[/url]

ผู้เขียน หัวข้อ: สุดๆแนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกตำแหน่ง 2556 (อ่าน 302 ครั้ง) เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2556 21:54 [1.2.221.130IP Lookup , 31 พฤษภาคม 2556, 21:54:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

nattapong69
คุณมี Ranking อันดับที่ 37
Exp: 37
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 26/6/2555

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครสอบงานราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์
- สรุปประเด็นสำคัญพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบงานราชขการพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครสอบงานราชการด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556

ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีกี่มาตรา
ก. 2    มาตรา
ข. 3    มาตรา
ค. 4    มาตรา
ง. 5    มาตรา
2. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542   ถือใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก. 23   มีนาคม  2542
ข. 24   มีนาคม  2542
ค. 23   เมษายน  2542
ง. 24   เมษายน  2542
3. พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มีทั้งสิ้นกี่มาตรา
ก. 136  มาตรา
ข. 137  มาตรา
ค. 138  มาตรา
ง. 139  มาตรา
4. ประธานกรรมการในคณะกรรการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติคือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ง. ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

5. ปัจจุบันนายทะเบียนสหกรณ์คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
6. การปฏิรูประบบราชการมีผลกระทบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542  ในเรื่องใด
ก. เปลี่ยนแปลงคำว่า “ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
ข. เปลี่ยนแปลงคำว่า “ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
7. การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใด
ก. นายทะเบียนสหกรณ์
ข. รองนายทะเบียนสหกรณ์
ค. ผู้ตรวจการสหกรณ์
ง. ผู้สอบบัญชี
8. กพส.  เป็นชื่อย่อของอะไรในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542
ก. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข. กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ค. กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
ง. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์
9. จำนวนของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างไร
ก. มีจำนวนไม่น้อยกว่า  15  คน
ข. มีจำนวนไม่น้อยกว่า  10  คน
ค. มีจำนวนไม่เกิน  15  คน
ง. มีจำนวนไม่เกิน  10  คน
10. การประชุมเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 มีการประชุมที่สำคัญรวม  กี่ครั้ง
ก. 1  ครั้ง
ข. 2  ครั้ง
ค. 3  ครั้ง
ง. ไม่จำกัดครั้ง
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ใหม่แนวข้อสอบ cat กสท. nattapong69 9
TopicIcon ใหม่แนวข้อสอบทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย  attachment nattapong69 55
TopicIcon แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 17
TopicIcon แนวข้อสอบเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 12
TopicIcon แนวข้อสอบเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล กรมอุทยาน ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 79
TopicIcon แนวข้อสอบสัตวแพทย์ กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 61
TopicIcon เปิดสอบ สตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5 ก.พ. - 17 มี.ค. 57  attachment nattapong69 84
TopicIcon เปิดสอบแล้วครับนายสิบทหารบก ประจำปี 2557  attachment nattapong69 185
TopicIcon แจกแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 236
TopicIcon เด็ดๆแนวข้อสอบกรุงเทพมหหานคร กทม. ใหม่ล่าสุดทุกตำแหน่ง nattapong69 755
TopicIcon แจกแนวข้อสอบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 743
TopicIcon แจกแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด nattapong69 510
TopicIcon แจกแนวข้อสอบธนาคารออมสิน ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 350
TopicIcon แจกแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา nattapong69 1796
TopicIcon แจกแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด nattapong69 312
TopicIcon แจกแนวข้อสอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใหม่ล่าสุด nattapong69 306
TopicIcon แจกแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต ใหม่ล่าสุด 2556  attachment nattapong69 529
TopicIcon แจกแนวข้อสอบทีโอที tot ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 437
TopicIcon แจกแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด  attachment nattapong69 807
TopicIcon เก็งแนวข้อสอบสภากาชาดไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด nattapong69 339
TopicIcon รวมข้อสอบ สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี  attachment nasza 222
TopicIcon แนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด nattapong69 439
TopicIcon เน้นๆแนวข้อสอบกองพลทหารราบที่ 15 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด nattapong69 322
TopicIcon เจ็งสุดๆแนวข้อสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวงชนบท ใหม่ล่าสุด nattapong69 343
TopicIcon แจกแนวข้อสอบ ครู กศน.กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด nattapong69 377หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.