Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์
 จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [UPDATE แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6 2556] ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ (อ่าน 4329 ครั้ง) เมื่อ: 4 กรกฎาคม 2556 6:04 [171.7.67.93IP Lookup , 4 กรกฎาคม 2556, 6:04:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[UPDATE แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6 2556] ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5


แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
[แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม 6 2556] ข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 5
ข้อสอบ ตำรวจ ปี 56,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ ม.6,ข้อสอบตำรวจอำนนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6 พร้อมเฉลย
วิชาคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
1. คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว แบบพกกาได้ (Portable Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด
ก. Mainframe Computer               ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                         ง. Minicomputer
 
ตอบ ค. Microcomputer
Microcomputer หรือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Personal Computers (PCs) เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับการใช้ในสำนักงานหรือใช้งานคนเดียว เช่นNotebook Computer, Pocketbook Computer, Portable Computer เป็นต้น
2. Workstations เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาแพง ส่วนมากจะนำมาใช้ในงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น งานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
2. คอมพิวเตอร์ขนาดใดต่อไปนี้ที่เหมาะสำหรับงานคาดคะเนอากาศ งานสำรวจอวกาศ งานทางด้านวิจัยที่ต้องการความเร็วสูงมาก
ก. Mainframe Computer                  ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                            ง. Minicomputer
 
ตอบ ข. Supercomputer
Supercomputer เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถจุข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและมีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก ซึ่งเหมาะสำหรับงานออกแบบขนาดใหญ่และซับซ้อนโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น การพยากรณ์อากาศ การสำรวจอวกาศ เป็นต้น
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
3. ส่วนใดต่อไปนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความ สามารถในการจดจำข้อมูล และสามารถคำนวณและเปรียบเทียบได้
ก. Input Unit                             ข. Output Unit
ค. Processor                            ง. Secondary Storage
 
ตอบ ค. Processor
ตัวประมวลผล (The Processor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู (CPU) หมายถึง สมองของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมและจัดการข้อมูล(Data) ที่ป้อนเข้ามาให้เป็นสารสนเทศ (Information)
 
4.ส่วนใดต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงข้อมูลหรือตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
ก. CPU                                       ข. ALU
ค. Control Unit                            ง. Bus
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
ตอบ ง. Bus
บัส (Bus) หมายถึง วงจรไฟฟ้าซึ่งจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลและข้อความระหว่างส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบัสนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. บัสข้อมูล (Data Bus) ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำและไมโครโพรเซสเซอร์
2. บัสเลขที่อยู่ (Address Bus) ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะนำมาใช้
3. บัสควบคุม (Control Bus) ใช้สำหรับส่งสัญญาณควบคุมไปยังหน่วยต่าง ๆ
 
5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็น Input Device
ก. Keyboard                 ข. Mouse
ค. Plotter                      ง. ถูกทุกข้อ
 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
Input Hardware เป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ Keyboard, Mouse, Trackball, Scanning Devices, Fax Machines และImage Scanners ส่วน Plotter จัดเป็น Output Hardware และ Modem จัดเป็น Communication Devices
 
6. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่มีการแสดงผลออกมาในรูปของ Soft Copy
ก. Plotter                             ข. Printer
ค. Hard Disk                        ง. Display Screen
 
ตอบ ง. Display Screen
การนำเสนอผลข้อมูล (Output) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. Soft Copy เป็นแฟ้มสำเนาชั่วคราวที่จะแสดงผลออกมาในรูปของจอภาพเช่น จอคอมพิวเตอร์
2. Hard Copy เป็นแฟ้มสำเนาถาวรที่จะแสดงผลออกมาในรูปของกระดาษเช่น เครื่องพิมพ์
 
7. แผ่นดิสก์ที่มีความจุ 1.44 MB สามารถบันทึกตัวอักขระต่าง ๆ ได้สูงสุดประมาณกี่ตัว
ก. 1.44 พันล้านตัวอักษร                 ข. 1.44 ล้านตัวอักษร
ค. 1.44 หมื่นตัวอักษร                     ง. 1.44 พันตัวอักษร
 
ตอบ ข. 1.44 ล้านตัวอักษร
1 Megabyte (MB) จะมีความจุของข้อมูลประมาณ 1 ล้านไบต์ หรือ 1 ล้านตัวอักษร ∴ 1.44 MB สามารถบันทึกได้ 1.44 ล้านตัวอักษร
แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก
8. ท่านคิดว่าโทรศัพท์มือถือ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใด
ก. Mainframe Computer               ข. Supercomputer
ค. Microcomputer                         ง. Minicomputer
 
ตอบ ค. Microcomputer
พีดีเอ (PDA – Personal Digital Assistant) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากสามารถวางอยู่บนฝ่ามือเพียงมือเดียว และใช้อีกมือถือปากกาที่เรียกว่า “สไตล์ลัส” (Stylus) เขียนข้อความบนจอเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่อง โดยในปัจจุบันเราสามารถใช้พีดีเอต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตและบางรุ่นยังสามารถใช้ฟังเพลงMP3หรือใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยซึ่งพีดีเอจัดอยู่ในกลุ่มไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
 
9. พิจารณาหน่วยที่วัดความเร็วต่อไปนี้ จงเรียงลำดับหน่วยความเร็วจากน้อยไปหามาก
ก. Picosecond Nanosecond Microsecond Millisecond
ข. Nanosecond Microsecond Millisecond Picosecond
ค. Microsecond Millisecond Picosecond Nanosecond
ง. Millisecond Microsecond Nanosecond Picosecond
 
ตอบ ง. Millisecond Microsecond Nanosecond Picosecond
ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลแบบ Fractions of A Second เป็นความเร็วในการทำงานของ Machine Cycle จนสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้หน่วยวัดดังนี้ (วัดจากความเร็วต่ำสุดไปจนถึงความเร็วสูงสุด) 1. Millisecond (1/1,000) 2. Microsecond (1/1,000,000)
3. Nanosecond (1/1,000,000,000) 4. Picosecond (1/1,000,000,000,000)
 
10. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ในธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้า
ก. Point–of–sale Terminals                              ข. Wand Reader
ค. Magnetic Ink Character Reader                 ง. Bar Code
 
ตอบ ค. Magnetic Ink Character Reader
MICR (Magnetic Ink Character Reader) คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานธนาคารเพื่อตรวจสอบตัวอักษรที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของเช็ค อุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยทำให้การดำเนินงานของธนาคารมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 ปวช. ใหม่ ปี 56 (NVT)
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
 
ต้องการดูตัวอย่าง แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6,ตำรวจสายอำนวยการ,ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,ตำรวจ วุฒิ ม6,แนวข้อสอบตำรวจ วุฒิ ม 6,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ตำรวจสายปราบปราม,ข้อสอบตำรวจปราบปราม,แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม

 
Attachment: index.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้กำหนดไว้เฉพาะเจ้าของบอร์ดเท่านั้น ถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ+เก็งข้อสอบ 1,225 ข้อ นายสิบสายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2559-60 (อ  attachment sheetram 120
TopicIcon NEW!!!!เจาะข้อสอบ 1850 ข้อ กลุ่มงานเทคนิคและอำนวยการและสนับสนุน นายสิบตำรวจ ชาย/หญิง ปี 59 (SF)  attachment sheetram 65
TopicIcon สรุปเนื้อหาเจาะประเด็น นายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 - ปวช. ใหม่ล่าสุด (CA)  attachment sheetram 38
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ เจาะลึก เทคนิค วิธีคิด แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ+นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน,สาย  attachment sheetram 112
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (TBC)  attachment sheetram 52
TopicIcon รวมสุดยอดแนวข้อสอบ 1000 ข้อ นักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 / ปวช. ประจำปี 2559 (KY)  attachment sheetram 70
TopicIcon เจาะข้อสอบ 1,800 ข้อ นายสิบตำรวจ ปราบปราม วุฒิ ม.6 ปวช. ปี 59 (SF)  attachment sheetram 43
TopicIcon ดีที่สุด!!!DVD บรรยายเนื้อหา+ข้อสอบ ตำรวจนายสิบ สายป้องกัน-ปราบปราม,สอบสวน-นิติกร,อำนวยการ  attachment sheetram 591
TopicIcon ตรงที่สุด++ชุดสรุปข้อสอบ 1,316 ข้ออธิบายคำตอบ นายสิบตำรวจกลุ่มสายป้องกันและปราบปราม (อ.ชวิศ)  attachment sheetram 390
TopicIcon TOP!!NEW รวมข้อสอบ 1000 ข้อ ตำรวจชั้นประทวนบุคคลภายนอก กลุ่มงานเทคนิค ชาย/หญิง  attachment sheetram 417
TopicIcon ตรงที่สุด!! สรุป+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล (SP)  attachment sheetram 831
TopicIcon สุดยอดคู่มือสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม  attachment sheetram 312
TopicIcon เด็ดทีสุด++รวมข้อสอบนายเก่า 1500 ข้อนายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม วุฒิม.6/ปวช  attachment sheetram 362
TopicIcon ใหม่ล่าสุด!! สรุป+ข้อสอบล่าสุด นายสิบตำรวจ กลุ่มงานเทคนิค ชาย/หญิง ในสังกัด สพฐ.ตร.  attachment sheetram 793
TopicIcon NEW!! สรุป+ข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค วุฒิ ม.6/ปวช เล่มเดียวครบ  attachment sheetram 339
TopicIcon ออกแล้ว!!! นายสิบตำรวจ กลุ่มงานเทคนิค วุฒิ สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  attachment sheetram 658
TopicIcon ืล่าสุด !! แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ นายสิบตำรวจ General English for Policemen ปี 2557  attachment sheetram 476
TopicIcon เจาะข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สายอำนวยการ (ชาย-หญิง) ภาค ข.งานสารบรรณ ปี 57 (UG)  attachment sheetram 438
TopicIcon เจาะข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ สายอำนวยการ (ชาย-หญิง) ภาค ข.งานสารบรรณ ปี 57 (UG)  attachment sheetram 338
TopicIcon เจาะข้อสอบ 1700 ข้อ นายสิบตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ วุฒิม.6 ; ปวช :หรือเทียบเท่า รวมข้อสอบ 10 พ.ศ. sheetram 475
TopicIcon ที่เด็ดข้อสอบ พลตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า (TBC)  attachment sheetram 1096
TopicIcon สุดๆๆเเล้ว เก็งข้อสอบกว่า 1,700 ข้อพร้อมเฉลย นายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒ ม.6/ปวช. ตรงหลักสูตรล่าสุดปี 56 (ID)  attachment sheetram 1199
TopicIcon [ฟรี ข้อสอบตำรวจ 56] แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม วุฒิ ม.6 ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน สาย ปป. ชุดที่ 13  attachment sheetram 1733
TopicIcon NEW!!เด็ดสุดๆๆคู่มือสอบ รวมเนื้อหา+ข้อสอบ 100 ข้ออธิบายคำตอบ นายสิบตำรวจ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช.สายปราบปราม ปี 56 (NV)  attachment sheetram 820
TopicIcon [สอบตำรวจ วุฒิ ม.6] ฟรี ข้อสอบเก่าตำรวจ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจอำนวยการ นายสิบตำรวจ แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่  attachment sheetram 6377

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที