
บุคคลทั่วไป
591
TopicIcon เทิดทูน ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกชุมพร
บุคคลทั่วไป
563
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
1033
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
712
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
1104
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
739
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
791
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
678
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
575
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
839
TopicIcon ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อในหลวง น.ศ.ท อภิรักษ์ อุดมศรี
บุคคลทั่วไป
16020
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
620
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
1423
TopicIcon เทิดทูน ฝ่ายการเงินจังหวัดทหารบกชุมพร
บุคคลทั่วไป
7811
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
2741
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
5534
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
2791
TopicIcon พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระทัย ห่วงใยราษฎร กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
3074
TopicIcon เทิดทูน พ่อของแผ่นดิน ฝยก.กกล.เทพสตรี
บุคคลทั่วไป
6209หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที