ผู้เขียน หัวข้อ: ตอบโต้สถาบัน 16 ก.ค.56 (อ่าน 2649 ครั้ง) เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2556 10:26 [110.77.136.171IP Lookup , 16 กรกฎาคม 2556, 10:26:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

   ในหลวงทรงคิดค้นโครงการพระราชดำริ และ ทรงปฎิบัติพระราชกรณีกิจมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนคนไทยทุก คน แม้งานจะมีความยากลำบาก แม้พระชนมายุของประองค์จะเพิ่มขึ้น แต่ในหลวงไม่เคยหยุดงานของพระองค์เลย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนเป็นอย่างมากpran48

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:26 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
มาร่วมปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเราจะ.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
เราจะ.ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราตราบชั่วลูกหลานมันผู้ใดมุ่งหมายทำลาย ชาติมันผู้นั้นจักต้องมีอันเป็นไป หาความสุขความเจริญมิได้และกลายเป็นคนไร้แผ่นดิน


pran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:27 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 ใครมันริรุกล้ำกล้ำพระบาท ฝูงทวยราษฎร์พลีกายถวายหัว จะปกป้องปราบปรามไม่หวั่นกลัว ให้พวกชั่วทรราชขาดกระเด็นpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:27 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ในหลวงท่านทรงเป็นพระมหา กษัตริย์นักพัฒนาโดยที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักคิดนักเขียนนักประดิษฐ์นัก วิจัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีความสะดวกสบายมีความอยู่ดีกินดีเช่นการทำฝนเทียมกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทรงดำรงตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:28 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พ่อเกิดมาเหมือนฟ้ามาโปรดราษฎร์ พ่อสามารถบั่นบุกดับทุกข์เข็ญ พ่อคือองค์มิ่งขวัญพระจันทร์เพ็ญ พ่อลอยเด่นสถิตในหัวใจชน เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเราpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #5 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:28 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ข้าพเจ้ารักในหลวงโดยตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงประชาชนเป็นหลักให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมและความสะดวกpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #6 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:29 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

จะมีพระมหากษัตริย์ที่ไหนในโลกนี้ ที่พระราชวังของพระมหากษัตริย์ ที่มีนาข้าว โรงสี แปลงพืชผลไม้ โรงเลี้ยงวัว จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่ทุกพื้นที่ในแผ่นดิน รอยพระบาทเคยเหยียบย่างไป ไม่ว่าจะทุรกันดาร หรือ * * * งไกลขนาดไหน จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่พระมหากษัตริย์ประทับกลางสายฝน เพียงเพื่อฟังความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร จะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่ตลอดเกือบหกสิบปีที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์ทรงงานไม่เคยหยุดพัก จะหาพระมหากษัตริย์ที่ไหนได้ในโลกนี้ ทรงสละเวลา และพระวรกาย ไม่มี * * * กแล้ว รอยแย้มพระสรวลของพระองค์ จับตาจับใจ เพียงพระหัตถ์ที่โบก เมื่อได้เห็น ก็ทำให้ปลื้มปิติเหลือเกิน ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ไม่ได้แค่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างเดียว แต่ทรงครองหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียว การสร้างสื่อประสมความรักชาติ เรารักในหลวง และความสามัคคีของผสกนิกรชาวไทย ข้าพเจ้าได้สร้างสื่อโดยการนำเสนอผ่านรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ โดยการใส่พระบรมฉายาลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นขณะที่พระองค์ท่านทรงงาน หรือการดำเนินนโยบายตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผสก นิกรของพระองค์ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสื่อเกิดความรักและตระหนักถึงในหลวงของเรา เกิดความรักในประเทศไทย แผ่นดินเกิดของเรา และที่สำคัญความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่งเดียว กัน ตลอดกาลนานเทอญฯpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #7 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:29 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ร่วมกันต่อ ต้านการหมิ่นระบบสถาบันและสร้างความสามัคคี ความรักในแต่ละพระองค์เพื่อความรักที่เราคนไทยมีต่อพระองค์ท่าน มีใจรัก เป็นหนึ่งใจเดียว เป็นศูนย์รวมความรักที่เราคนไทยมีต่อกันpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #8 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:30 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้าpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #9 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:30 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไรpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #10 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:31 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #11 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:31 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลยpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #12 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:32 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทยpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #13 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:32 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก ๗. อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศxxxกเลย....แค่นี้ พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว ๘. ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบันpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #14 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:33 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #15 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:35 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #16 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:36 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการก อบ+++้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #17 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:36 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียง เพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรมpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #18 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:37 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตนpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #19 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:37 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่xxxกเลยpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #20 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:38 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #21 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:38 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตกpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #22 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:39 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวลpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #23 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:41 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวงpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #24 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:42 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #25 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:42 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #26 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:43 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #27 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:43 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

.แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #28 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:44 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #29 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:44 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้สุขทุกถิ่นไทย
แปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์pran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #30 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:45 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พ่อหลวงนี้มีพระคุณบุญต่อชาติ ได้ทรงเป็นนักปราชญ์ไม่ขาดสิ้น ข้าพเจ้าขอถวายสายชีวิน
เพื่อบดินทร์ปิ่นเกล้าเจ้าธานี ทรงชี้แนะเศรษฐกิจคิดพอเพียง ไม่ให้เดี้ยงเพื่อชีวีมีพอกินpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #31 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:46 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”pran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #32 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:46 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณสูงล้ำกว่านภาลัย
พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรีpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #33 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:46 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์pran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #34 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:47 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คนไทยควรหันมาร่วมมือกัน เพื่อ ประเทศ และพ่อหลวงของเราpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #35 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:47 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #36 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:48 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #37 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:48 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเราpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #38 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:49 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริงpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #39 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:49 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #40 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:49 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่งpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #41 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:50 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

โครงการฝายกันน้ำ ของในหลวง ช่วยให้ชาวไทยมีดีอยู่ดีpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #42 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:51 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความสุขมา สู่ชุมชนpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #43 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:53 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #44 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:54 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ไม่ว่าภาษาอะไร เราเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #45 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:54 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกันpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #46 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:56 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 ไม่ว่าอาชีพอะไร ถ้ายึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตเราก็จะเป็นสุขpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #47 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:57 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็นpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #48 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:58 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชันpran48


pran48
คุณมี Ranking อันดับที่ 62
Exp: 62
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #49 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 10:59 [110.77.136.171] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

   รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัยpran48


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 24 กพ.57 pran48 769
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ กพ.57 pran48 823
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 23 กพ.57 pran48 860
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 22 ก.พ. 57 pran48 783
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 21 ก.พ. 57 pran48 1423
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 pran48 8549
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 20 ก.พ. 57 pran48 9322
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 19 ก.พ.57 pran48 10773
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 19 ก.พ.57 pran48 8589
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 17 ก.พ. 57 pran48 8600
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 17 ก.พ. 57 pran48 8462
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 16 ก.พ.57 pran48 8619
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 16 ก.พ. 57 pran48 8866
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 pran48 8737
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 15 ก.พ. 57 pran48 8456
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 14 ก.พ. 57 pran48 9229
TopicIcon ตอบโต้สถาบัน วันที่ 14 ก.พ. 57 pran48 8968
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 13 ก.พ. 57 pran48 8353
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 13 ก.พ. 57 pran48 9161
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 13 ก.พ. 56 pran48 8246
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 13 ก.พ. 56 pran48 8208
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 12 ก.พ.57 pran48 8208
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 12 ก.พ.57 pran48 9077
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 11 ก.พ.57 pran48 8604
TopicIcon ตอบโต้การหมิ่นสถาบัน วันที่ 11 ก.พ.57 pran48 9217หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที