ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2556 (อ่าน 2258 ครั้ง) เมื่อ: 24 มิถุนายน 2556 14:39 [223.205.132.131IP Lookup , 24 มิถุนายน 2556, 14:39:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556 20:48)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

pong86
คุณมี Ranking อันดับที่ 63
Exp: 63
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 19/12/2555


กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดสอบตำรวจวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน ประจำปี 2556 เร็วๆนี้


การรับสมัครคัดเลือก/การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน

ยืนยันอัตราที่รับสมัคร จำนวน 1,593 อัตรา

สำหรับการรับสมัครสอบ ยังไม่มีการประกาศที่แน่นอน คาดจะประกาศรับสมัครเร็วๆนี้

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2556 จำนวน 1,593 อัตรา <รับออนไลน์> (19 ก.ค.-13 ส.ค.56)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2556 จำนวน 1,593 อัตรา <รับออนไลน์> (19 ก.ค.-13 ส.ค.56)

 

หน่วยรับสมัครสอบ <CLICK>

 

รับสมัครออนไลน์ <CLICK>

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555 


สนใจสั่งซื้อมาที่ 089-7101875

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท  
VCD + MP3 + หนังสือ ชุดละ 2,500 บาท รวมค่าส่ง EMS  
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com- See more at: http://sobtidsure.net/htm_data/7/1306/23408.html#sthash.rISeVHyD.dpuf
พงษ์ศักดิ์

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


pong86
คุณมี Ranking อันดับที่ 63
Exp: 63
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 24 มิถุนายน 2556 14:45 [223.205.132.131] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

วิชาจริยธรรม


1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด 

1. ความร่ำรวย 

2. มีบริวารคอยรับใช้ 

3. ความหลุดพ้นจากกิเลส 

4. การบริจาคทรัพย์ 

2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด 

1. จิตฟุ้งซ่าน 

2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น 

3. เมื่อจิตใจสบาย 

4. เมื่อควบคุมจิตได้ 

3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง 

 ความรักและสันติ

1. วันวิสาขบูชา 

2. วันมาฆบูชา 

3. วันอาสาฬหบูชา 

4. วันเข้าพรรษา 

4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด 

1. เมตตา 

2. กรุณา 

3. เสียสละ 

4. มีวินัย 

5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น 

หลักปฏิบัติ 

1. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 

2. กตัญญูกตเวที 4. ความรับผิดชอบ 

6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา 

1. ห้ามฆ่าสัตว์ 

2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น 

3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก 

4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน 1 คน 

7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  โลกบาล

1. ขันติ  โสรัจจะ 

2. หิริ  โอตัปปะ 

3. ฉันทะ  วิริยะ 

4. เมตตา  กรุณา 

8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง 

1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน 

2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน 

3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง 

9. ทำไมจึงกล่าวว่า  การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม

1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย 

2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน 

3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน 

4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน 

10.  มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง

คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด 

1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

2. ความเป็นผู้ว่าง่าย 

3. ความอดทน 

4. การพบปะสมณะ 

11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้ 

มากที่สุด 

1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 

2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 

3. ความอดทน 

4. การพบปะสมณะ 

12. ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น 3 เรียกว่า 

ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร 

1. สุขเวทนา ทุกเวทนา อทุกขมสุขเวทนา 

2. เวทนา สัญญา สังขาร 

3. วิญญาณ กุศล อกุศล 

4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา 

13. ตามหลักพุทธศาสนา เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร 

1. ตัณหา 3 ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

2. กิเลส 2 คือ กิเลสกาม และวัตถุกาม 

3. ขันธ์ 3 คือ เวทนา สัญญา และสังขาร 

4. มิจฉาทิฏฐิ พยาบาท และอกุศลกรรม 

14. ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก 

ได้แก่ศีลอะไร 

1. ศีลมหาสนิท 

2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป 

3. ศีลล้างบาป 

4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช 

15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ 

1. ทาน ศีล บริจาค 

2. มัทวะ ตบะ อักโกธะ 

3. อาชวะ อวิโรธนะ ขันติ 

4. สมณทัสสนะ โสวจตัสสตา คารวะ 

16. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก หมายความว่าอย่างไร 

1. หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่ 

2. หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ 

3. หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล 

4. หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

17. ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู 

1. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

2. ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน 

3. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 

4. หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง 

18. ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่ หลักในกุศลธรรมบท 10 ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด 

1. เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ 

2. เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

3. เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น 

4. เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต 

19. ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา ยกเว้น ข้อใด 

1. ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ 

2. ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต 

3. ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

4. ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

20. ประชาชนขาดธรรมข้อใด ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด 

1. สัมมาวาจา 

2. สัมมาสมาธิ 

3. สัมมาอาชีวะ 

4. สัมมาวายามะ 

21. ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง คำกล่าวนี้ 

แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา 

1. อนัตตลักษณะ 

2. ทุกขลักษณะ 

3. สามัญลักษณะ 

4. อนิจจลักษณะ 

22. สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง 

  ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด 

1. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

2. ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 

4. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

23. ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ 

1. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย 

2. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต 

3. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของ 

ผู้ใหญ่ 

4. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื 

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย 

24.  การกระทำความชั่ว การทำแต่ความดี การชำระจิตใจให้ผ่องใส ตรง 

  กับหลักคำสอนในข้อใด 

1. ทาน ศีล ภาวนา 

2. ศีล สมาธิ ปัญญา 

3. อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

4. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 

25. จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด 

1. สติสัมปชัญญธรรม 

2. กตัญญูกตเวทิตาธรรม 

3. หิริโอตตัปปธรรม 

4. อัปปมาทธรรม 

26. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา 

1. ความกลัว 

2. ความไม่รู้ 

3. สภาพทางภูมิศาสตร์ 

4. อิทธิพลของบุคคลสำคัญ 

27. ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ 10 นั้น 

ข้อใดเป็นผลโดยตรง 

1. บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ 

2. น่าเคารพนับถือ 

3. คิดดี พูดดี ทำดี 

4. สุขกาย สบายใจ 

28. มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด คือข้อใด 

1. อวิชชา 

2. ความกลัว 

3. ความจงรักภักดี 

4. อิทธิพลของผู้นำ 

29. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์ คืออะไร 

1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา 

2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 

3. ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด 

4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ 

30. ในทางจริยศาสตร์ มโนธรรม หมายถึงข้อใด 

1. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม 

2. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 

3. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก 

4. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากสังคมจำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่า
สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + VCD + MP3 ติวครบชุด ราคา 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266- ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875 
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.com


พงษ์ศักดิ์


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon สื่อช่วยสอนตรงตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง  attachment pong86 364
TopicIcon กระดานอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ Healthy interactive whiteboard  attachment pong86 309
TopicIcon หนังสือเรียนสาระภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3  attachment pong86 391
TopicIcon แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ หน้าที่พลเมือง  attachment pong86 396
TopicIcon จำหน่ายเสื้ออาเซียน  attachment pong86 337
TopicIcon จำหน่ายเสื้ออาเซียน  attachment pong86 238
TopicIcon จำหน่ายลูกสุนัขพันธุ์พูดเดิ้ลทอย ในขอนแก่น อุดร สนใจติดต่อ 084-6031498  attachment pong86 1202
TopicIcon แจ้งข่าวเปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ไปรษณีย์ไทย ปริญญาตรี บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2556  attachment pong86 703
TopicIcon หนังสือพร้อมปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา  attachment pong86 946
TopicIcon แจ้งข่าวบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  attachment pong86 665
TopicIcon บริการช่างกุญแจ ขอนแก่น pong86 891
TopicIcon แจ้งข่าวเปิดรับสมัครของ ธ.กสิกรไทย  attachment pong86 852
TopicIcon รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ปูกระเบื้อง ติดสุขภัณฑ์ เขตอำเภอเมืองอุดรธานีหรืออำเภอใกล้เคียง  attachment pong86 4852
TopicIcon แนวข้อสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทุกตำแหน่ง  attachment pong86 993
TopicIcon เปิดสอบครูกทม. 1/2556 - 19 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 76 อัตรา  attachment pong86 7511
TopicIcon เปิดสอบ นายสิบตำรวจ ปี 2556  attachment pong86 2258
TopicIcon เทศบาลแม่กุ จ.ตาก เปิดสอบครูผู้ช่วย 10 อัตรา  attachment pong86 799
TopicIcon เทศบาลเมืองท่าบ่อ เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา  attachment pong86 1192
TopicIcon ธ.ออมสิน เปิดรับสมัครงาน Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) - See more at: http  attachment pong86 1928
TopicIcon เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปีงบประมาณ 2556  attachment pong86 1881
TopicIcon ข่าวสารการสอบหน่วยงานต่างๆ  attachment pong86 513
TopicIcon ขายขนมถังทอง ถังแตก ในขอนแก่น  attachment pong86 2041
TopicIcon เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข่าวการเปิดรับสมัครสอบในปี 2556  attachment pong86 3973
TopicIcon เปิดสอบกรมประชาสัมพันธ์ รวม 5 ตำแหน่ง<รับออนไลน์>(4-8 มี.ค.56) pong86 803
TopicIcon เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา รับ 4-22 มีนาคม 2556  attachment pong86 2294หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที