รักษ์ภาษาไทย ตั้งใจเรียนภาษาไทยครับ

 ผู้เขียน หัวข้อ: ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย (อ่าน 87100 ครั้ง) เมื่อ: 2 มกราคม 2554 0:41 [111.84.63.173IP Lookup , 2 มกราคม 2554, 0:41:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 มกราคม 2554 11:11)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

kroowut
คุณมี Ranking อันดับที่ 91
Exp: 91
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 29/6/2553

ขอเชิญดาวน์โหลดสือการสอนภาษาไทยได้ที่นี่ครับ 
 ดาวน์โหลดวีดีทัศน์ฝึกอ่านภาษาไทยครับ 


ดาวน์โหลดแผนการสอน(รถไฟป.๑)
 
 
 ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะคัดลายมือสวยๆ
 ดาวน์โหลดวีดีทัศน์ฝึกอ่านสระครับ 


ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะชั้นอนุบาล ถึงป.๑  


 ครูเตี้ย  :  หากพบเห็นเนื้อหาหรือข้อความไม่เหมาะสมกรุณาแจ้ง e-mail: kroowut@live.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


เนน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2554 14:10 [118.172.209.160] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบพระมหา บุญรอด สนฺตจิตโต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 4 กันยายน 2554 19:12 [58.9.145.228] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สวดยวดครูแก้ว
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 21 ตุลาคม 2554 22:04 [113.53.176.160] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบพระคุณมากค่ะที่นำสิ่งดีๆ  มาช่วยเด็กๆ ของประเทศเรา
อาราธนาสิ่งศักดิ์จงดลบันดาลสิ่งต่างๆที่ดีๆสำหรับคุณ พรอันใดว่าเลิศขอให้คุณได้พรนั้นสมปรารถนา  สาธุคุณครู
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #4 เมื่อ 30 ธันวาคม 2554 17:23 [103.1.164.69] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณค่ะคุณครู
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 2 มีนาคม 2555 17:05 [202.12.97.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณค่ะสำหรับสือการสอนดีๆ  จะขอนำไปสอนลูกต่อไปค่ะkroowut
คุณมี Ranking อันดับที่ 91
Exp: 91
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #6 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2555 13:03 [1.4.145.224] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 • วันนี้ครูเตี้ยนำแบบฝึกภาษาไทยซึ่งเป็นผลงานของครุ คศ.๓ มาฝากครับ เครดิตตามรายการข้างล่างนะครับ พร้อมใช้งาน เป็นแบบฝึกที่ดีมากๆครับ 
 • การจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง พัฒนาการอ่าน – เขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑จัดทำโดย นางจารุวรรณ อรุณธัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “เรียนรู้สระประสม”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑  จัดทำโดย นางชูสิน ศรีเวช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางจริยา ฤทธิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • แบบฝึกทักษะการสอนอ่านวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำโดย นางสาวฐิติวรรณ วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางอุษา ทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางเพ็ชรินทร์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑[ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒จัดทำโดย นางอัมพร เนียมละออง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางอัญชลี พูลเจริญโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางสาวนงลักษณ์ คำรอต โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางปัทมา สฤษฎ์ิศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ จัดทำโดย นางวิไลวรรณ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกด กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางสาวบุษบา ผลพืช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สระน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางณัฏฐ์กชพร ปรีดิพาอิงครัต โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]ครูเตี้ย  :  หากพบเห็นเนื้อหาหรือข้อความไม่เหมาะสมกรุณาแจ้ง e-mail: kroowut@live.com


kroowut
คุณมี Ranking อันดับที่ 91
Exp: 91
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #7 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2555 13:16 [1.4.145.224] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 • วันนี้ครูเตี้ยนำแบบฝึกภาษาไทยซึ่งเป็นผลงานของครุ คศ.๓ มาฝากครับ เครดิตตามรายการข้างล่างนะครับ พร้อมใช้งาน เป็นแบบฝึกที่ดีมากๆครับ 
 • การจัดการเรียนรู้สาระภาษาไทย เรื่อง พัฒนาการอ่าน – เขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑จัดทำโดย นางจารุวรรณ อรุณธัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด “เรียนรู้สระประสม”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑  จัดทำโดย นางชูสิน ศรีเวช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางจริยา ฤทธิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด
  ]
 • แบบฝึกทักษะการสอนอ่านวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดทำโดย นางสาวฐิติวรรณ วัฒนรังษี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่มีตัวการันต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดทำโดย นางอุษา ทรายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางเพ็ชรินทร์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑[ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒จัดทำโดย นางอัมพร เนียมละออง โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางอัญชลี พูลเจริญโรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางสาวนงลักษณ์ คำรอต โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑

  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดทำโดย นางปัทมา สฤษฎ์ิศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒ จัดทำโดย นางวิไลวรรณ บุญศรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกด กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓จัดทำโดย นางสาวบุษบา ผลพืช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]
 • หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สระน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทำโดย นางณัฏฐ์กชพร ปรีดิพาอิงครัต โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑
  [ดาวน์โหลด]ครูเตี้ย  :  หากพบเห็นเนื้อหาหรือข้อความไม่เหมาะสมกรุณาแจ้ง e-mail: kroowut@live.com


ครูอุ๋ย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #8 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555 7:41 [1.2.212.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  หนังสือเสริม รวมทั้งสื่อ ดีมากๆๆ ค่ะ เป็นประโยชน์มาก
ครูอุ๋ยบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon เรียนภาษาไทยออนไลน์ kroowut 27113
TopicIcon อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์ kroowut 6140
TopicIcon พยัญชนะ และสระในภาษาไทย kroowut 8387
TopicIcon ดาวน์โหลดสื่อการสอนภาษาไทย kroowut 87100
TopicIcon เรียน กอไก่ จากภาพ kroowut 5001
TopicIcon คำสันธาน kroowut 3886
TopicIcon คำซ้ำ kroowut 2542
TopicIcon คำสมาส kroowut 3089
TopicIcon คำวิเศษณ์ kroowut 2857
TopicIcon คำกริยา kroowut 5064
TopicIcon คำสรรพนาม kroowut 3878
TopicIcon คำนาม kroowut 3317

        

      

            

 
 รักษ์ภาษาไทย ตั้งใจเรียนภาษาไทยครับ

 

 

 หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที