ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 (อ่าน 13274 ครั้ง) เมื่อ: 9 มีนาคม 2554 20:50 [1.46.57.142IP Lookup , 9 มีนาคม 2554, 20:50:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มีนาคม 2554 20:16)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

nernsuanoiy
คุณมี Ranking อันดับที่ 89
Exp: 89
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 2/9/2553


แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.              แนวคิดหลัก

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูล ข้อปัญหาต่างๆ และอุปสรรคที่พบตั้งแต่เริ่มต้นออกเยี่ยมบ้านจนบรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานในปีต่อๆไปดังนี้

 

2.              ผลการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

จาการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนจำนวนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 10 จำนวน 14  คน บังเกิดผลดีต่อครู ผู้ปกครองและนักเรียนดังต่อไปนี้

ผลดีต่อครู

1.             ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.             ได้เห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริง ของนักเรียนในความปกครอง

 

ผลดีต่อผู้ปกครอง

1.             ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่อยู่โรงเรียน

2.             สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาของบุตรหลานกับครู

ผลดีต่อนักเรียน

1.             นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

     6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

                ปัญหา/อุปสรรค

                                จากการออกเยี่ยมบ้านพบปัญหาดังต่อไปนี้

1.             ไม่ค่อยพบผู้ปกครองในวันที่ออกไปเยี่ยมบ้านเนื่องด้วยผู้ปกครองไปทำงาน

2.              ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งไม่ไช่ผู้ปกครองโดยตรง

3.             นักเรียนไม่อยู่กับผู้ปกครองขณะที่ไปเยี่ยมบ้าน

4.             บ้านของนักเรียนอยู่กระจัดกระจายไม่อยู่แหล่งชุมชนเดียวกัน

                ข้อเสนอแนะ

1.             ครูควรมีการวางแผนนัดเวลากับนักเรียนผู้ปกครองก่อนออกไปเยี่ยมบ้าน

2.             ครูควรมีหนังสือนัดพบผู้ปกครองล่วงหน้า

3.             ครูควรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่เน้นเฉพาะห้องเรียนตนเอง

 

     7. สรุปผล

                การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการทราบพฤติกรรมเกี่ยวกับตัวนักเรียนได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ทราบปัญหาของนักเรียนเพื่อที่จะได้นำมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหา

 

จากการเยี่ยมบ้านนักเรียรสามารถสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ดังนี้

 

1.              จำนวนนักเรียน

§  จำนวนนักเรียนที่ต้องออกเยี่ยมอย่างเร่งด่วน                        2  คน

§  นักเรียนชาย                                                                                 1 คน

§   

§   

2.              ภูมิลำเนานักเรียน

§  อาศัยอยู่บ้านหนองปรือนา                                        2 คน

§  อาศัยอยู่บ้านคลองสำอางค์(หลังโรงเรียน)            3 คน

§  อาศัยอยู่บ้านเนินมะค่า                                               1 คน

§  อาศัยอยู่บ้านโนนอีสานสามัคคี                                3 คน

§  อาศัยอยู่บ้านเนินสวนอ้อย                                         5 คน

§   

3.              ลักษณะที่อยู่อาศัย

§  บ้านตนเอง                           13 คน

§  บ้านญาติ                               1 คน

 

4.              บุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย

§  อาศัยอยู่กับบิดามารดา        12 คน

§  อาศัยอยู่กับมารดา                1 คน

§  อาศัยอยู่กับญาติ                   1 คน

 

5.              สถานภาพของบิดามารดา

§  บิดามารดาอยู่ด้วยกัน                          12  คน

§  บิดามารดา แยกกันอยู่                        2  คน

6.              รายได้ของบิดามารดาผู้ปกครอง

§  ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน                4  คน

§  5,001-10,000 บาทต่อเดือน              10  คน

7.              ลักษณะการดำเนินชีวิตและกิจกรรมเมื่อนักเรียนอยู่บ้าน

§  งานอดิเรก

·       เล่นกีฬา                                                 3  คน

·       อ่านหนังสือ                                         6  คน

·       ดู ทีวี                                                       14  คน

§  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน                                                        3 คน

8.              สภาพแวดล้อมของครอบครัว

§  ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมดี                                                          10คน

§  ครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี                                                     2คน

§  สภาพบ้านแข็งแรง                                                                             9 คน

§  สภาพบ้านทรุดโทรม                                                                          1 คน

§  สภาพแวดล้อมรอบบ้านหรือในชุมชนปลอดภัย                          14คน

9.              บรรยากาศในครอบครัว

§  อบอุ่น/มีเหตุผล/ให้เวลา                                                                    14คน

10.       จำนวนนักเรียนที่ต้องการความดูแลช่วยเหลือ

§  ด้านทุนการศึกษา                1 คน

§  ด้านการเรียน                       5 คน

 

11.       นักเรียนที่ควรส่งเสริมหรือมีความสามารถตามศักยภาพ

§  ด้านวิชาการ                          8 คน

§  ด้านกีฬา                                4 คน

§  ด้านดนตรี                             2 คน

 

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้รายงาน

                                                                                                                       (นายปัญญาวุธ บุญสินชัย)

                                                                                                                .............../...................../....................

                                                                                                (ลงชื่อ)............................................................ผู้อำนวยการ

                                                                                                                      (นายพิทักษ์  เวชศิลปคอง)

                                                                                                                .............../...................../....................


โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1  attachment nernsuanoiy 13274
TopicIcon การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  attachment nernsuanoiy 18750
TopicIcon รายงานผลการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหา/สอนซ่อมเสริม  attachment nernsuanoiy 16577หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที