สุดยอดมวยหูกับ ดำชุมพรกิโล30
มีตัวเด็ดให้ท่านเล่นทุกศึก
รับประกันคุณภาพ

 สุดยอดมวยหู สู้ได้ทุกตู้ ทุกศึก มีตัวเด็ดให้เล่น
 เน้นตัวชนะ คู่คี่ชี้ขาด มีงานกลางอากาศให้เล่น 
 รับประกันคุณภาพ  ระบบเสียงชัดเจน 100%
            สมัครโทร  083-6457482
                 หรือ 0890436542ผู้เขียน หัวข้อ: ------------ ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 (อ่าน 4025 ครั้ง) เมื่อ: 3 มิถุนายน 2556 12:13 [110.49.242.183IP Lookup , 3 มิถุนายน 2556, 12:13:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 12/11/2554

มวยหูดำชุมพร กิโล 30

ซี้ตัวเล่นทุกคู่ ทุกตัว วิเคาะห์ วิจารณ์มวยขณะกำลังต่อย

บอกบรรยากาศหน้าเวที และหน้าตู้ใหญ่ กระแสตัวเงินเล่นใคร

ใครมาดี มาไม่ดีเรารู้ ราคารวดเร็วทันใจ ระบบเสียงชัดเจน 100%


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 3 มิถุนายน 2556 12:13 [110.49.242.183] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ศึกมวยไทย 7 สี อาทิตย 9 มิ.ย. 56
คูรอบรองชนะเลิศ มวยรอบปูนเสือ ครั้งที่13
     คูที่ 1 สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ (ก.กิตติพงษ,ป.เตละกุล) 118
ชนะคะแนน เหนือธรณีว.วรรณทวี 23 ธ.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน บุญหลาย ศิษยนายกจง 27 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน พัฒนา นิธิพัฒนทนายความ 24 ก.พ.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 31 มี.ค.56 ชอง7สี118
แพคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี28 เม.ย.56 ชอง7สี118

     เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ (ศิริโชค ศิษยอานุภาพ) 118
ชนะคะแนน สกุลชัย เอ็กซิดิคอลยิม 9 ธ.ค.55 ชอง7สี116
แพคะแนน รุงเพชร เพชรเจริญ 13 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน สกุลชัยเล็ก เอ็กซิดิคอลยิม 2 มี.ค.56 ชอง7สี116
แพคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี31 มี.ค.56 ชอง7สี118
ชนะคะแนน ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 28 เม.ย.56 ชอง7สี118
............................
คูรอบรองชนะเลิศ มวยรอบปูนเสือ ครั้งที่13
     คูที่ 2 หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย (เกียรติชูไทย) 118 
ชนะน็อก3 สรยุทธ แครี่บอย 2 ธ.ค.55 ชอง7สี116
ชนะคะแนน ยอดกฤษดา ลูกเหนือปฐพี6 ม.ค.56 ชอง7สี116 
ชนะคะแนน สิงหพรชัย ส.สริญญา 7 เม.ย.56 ชอง7สี(ไดนับยก1)118 
แพคะแนน รุงเพชร เพชรเจริญ 5 พ.ค.56 ชอง7สี118 

     สิงหพรชัย ส.สริญญา (สิงหสมัย) 118
ชนะคะแนน มณีเจ็ดแสง ส.เทียนโพธิ์ 16 ธ.ค.55 ชอง7สี116 
แพน็อก3 ศักดิ์ชัยนอย เอ็มยุเด็น 20 ม.ค.56 ชอง7สี116
ชนะคะแนน เพชรน้ํางาม ส.มีอุดร 10 มี.ค.56 ชอง7สี116
แพคะแนน หนึ่งพิชิต ส.ศักดิ์มีชัย 7 เม.ย.56 ชอง7สี(โดนนับยก1)118
ชนะคะแนน สิงหทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 5 พ.ค.56 ชอง7สี118
............................     คูที่ 3 คิงส  เกียรติเจริญชัย (ต.สรรชัย,ว.วัยภักดิ์,ป.วีระพันธ) 126
มวยฝมือเปนรอง จองจะเขาอยางเดียว ยืนระยะมั่นคงดีกวา
แพคะแนน ฉลองชัย เกียรติเจริญชัย 7 ก.ค.55 พัทลุง
ชนะคะแนน โอโรโนอีมิเนนทแอร26 ส.ค.55 สงขลา
แพะคะแนน ฉลองชัย เกียรติเจริญชัย 23 ก.ย.55 ชอง7สี
แพคะแนน ชายเล็ก ควายทองยิม 28 ธ.ค.55 สงขลา
แพคะแนน ขวัญ ส.เพลินจิต 7 เม.ย.56 ชอง7สี124

     สายลับ จิตรเมืองนนท  126
แพน็อก3 ศรทอง ส.ยิ่งเจริญการชาง 19 ส.ค.55 ชอง7สี117
แพคะแนน ฟาสยาม ดาบรันสารคาม 7 ต.ค.55 ชอง7สี118 
ชนะคะแนน เดชพิทักษส.รัตนกุล 9 พ.ย.55 สกลนคร
ชนะคะแนน เพชรกังวาน ราชานนท3 ก.พ.56 ชอง7สี123 
ชนะคะแนน จอมโว ส.สมพงษ27 มี.ค.56 นครพนม
ชนะน็อก2 นองบีศิษยสารวัตรจี12 พ.ค.56 ชอง7สี126 
............................ชิงแชมปที่วาง รุนซุปเปอรฟลายเวต 115 ปอนด ชอง 7สี
     คูที่ 4 วันฉลอง ศิษยซอนอง (ช.ชื่นกมล,วินดี้สปอรต) 115
ชนะน็อก4 เปนไท สิงหปาตอง 6 พ.ย.55 ลพน.114/113
ชนะคะแนน เพชรบานแขก ส.สมหมาย 6 ธ.ค.55 รดน.115
ชนะคะแนน ซุปเปอรเล็ก ว.สังขประไพ 4 ม.ค.56 ลพน.115
แพคะแนน หยกเพชร สมพงษมาบตาพุด 8 มี.ค.56ลพน.
แพคะแนน เกงกลา ส.โชคกิจชัย 7 พ.ค.56 ลพน.115 (ตอ 2 ป.)

     เกงกลา ส.โชคกิจชัย (แปงเย็นไอโอเดิม) 115
แพคะแนน พลกฤต ช.ชื่นกมล 27 พ.ย.55 ลพน.115.2-0.2
เสมอ เมืองไทย ส.บุญเยี่ยม 21 ธ.ค.55 ลพน.115
ชนะคะแนน เพชรบานแขก ส.สมหมาย 9 ก.พ.56 นครศรีธรรมราช
ชนะคะแนน จอมโหด ซากามิ10 มี.ค.56 ชอง7สี115
แพคะแนน วันชนะ อ.บุญชวย 9 เม.ย.56 ลพน.115
ชนะคะแนน วันฉลอง ศิษยซอนอง 7 พ.ค.56 ลพน.117 (ได 2ป.)
........................     คูที่ 5 หวานเจี๊ยบ เกียรติวินัย 103
ชนะคะแนน พยัคฆเล็ก ส.เทียนโพธิ์19 ส.ค.55 ชอง7สี42
ชนะน็อก3 เพชรมณีศ.ลพายิม 10 ก.ย.55 ชลบุรี
แพน็อก3 พยัคฆเล็ก ส.เทียนโพธิ์16 ต.ค.55 ลพน.43.2กก.
ชนะน็อก2 หาญศึก อั๋นสุขุมวิท 30 มี.ค.56 ทีจีเอ็น 102
แพคะแนน วุฒิชัย อั๋นสุขุมวิท 13 เม.ย.56 จ.ฉะเชิงเทรา
ชนะนอก1 นองใหมเพชรเกรียงไกร 4 พ.ค.56 วิถีไทย 103
 
     หงอคง  ซากามิ  (อิมิเนนแอร) 103
ชนะคะแนน สําลีทอง ป.มนตชัย 28 ต.ค.55 ชอง7สี
แพคะแนน เพชรไชยา ศิษยผูพันตู22 ธ.ค.55 วิถีไทย100
แพน็อก4 ดีเลิศ ขุนพลแดนใต12 ม.ค.56 ทีจีเอ็น109
ชนะน็อก3 คนองเมฆ ศิษยสารวัตรจีระพงษ16 ก.พ.56 ทีจีเอ็น102
แพคะแนน สิงหทอง เจตศักดิ์ดา 2 มี.ค.56 ชอง7สี104
แพน็อก3 สุทธิศักดิ์ ศิษยเจกอน 13 เม.ย.56 ทีจีเอ็น103

............................

ข้อมูลจากท่าน กอบ หทับราษฎ์perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 22:23 [110.49.250.73] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
มุมมองมวยรอบก่อนชก

คู่ที่ 1  สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ ประทะ  เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ  คู่นี้ผมว่าน่าจับตามองกันทั้งคู่
เปิดหัวด้วยความมัน สุดสนุกกันอย่างแน่นอน มาพูดถึงฟอร์มการชกของทั้งคู่กันบ้าง


"สะทานฟา บอสวิคารออดิโอ" เป็นมวยสูงยาว เข่าแทงแหลม ขวางหน้าดันแทง อยู่วงนอก ก็ดักแตะสวย 
วางเข็งแย่งชิงออกอาวุธก่อน ยิ่งช่วงหลังๆผมมองว่ายิ่งต่อยยิ่งเก่ง การยืนระยะหายห่วง มีลูกฮึดให้เห็นตลอด

"เพชรพยัคฆ  ศิษยสารวัตรเสือ" เป็นมวยแตะต่อยสวย ดักรอจังหวะบวกสวยงามมาก พลาดเป็นโดน มีขวางแทง
จับในดีตีเจ็บ ดันแล้วแทง เหลี่ยมหักเหลี่ยมเทดี การยืนระยะดี

ทัศนะส่วนตัว ......?  เอาไว้โทรมาฟังกันที่เบอร์เรต 081-0771967
perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 23:02 [110.49.224.45] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
มุมมองมวยรอบก่อนชกคู่ที่ 2 หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย ประทะ สิงหพรชัย ส.สริญญา คู่นี้มวยใต้เจอกับมวยอีสาน แล้วถ้าใครชนะ
จะได้ไปชิงแชมป์กับคนชนะของคู่แรก และเป็นคู่ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคู่


"หนึ่งพิชิต  ส.สมศักดิ์ชัย" เป็นมวยแตะหนัก ต่อยหนัก (ลุ้นนับน๊อคได้) โดยเฉพาะลูกเขี่ยขาล่าง เก่งมาก
คู่ต่อสู้ยืนไม่ดีรับรองล้มทั้งยืนแน่นอน แต่ครั้งหลังสุด ที่ชกกับ รุ้งเพรช แทบจะไม่ได้เห็นลูกเขี่ยขาล่างเลย
แล้วผมมองว่าชกผิดฟอร์มไปมาก ดูว่าการยืนระยะปลายๆ ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ ส่วนวงใน จับดันแทงสวย"สิงหพรชัย ส.สริญญา" เป็นมวยถนัดเข่า ปล้ำในดี ไล่แขนดีแทงสวยแทงเจ็บ เดินเข้าปล้ำรัดจนยกห้า
แต่การเข้ามวยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ เดินไปคว้าคอแบบไม่มีตา ไม่มีอาวุธนำไปก่อน ยิ่งพออยู่วงนอก
ดูว่าเสียเปรียบ การออกอาวุธช้า ดีไม่ดีเดินเข้าไปโดนหมัด ถึงนับแน่นอน แต่ถ้าแก้เกมส์มาดีๆ รับรองว่า
ก็มี " เฮ....! ได้เหมือนกัน


ทัศนะส่วนตัว ......?  เอาไว้โทรมาฟังกันที่เบอร์เรต 081-0771967
jarernpon
คุณมี Ranking อันดับที่ 65
Exp: 65
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 7 มิถุนายน 2556 15:24 [203.158.176.21] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 15:25) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
มวยรอบน๊อคเอ้าท์ ใครแพ้ม้วนเสื่อ เก็บกระเป่ากลับบ้าน
ทรรศนะจากผมครับ
คู่แรก หากดูตามทรงมวยแล้ว เพชรพยัคฆ์ แกร่งกว่าเยอะ คู่นี้มุมมอง ต้องเข้า เพชรพยัคฆ์ก่อน ราคาดีบังทุน ซื้อขาย กว่าสะท้านฟ้า จะออกลูกเน้นๆ หรือจับในตีเข่าก็มีราคาให้ออกตัวกันได้แล้ว
คุ่สอง มุมมองยังชอบ หนึ่งพิชิต มาไฟต์นี้ ไม่น่าจะทำให้คนทางอุบลผิดหวัง ฝีมือ หักจับใน เขี่ยขาหน้า หมุนแล้วตี เหลี่ยมนี้ สิงห์พรชัยยังแก้ไม่ตก ยิ่งเป็นมวยที่พอดดนแล้วจะแกว่งให้เห็น มีการยุบการย่อให้เห็น แต่หัวใจสู้ไม่ถอย ปลายๆ หนึ่งพิชิตใช่ว่าจะดีนัก ระยะหลังอาการบาดเจ็บของข้อเท้า มีให้เห็นมา 2 ครั้งติด แสดงว่ามีปัญหาตรงข้อเท้า เขี่ยขา ปัดขา อาจเท้าพลิกได้ ต้องใช้ สาตาสังเกตุเอาครับ ถอยกลางยกเมื่อไหร่ แสดงว่าอาการเริ่มจะออก 
ส่วนคู่เอก ใส่กันมันหยดแน่ วันฉลอง ซ้อมดีครับแต่ปลายๆไม่แน่ใจว่าหมก่อนหรือเปล่า ส่วนตัวแล้ว เก่งกล้า ซ้อมดีมาตลอด ครั้งก่อน ฟ้าสั่งมาทำทางเป็นบรรไดลิงให้ไต่แล้ว ครั้งนี้ถ้าวัดระยะกัน เล่น เก่งกล้า บู้สู้ในแกร่ง ส่วนวันฉลองยกต้นๆกดไม่หล่นน้องกินแน่นอน ฟันธงไม่ฟันทิ้ง
เงินทองของนอกกาย มิตรภาพยั่งยืน คริๆๆ


ขุนพลเมืองพรุพ้อ


perjer
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #5 เมื่อ 9 มิถุนายน 2556 7:44 [110.49.233.164] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
น้ำหนัก ศึกมวยไทย 7 อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2556 

 
สะท้านฟ้า บอสวิคคาร์ออดิโอ 118---------118
   เพชรพยัคฆ์ ศิษย์สารวัตรเสือ--------------118.4-.4 

ยอดนิยม พุ่มพันธ์ม่วง 121----------------121
  สิงห์พรชัย ส.สริญญา---------------------121
 
คิงส์ เกียรติเจริญชัย 125-----------------125.7-.7
  สายลับ จิตรเมืองนนท์-------------------- 125
 
วันฉลอง ศิษย์ซ้อน้อง 115---------------115.3-.3 
   เก่งกล้า ส.โชคกิจชัย--------------------115.1-.1
 
หวานเจี๊ยบ เกียรติวินัย 103---------------104-1
   หงอคง ซากามี -------------------------103.4-.4บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ทางเลือกใหม่ nguan 721
TopicIcon Makro Horeca รายการแข่งทำอาหารสุดชิค manaow 218
TopicIcon กินกับพีท รีวิวMakro Horeca Challenge 2015ภาพอาหารน่ากินเพียบ manaow 276
TopicIcon [รีวิว]Makroพัทยากับการแข่งทำอาหารชวนน้ำลายไหลท้องร้อง manaow 280
TopicIcon มีแค่200บาท ท่านก็สามารถฟังพากย์สดติดขอบสนามได้ anan_2508 939
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 KHUNPON 970
TopicIcon มวยไทย 7 สี อาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 KHUNPON 1001
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 27 กรกฎาคม 2557  attachment perjer 1479
TopicIcon มวยไทย ช่อง 7 สี อาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 KHUNPON 1336
TopicIcon มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 29-06-57_by_ขุนพล KHUNPON 1121
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน5 2557 by ขุนพล KHUNPON 876
TopicIcon วิจารณ์มวยไทยสยามอ้อมน้อย เสาร์ ที่ 21/06/57 KHUNPON 1222
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 by ขุนพล KHUNPON 2089
TopicIcon มวยไทย 7สี อาทิตย์ ที่ 11-04-57 เช็คข่าวมา KHUNPON 1065
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 4 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 5468
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 3 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 1592
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทย NBT เสาร์ 3 พฤษภาคม 2557  attachment perjer 1279
TopicIcon วิจารณ์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 by ขุนพล KHUNPON 8033
TopicIcon วิเคราะห์มวยไทย7สี อาทิตย์ ที่ 20-04-57_by_ขุนพล jarernpon 2157
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 6 เมษายน 2557  attachment perjer 2305
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 5 เมษายน 2557  attachment perjer 1414
TopicIcon ............ คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยดีวิถีไทย NBT เสาร์ 5 เมษายน 2557  attachment perjer 1266
TopicIcon วิเคราะห์มวยไทย 7 สี อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 by ขุนพล KHUNPON 2830
TopicIcon === คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกมวยไทย 7สี อาทิตย์ 16 มีนาคม 2557  attachment perjer 2023
TopicIcon === คู่มวยล่วงหน้า และฟอร์มหลัง ศึกจ้าวมวยไทย วันเสาร์ 15 มีนาคม 2557  attachment perjer 1331

     สุดยอดมวยหู สู้ได้ทุกศึก มีตัวเด็ดให้เล่น
     เน้นตัวชนะ สมัครโทร 083 6457482

 หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที