ผู้เขียน หัวข้อ: รวบรวม แนวข้อสอบ สํานักงาน ก.ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 (อ่าน 1618 ครั้ง) เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2556 20:58 [171.5.68.246IP Lookup , 16 พฤษภาคม 2556, 20:58:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

jackieza
คุณมี Ranking อันดับที่ 57
Exp: 57
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 5/4/2556

รวบรวม แนวข้อสอบ สํานักงาน ก.ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556

จำหน่ายไฟล์เอกสาร แนวข้อสอบ คัดสรร ทุกอย่างที่มีสอบ 
ส่งเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทาง E-mail เนื้อหาครอบคลุม 
มีแนวตัวอย่างข้อสอบ เฉลย พร้อมสรุปรายระเอียดให้ครบถ้วน 
สามารถอ่านติว ก่อนสอบได้สบาย 

******ในราคาไฟล์ PDF เพียง 399 บาท******** 
******ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ราคา 999 บาท******* เจ้าพนักงานธุรการ 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ 
- แนวข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-แนวข้อสอบ กทม.ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 
- แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง 
- แนวข้อสอบระเบียบ กทม.ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ 2533 

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
2.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
3. ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
-แนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
-แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
-แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
-ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 
-แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
- ถาม-ตอบ แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556 

เจ้าหน้าที่สำงานรักษาความสะอาด 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ 
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น 
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ 
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ 
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ 
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
- ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- คำถามเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

siripong

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon รวบรวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิม.6 สายงานอำนวยการ และสายงานป้องกันปราบปราม ฉบับล่าสุด  attachment jackieza 529
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ เข้าธนาคารกสิกรไทย อัฟเดทใหม่ ล่าสุด 2556  attachment jackieza 3185
TopicIcon รวบรวมข้อสอบพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ใหม่ล่าสุด  attachment jackieza 875
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ ครูธุรการ สพฐ. สพม. อบจ. 2556 อัฟเดทล่าสุด  attachment jackieza 984
TopicIcon รวบรวมชีต ข้อสอบ (ร.ฟ.ท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ปี 2556  attachment jackieza 654
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงเทพ อัฟเดทล่าสุด 2556  attachment jackieza 3088
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน อัฟเดทล่าสุด 2556  attachment jackieza 677
TopicIcon รวมรวบ แนวข้อสอบ แอร์โฮสเตท สจ๊วต การบินไทย อัฟเดทล่าสุด 2556  attachment jackieza 868
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสายปราบจราจลหญิง อัฟเดทล่าสุด 2556 !!  attachment jackieza 686
TopicIcon รวบรวมแนวเตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ จ่าทหารเรือ นายสิบทหารบก นายสิบเหล่าทหารฯ ประจำปี 2556  attachment jackieza 553
TopicIcon รวบรวมแนวเตรียมสอบ กรมเจ้าท่า ทุกตำแหน่ง 2556 !!  attachment jackieza 948
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท ทุกตำแหน่ง อัฟเดท ล่าสุด ปี 2556  attachment jackieza 504
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สตม. ตม. ประจำปี 2556 อัฟเดทล่าสุด  attachment jackieza 2578
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรธรณี ปี 2556 อัฟเดทล่าสุด!!  attachment jackieza 434
TopicIcon รวบรวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิม.6 ฉบับล่าสุด 2556  attachment jackieza 1722
TopicIcon รวบรวมหนังสืออ่านสอบ แนวข้อสอบ กทม. กรุงเทพมหานคร 2556 อัฟเดทล่าสุด  attachment jackieza 661
TopicIcon รวมแนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ด้านสินเชื่อธุรกิจ ,ด้านบริหารเงิน)  attachment jackieza 1684
TopicIcon ขายรวมแนวข้อสอบ กสท.โทรคมนาคม CAT อัพเดตใหม่ล่าสุด  attachment jackieza 536
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง อัฟเดทล่าสุด 2556  attachment jackieza 496
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ สํานักงาน ก.ก. กทม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556  attachment jackieza 1618
TopicIcon รวบรวม แนวข้อสอบ นักนิติวิทยาศาตร์ สถาบันนิติวิทยาศาตร์ ปี 2556  attachment jackieza 541
TopicIcon รวบรวมแนวข้อสอบสำนักงาน กศน. นักวิชาการศึกษา ปี 2556  attachment jackieza 1152
TopicIcon รวมแนวข้อสอบเข้าเป็นพนักงาน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปี 2556  attachment jackieza 1075
TopicIcon รวมแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ อัพเดตล่าสุด ปี 2556  attachment jackieza 320
TopicIcon แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2556  attachment jackieza 854

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง หลัง 5 โมงเย็น จะส่งไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ
*********************************************************************
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-056-3083
E-Mail : siripong_wongngo@hotmail.com
http://www.facebook.com/siripong.wongngo

วิธีการชำระเงิน
สามารถชำระเงินโดยโอนผ่านหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM หรือโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตของธนาคาร
*เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์  ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นายศิริพงษ์ วงษ์งอ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 437-0-26235-6

โอนเงินแล้วแจ้งยืนยันที่
โทร :088-056-3083 หรือ SMS หรือ E-Mail : siripong_wongngo@hotmail.com
สิ่งที่ต้องแจ้ง
- เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก)
- กรมหรือสำนักงาน (ที่สมัครสอบ)
- ตำแหน่ง (ที่เลือก)
- E-Mail (ที่รับข้อสอบ)
*แนะนำ : ให้ส่งรายละเอียดทาง E-Mail เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการรับส่งของอีเมลล์* 

หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที