สุดยอดมวยหูกับ ดำชุมพรกิโล30
มีตัวเด็ดให้ท่านเล่นทุกศึก
รับประกันคุณภาพ

 สุดยอดมวยหู สู้ได้ทุกตู้ ทุกศึก มีตัวเด็ดให้เล่น
 เน้นตัวชนะ คู่คี่ชี้ขาด มีงานกลางอากาศให้เล่น 
 รับประกันคุณภาพ  ระบบเสียงชัดเจน 100%
            สมัครโทร  083-6457482
                 หรือ 0890436542ผู้เขียน หัวข้อ: ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2556 (อ่าน 6908 ครั้ง) เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 21:35 [110.49.227.69IP Lookup , 29 พฤษภาคม 2556, 21:35:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 12/11/2554

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2556 21:36 [110.49.227.69] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ศึกมวยไทย 7 สี  อาทิตยที่ 2 มิ.ย. 56     คูที่ 1 จาวอินทรีย์  เกียรติเจริญชัย (พญาอินทรีย ธนภัทรคาไม) 108 ป.
ชนะคะแนน วุฒิเดช ท.พราน49 พฤ.16 กพ.55 รดน.102
ชนะคะแนน เพชรรภา ศิษยเจรภาคาเกษตร 11 เม.ย.55 รดน.102
ชนะน็อก1 เมืองเอก ทนายมิเชล จ.ตรัง
ชนะคะแนน ชายสอง เทศบาลเมืองตรัง จ.ตรัง
ชนะน็อก4 หยกเพชร ส.รวมพล 22 ธ.ค.55วิถีไทย108
ชนะคะแนน ลมหวน ลูกไทวา6 3 ก.พ.56 ชอง7สี107
แพคะแนน แสงมรกต ศักดิ์ปลายพระยา 14 เม.ย.56ชอง7สี109

     พิทักษชัย ช.เกตุวีณา (ร.ร.กีฬากรุงเทพฯ) 108 ป.
ชนะคะแนน โชคนําชัย เพชรพญาไท 12 ส.ค.55 ชอง7สี
ชนะน็อก3 ตลาดแขก น.ศรีรัตน13 ต.ค.55 ทีจีเอ็น
แพคะแนน วีครอส ช.โควยูฮะอีซูซุ8 ธ.ค.55 ทีจีเอ็น109
ชนะคะแนน ธงทอง ส.เชาวลิต 16 ก.พ.56 ทีจีเอ็น109
ชนะน็อก3 แสนไกรเล็ก ศิษยแสนไกร 16 มี.ค.56 ออมนอย11
...................................................     คูที่ 2 เดนพิชิต ดาบแปงนครบาล (ศักดิ์บุรีรัมย) 117 ป.
ชนะน็อก4 น้ําเตาทอง ส.ก.สุไหงยิม 28 ต.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน เฉียบคม ศิษยจากัน 18 พ.ย.55 ชอง7สี115
แพคะแนน นองใหมทีเด็ด99 ศุกร14 ธ.ค.55 ลพน.116
แพคะแนน เพชรสยาม จิตรเมืองนนท21 ธ.ค.55 จ.บุรีรัมย
ชนะคะแนน เพชรดําเนิน ท.เทพสุทิน 24 มี.ค.56 ชอง7สี117
แพคะแนน ตลาดแขก ศักดิ์สัมฤทธิ์21 ม.ย.56 ชอง7สี116
 
     จงรักษ  ฝนจางชลบุรี (ส.บุญครอง) มวยกาฬสินธ 117
ชนะน็อก3 เพชรลําภูศิษยอิติสุคโต 16 ต.ค.55 ลพน.116
แพคะแนน เพชรดําเนิน โฮคิทเชน 25 พ.ย.55 ชอง7สี116
ชนะน็อก4 น้ําเตาทอง ส.ก.สุไหงยิม 21 ธ.ค.55 ลพน.117/116
แพน็อก3 เสือเทพเกียรติเจริญชัย 13 ม.ค.56 ชอง7สี117
ชนะทีเคโอ3 ปราบปราม เกียรติอาวุธ 1 มี.ค.56 บุรีรัมย
ชนะน็อก2 ดินเนื้อทอง ธ.พรานทักษิณ 18 เม.ย.56 สุราษฏร
....................................................     คูที่ 3 แสนเกง กีลาสปอรต (พี.เค.พี.สปอรต) 119
ชนะคะแนน สิงหดํา ศักดิ์รังสิต 2 ก.ย.55 ชอง7สี119
แพคะแนน ทวน ก.กัมปนาท 30 ก.ย.55 ชอง7 สี121
แพคะแนน สะทานฟา ซากามิ4 พ.ย.55 ชอง7สี118
แพน็อก5 เมืองหนึ่ง พุมพันธมวง 15 ธ.ค.55 จ.ขอนแกน
ชนะคะแนน เดชฤทธิ์ศ.เพ็ญประภา 15 ม.ค.56 ลพน.119
แพคะแนน ปนเงิน ส.กิจโชคชัย 2 มี.ค.56 ชอง7สี120
แพคะแนน ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 12 เม.ย.56 ลพน.119
 
     ไพโรจน  ศักดิ์รังสิต (กฤษณะเล็ก ว.รุงนิรันดร) 119
แพน็อก4 แอดดํา ทีเด็ด99 อาทิตย22 ก.ค.55 ชอง7สี117
ชนะน็อก5 ยอดภพ อีมิเนนทแอร 30 ก.ย.55ชอง7สี117
ชนะน็อก4 ลายเสือ ว.การชาง 17 พ.ย.55 วิถีไทย119
ชนะน็อก4 สิงหทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 5 ธ.ค.55 ประจวบคิรีขันธ
ชนะทีเคโอ2 หาญศึกเล็ก ศิษยจากุง 1 ม.ค.56 ลุมพินี119
ชนะคะแนน สินสมุทร ป.เตละกุล 1 มี.ค.56 หาดใหญ
แพคะแนน มะเฟองเล็ก ช.โรจนสุรางค23 มี.ค.56 จ.กระบี่
....................................................     คูที่ 4  ฟาสั่ง ส.กิจโชคชัย (ส.ตะวันรุง,เพชรเจาพระยา) 130
แพคะแนน ตวนเป  เกียรติคมสิงห26 ส.ค.55 ชอง7สี132
ชนะคะแนน ไขมุกขาว วัชรชัยยิม 16 ต.ค.55 ลพน.130
แพคะแนน หยกวิทยา เพชรสี่หมื่น 21 ธ.ค.55 ลพน.127 
ชนะคะแนน ชาติชายนอย ส.ประสพโชค 1 มี.ค.56 หาดใหญ
แพคะแนน ตวนเป  เกียรติคมสิงห26 มี.ค.56 ลพน.130
 
     ตวนเป  เกียรติคมสิงห  (ศิษยอบต.เล็ก) 130 
ชนะคะแนน ฟาสั่ง ส.โชคกิจชัย 26 ส.ค.55 ชอง7สี130
ชนะคะแนน ลมแรง อ.ขวัญเมือง 8 ก.ย.55 กําแพงเพชร
ชนะคะแนน แสนศักดิ์นอย อ.ขวัญเมือง 23 ก.ย.55 ยโสธร
เสมอ สิงหพยัคฆม.ราชภัฏจอมบึง 21 ต.ค.55 ชอง7สี131 
ชนะคะแนน เดอะสตารเช็งซิมอิ๊วยิม 11 พ.ย.55 ปตตานี
แพน็อก2 สิงหพยัคฆม.ราชภัฎจอมบึง 2 ธ.ค.55 จ.สงขลา132
ชนะคะแนน ลมแรง ส.นาแค 15 ธ.ค.55 จ.สุโขทัย
ชนะคะแนน พงษศิริป.ศิริพงษ24 ธ.ค.55 อุบล
ชนะคะแนน สิงหพยัคฆม.ราชภัฏจอมบึง 27 ม.ค.56 ชอง7สี130
ชนะคะแนน ฟาสั่ง ส.โชคกิจชัย 26 มี.ค.56 ลพน.13จ
เสมอ สิงหพยัคฆ ม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง 1 พ.ค.56 จ.ศีรสะเกษ
แพคะแนน พลังทิพย น.ศรีผึ้ง 10 พ.ค.56 จ.อุบล
............................     คูที่ 5 กิตติ  ศักดิ์รังสิต
แพคะแนน เกง ส.โชคนิตยา 8 ก.ย.55 ทีจีเอ็น41
ชนะคะแนน ไทเกอรเล็ก ส.สมพร 9 ธ.ค.55 ชอง7สี43
ชนะน็อก2 ซีอุย จิตรเมืองนนท3 ก.พ.56 ชอง7สี44
แพคะแนน ฉลามสิงหช.เที่ยงธรรม 31 มี.ค.56 จ.ระยอง
 
     สิงหโตทอง วังหมื่นหาดาว
ชนะคะแนน ยอดเพชร บ.จงเจริญ 14 ก.ค.55 ทีจีเอ็น100
ชนะคะแนน เพชรแทส.ซันโย 15 ก.ย.55 รอยเอ็ด
ชนะคะแนน ยอดเพชร ศิษยเจกร อังคาร 16 ต.ค.55 ลพน.37กก.
ชนะคะแนน เริงนอย บานแคน2003 อา.4 พ.ย.55 หนองบัวลําภู
แพน็อก4 ภูมิสิทธิ์ภ.ศรีสุขกาญจน12 กพ.56 ลพน.38.กก
.………………………………

ข้อมูลจากท่าน กอบ หทับราษฎ์perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2556 22:07 [110.49.227.69] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
แล้วท่านรักใครชอบใครกันบ้างครับ pharkornjoe
คุณมี Ranking อันดับที่ 2221
Exp: 2221
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 23:07 [110.77.210.192] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


ผมชอบทุกตัวเลยครับ
perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 2 มิถุนายน 2556 8:52 [110.49.242.29] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
น้ำหนัก ศึกมวยไทย 7 สีจ้าวอินทรีย์ เกียรติเจริญชัย 108............108.9 -.9
   พิทักษ์ชัย ช.เกตุวีณา .......................108ป.


2 เด่นพิชิต ดาบแป้งนครบาล 117............117.7 -.7
   จงรักษ์ ฝนจางชลบุรี .........................117.5 -.5


แสนเก่ง กีล่าสปอร์ต 119....................119.5 -.5
   ไพโรจน์ ศักดิ์รังสิต ...........................119.5 -.5


ต๋วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ 130...................130
   ฟ้าสั่ง ส.โชคกิจชัย ...........................130.2 -.2บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ทางเลือกใหม่ nguan 721
TopicIcon Makro Horeca รายการแข่งทำอาหารสุดชิค manaow 218
TopicIcon กินกับพีท รีวิวMakro Horeca Challenge 2015ภาพอาหารน่ากินเพียบ manaow 275
TopicIcon [รีวิว]Makroพัทยากับการแข่งทำอาหารชวนน้ำลายไหลท้องร้อง manaow 280
TopicIcon มีแค่200บาท ท่านก็สามารถฟังพากย์สดติดขอบสนามได้ anan_2508 938
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 KHUNPON 970
TopicIcon มวยไทย 7 สี อาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 KHUNPON 1001
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 27 กรกฎาคม 2557  attachment perjer 1479
TopicIcon มวยไทย ช่อง 7 สี อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 KHUNPON 1336
TopicIcon มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 29-06-57_by_ขุนพล KHUNPON 1121
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน5 2557 by ขุนพล KHUNPON 876
TopicIcon วิจารณ์มวยไทยสยามอ้อมน้อย เสาร์ ที่ 21/06/57 KHUNPON 1222
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 by ขุนพล KHUNPON 2089
TopicIcon มวยไทย 7สี อาทิตย์ ที่ 11-04-57 เช็คข่าวมา KHUNPON 1065
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 4 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 5468
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 3 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 1589
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทย NBT เสาร์ 3 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 1279
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 by ขุนพล KHUNPON 8033
TopicIcon วิเคราะห์มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 20-04-57_by_ขุนพล jarernpon 2157
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 6 เมษายน 2557  attachment perjer 2305
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 5 เมษายน 2557  attachment perjer 1414
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทย NBT เสาร์ 5 เมษายน 2557  attachment perjer 1266
TopicIcon วิเคราะห์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 by ขุนพล KHUNPON 2830
TopicIcon === คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 16 มีนาคม 2557  attachment perjer 2023
TopicIcon === คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 15 มีนาคม 2557  attachment perjer 1331

     สุดยอดมวยหู สู้ได้ทุกศึก มีตัวเด็ดให้เล่น
     เน้นตัวชนะ สมัครโทร 083 6457482

 หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที