สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่นผู้เขียน หัวข้อ: หาหรือการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37379 ครั้ง) เมื่อ: 21 มีนาคม 2554 12:11 [118.175.78.122IP Lookup , 21 มีนาคม 2554, 12:11:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

ภัทราพร
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

ขอหาหรือการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ
   - ดิฉันทำงานที่เทศบาลแห่งหนึ่งมีสิทธิและได้เบิกค่าเช่าซื้อบ้านมาตั้งแต่ปี 2549
   - ต่อมาสามีโอน(ย้าย)มาทำงานที่เทศบาลเดียวกัน  และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ระบุว่า "ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง"
   ข้อถามว่า
     - ดิฉันสามารถใช้สิทธิของสามีมาเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแทนได้หรือไม่(เพราะสามีเบิกได้มากกว่า สิทธิของดิฉันไม่พอจ่ายต้องใช้เงินส่วนตัวเพิ่ม)
     - ถ้าสามีเกษียณอายุราชการก่อน(สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านสิ้นสุด)  และชำระค่าเช่าซื้อบ้านยังไม่หมด(สัญญากู้ 30 ปี) ดิฉันสามารถใช้สิทธิของตัวเองในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่อได้หรือไม่
คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (80) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 80

ผู้ไม่รู้
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #31 เมื่อ 5 เมษายน 2556 21:56 [223.204.89.228] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากบรรจุครั้งแรกที่จ.ขอนแก่น (อบต) ย้ายมาจังหวัดประจวบ อ.เมือง แต่ได้ซื้อบ้านที่ อ.กุยบุรี และเดินทางไปกลับทุกวัน สามารถนำค่าผ่อนชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ ขอบพระคุณ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #32 เมื่อ 9 เมษายน 2556 8:20 [203.170.16.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ตอบผู้ไม่รู้่  ไม่ได้ครับ ต้องซื้อบ้านในท้องที่อ.เมือง เท่านั้น

ครู101  ได้ครับจพง.ป้องกัน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #33 เมื่อ 29 เมษายน 2556 14:28 [182.53.62.244] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
หลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าซื้อของท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #34 เมื่อ 30 เมษายน 2556 9:04 [115.31.153.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ผมรู้แต่ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ใช้ สัญญาซื้อขาย สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินนนท์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #35 เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556 17:42 [58.11.1.103] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอถามครับ ผมบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลนครปฐม ได้ทำการโอนย้ายเป็นข้าราชการครู ก.ท.ม. ได้ซื้อบ้านที่ ก.ท.ม. แต่ไม่ได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อ ต่อมาได้โอนย้ายกลับมาที่เทศบาลนครปฐม ต้องการซื้อบ้านที่นครปฐม อย่ากทราบว่าจะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #36 เมื่อ 16 พฤษภาคม 2556 13:10 [115.31.153.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก เป็นข้อห้ามของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ช่างท้องถิ่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #37 เมื่อ 20 มิถุนายน 2556 16:15 [49.231.114.43] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอถามหน่อยนะครับ  ในกรณีได้เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6  ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว  เมื่อเลื่อนระดับแล้วสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าจะเพิ่มขึ้น  ดังนั้นเราสามารถเบิกค่าเช่าบ้านส่วนต่างย้อนหลัง   โดยนับจากวันที่เลื่อนระดับ  ดั่งเช่นการเบิกเงินเดือนย้อนหลังได้หรือไม่คับ   

                                                                                            ขอบคุณคับ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #38 เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 16:37 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ได้ครับmay
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #39 เมื่อ 28 มิถุนายน 2556 18:32 [118.172.163.222] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สอบถามเกี่ยวกับ พรก.ค่าเช่าบ้านท้องถิ่น 2551 (ฉบับที่2) พ.ศ.2551  

มีเนื้อหาดังนี้

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่

มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ
สำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย


ข้อที่1 ได้บรรจุรับรราชการครู 2 ก.พ.52 เป็นที่แรก สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ใช่หรือไม่ เพราะตีความว่า  (ต่างท้องที่)  คือ ต่างบ้านของเราใช่หรือไม่  


ข้อที่ 2 ถ้าหากเราย้ายไปอยู่อำเภออื่น แล้วก็ทำเรื่องขอย้ายเข้ากลับมาทำงานที่เดิม สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ คะ  

ขอบคุณค่ะสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #40 เมื่อ 1 กรกฎาคม 2556 10:52 [115.31.153.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1. คำว่าท้องที่ หมายถึงอำเภอ บรรจุครั้งแรกคือท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ใช่ตามที่คุณตีความ คำว่าต่างท้องที่ หมายถึง ท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการต่อจากท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ต่างท้องที่ หมายถึง ต่างอำเภอ

2. ได้ครับปลายฝน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #41 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 10:51 [182.93.213.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ดิฉัน  รับราชการครู  สังกัด  สพฐ.ที่จังหวัดปัตตานี พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ  ต่อมา  โอนมารับราชการ  ที่  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา  โดยก่อนหน้าโอนมา  สงขลานั้น  ได้กู้เงินซื้อบ้านไว้ในอ.หาดใหญ่ ซึ่งไม่ไกลกับที่ีทำงาน อ.เมือง สงขลา  สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ขอบคุณผู้รู้ ค่ะสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #42 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 14:18 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ โดยทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ คุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสในท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการ และท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการไม่ใช่ท้องที่ที่รับราชการครั้งแรกเวทิศ รัตนวิโรจน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #43 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2556 12:14 [118.172.232.50] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1. กู้เงินสร้างบ้านหลังแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์เช่าซื้อเพราะอยู่นอกพื้นที่หน่วยงาน ก  2. ซื้อบ้านหรือกู้เงินสร้างบ้านหลังที่สองใหม่จะใช้สิทธิ์เช่าซื้อได้หรือไม่ในพื้นที่ทำงาน ก   3. ใช้สิทธิ์เช่าซื้อถ้าได้ ต่อมาหน่วยงานสร้างบ้านพักจะใช้สิทธิ์เช่าซื้อต่อได้หรือไม่ครับท่าน        /คนท้องถิ่นสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #44 เมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 8:59 [203.170.16.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ถ้าคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติงานได้ ในกรณีที่หน่วยงานสร้างบ้านพัก ต้องดูว่าหลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการกำหนดไว้อย่างไร  ถ้าเป็น พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นข้าราชการตั้งแต่ซี 6 ลงมาไม่ต้องเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการครับครูเทศบาล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #45 เมื่อ 9 กรกฎาคม 2556 14:49 [113.53.168.68] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
การทำเบิกค่าเช่าบ้านของครูเทศบาลจำเป็นต้องย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เช่าด้วยหรือไม่
ผู้น้อย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #46 เมื่อ 11 กรกฎาคม 2556 17:09 [101.109.8.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อำเภอก. ,อำเภอ ข. และอำเภอ ค. ต้องทำนิติกรรมกับสำนักงานสาขาแห่งนี้แห่งเดียว ซึงตั้งอยู่ที่อำเภอ ข.  ได้ทำเช่าซื้อบ้านที่ อำเภอ ก.  ให้หมายความรวมว่าเป็นท้องที่เดียวกันได้หรือไม่คะ เบิกค่าเช่าซื้อได้ใหม
จนท.บริหารงานทั่วไป
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #47 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 16:51 [1.179.150.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ดิฉันกับสามีเป็นข้าราชท้องถิ่น ทำงานที่เทศบาลแห่งเดียวกัน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทั้งสองคน เพราระย้ายมาจากต่างจังหวัดและต่างอำเภอ แต่ที่ผ่านมาอาศัยอยู่บ้านพักเทศบาล ต่อมาจดทะเบียนหย่า สามีพักอยู่บ้านพักเทศบาลต่อ ดิฉันย้ายมาเช่าบ้านอยู่ เพราะบ้านพักเทศบาลเต็ม  ขอถามว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่  รบกวนตอบด้วยนะค่ะ เพราะมีคนค้านบอกว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากย้ายตามคำร้องขอ ..จะเบิกได้ต่อเมื่อย้ายไปที่อื่น...และหากเบิกได้จะอ้างระเบียบตามข้อไหนบ้างค่ะในการทำบันทึกเสนอ ..ขอบคุณค่ะสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #48 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 13:41 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ตอบคุณผู้่น้อย  คำว่าท้องที่ หมายถึงอำเภอที่ตั้งสำนักงานครับ ไม่รวมอำเภออื่น

ตอบ จนท บริหารงานทั่วไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ ไม่มีข้อห้ามเรื่องย้ายตามคำร้องขอของตนเองครับ  ตามที่คุณบอกว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เมื่อทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ และคุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเอง ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #49 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 13:14 [1.1.153.66] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (การประปาภูมิภาค)  บรรจุอยู่ที่นี่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของมารดา  เนื่องจากบ้านคับแคบมารดาจึงให้ดิฉันกู้เงินสร้างบ้าน ถามว่าดิฉันมีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่   ที่ถามเพราะเพื่อนเพิ่งเข้าทำงานที่ ธกส.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันเขาเบิกได้krittiya
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #50 เมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 21:43 [180.183.179.223] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นพนักงานส่วนตำบล  มีบ้านพักอาศัยในอำเภอเดียวกับที่ทำงานแต่ต่างตำบลข้าพเจ้ามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว มีชื่อข้าพเจ้าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน แต่มีบิดาของข้าพเจ้าเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #51 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 10:16 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
คำว่าท้องที่ หมายถึง อำเภอ การมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไม่ได้หมายถึงเจ้าของบ้าน ใครเป็นผู้สร้างบ้าน คนนั้นเป็นเจ้าของบ้าน หากคุณเป็นเจ้าของบ้าน ก็ถือว่ามีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่รักจากจัย...ผู้อาภัพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #52 เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 0:44 [110.164.41.68] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอเรียนถาม ถ้าข้าพเจ้าเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่เดียวกันแล้ว ต่างตำบล และสัญญาค่าเช่าบ้านยังไม่หมด แต่ข้าพเจ้าย้ายที่ทำงานใหม่ ต่างตำบลในอำเภอเดียวกัน แต่ที่สำนักงานใหม่จะจัดที่พักให้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องมีภาระเสียค่าเช่าบ้านที่ยังไม่หมดสัญญา ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน  ไม่ทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อได้ไหมครับ  ขอคำตอบและคำชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณมากสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #53 เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 10:37 [115.31.153.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

สัญญาเช่าบ้านไม่หมด หมายความว่าอย่างไร กรณีเช่าบ้าน เมื่อทางราชการจัดที่พักให้ ก็ต้องเข้าพักอาศ้ยในที่พักของทางราขการ ไม่มีสิทธิเข่าบ้านอีกต่อไป  แต่ถ้าเป็นเช่าซื้อไม่ต้องเข้าพักบ้านพักของทางราชการ
ผู้อยากรู้...
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #54 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 13:35 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  
ผู้อยากรู้...
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #55 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 13:41 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  
ผู้อยากรู้...
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #56 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 13:47 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  
ผู้อยากรู้...
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #57 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 14:04 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #58 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 16:19 [203.170.16.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ได้ครับ  ตอนคุณย้ายมาไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสผู้อยากรู้
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #59 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 16:34 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทำเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้ใช่มัยค่ะ
ผู้อยากรู้
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #60 เมื่อ 7 สิงหาคม 2556 16:48 [110.77.226.142] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทำเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้ใช่มัยค่ะ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #61 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 8:58 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เมื่อมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถทำได้ครับผู้โอนย้ายค่ะ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #62 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 13:41 [182.52.103.240] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นข้าราชกโอนย้ายมาจากจังหวัดสระแก้ว  แล้วมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี แต่คนละอำเภอ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไหมคะ  ทั้งที่มีบ้านที่เช่าซื้อกับธนาคารอยู่ในจังหวัดนั้น  กำลังผ่อนอยู่  ช่วยตีความให้หน่อย ว่าหมายความว่าอะไร  "มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน"สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #63 เมื่อ 9 สิงหาคม 2556 8:48 [115.31.153.219] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
คำว่า ท้องที่  หมายถึงอำเภอ คุณมีบ้านที่ผ่อนชำระอยู่ในอำเภอที่คุณปฎิบัติราชการอยู่หรือไม่  ถ้ามี และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถนำบ้านหลังนั้นมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้ประวิทย์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #64 เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 14:10 [125.27.200.233] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บรรจุครั้งแรกที่ เทศบาล ก   แล้วย้ายมาอยู่ อบจ. เมื่องกาญจนบุรี แต่เช่าซื้อบ้านไว้แล้ว ที่ อำเภอ พนมทวน จ.กาญจนบุรี  สามารถทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้ไหมครับ อยู่จังหวัดเดียวกันคนละอำเภอ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #65 เมื่อ 27 สิงหาคม 2556 9:17 [203.170.16.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บ้านที่อำเภอ พนมทวน ท่านยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาก่อน จึงไม่สามารถนำมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้่านได้คนขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #66 เมื่อ 4 กันยายน 2556 13:27 [223.27.228.66] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะคนขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #67 เมื่อ 4 กันยายน 2556 13:45 [223.27.228.66] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะคนขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #68 เมื่อ 4 กันยายน 2556 13:57 [223.27.228.66] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะเจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #69 เมื่อ 4 กันยายน 2556 16:37 [101.109.47.132] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ค่าผ่อนชำระเงินกู้ 663,000 บาท สัญญาจำนอง 870,000 บาท ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้ตามยอดใหนค่ะ
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #70 เมื่อ 5 กันยายน 2556 9:57 [203.170.16.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ยอดหนี้ครับคนขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #71 เมื่อ 5 กันยายน 2556 14:40 [223.27.228.66] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอรบกวนด้วยค่ะ รอคำตอบความคิดเห็นที่ 66 อยู่นะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะคน รอ.
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #72 เมื่อ 11 กันยายน 2556 10:16 [203.114.125.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เดิมเป็นข้าราชการ กพ.ในจังหวัด ม. และเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาในปี 2555 ได้โอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ในจังหวัด ร. อำเภอ ส. จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และถ้าเบิกได้จะเบิกเช่าซื้อได้มั้ย เนื่องจากในปี 2549 ได้กู้เงินกับ ธอส. เพื่อมาสร้างบ้านในจังหวัด ร. อำเภอ ส. และในปี 2555 ได้รีไฟแนนซ์มาอยู่ ธ.กรุงไทย ไม่แน่ใจว่าจะเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะส.ข้าราชการอบจ.ขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #73 เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 20:05 [49.48.111.80] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ดิฉันเคยเช่าซื้อบ้านที่อ.เมืองขอนแก่น แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตอนที่ยังไม่รับราชการ  ต่อมา ปี 2541 บรรจุรับราชการครูที่อำเภออุบลรัตน์  ขอนแก่น  และปี 2550 โอนย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นข้าราชการอบจ.ขอแนแก่น  ตนเองไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งสามีมารับราชการที่อำเภอเมืองท้องที่เดียวกันและเป็นผู้เบิกค่าเช่าบ้าน ปี 2551 สามีย้ายไปต่างจังหวัดดิฉันอยู่บ้านญาติไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ ปี 2553 สามีกู้เพื่อเช่าซื้อบ้านหลังที่ดิฉันพักอาศัยอยู่ชาระเงินกู้เรื่อยมา ปี 2556 ดิฉันขอใช้สิทธิตนเองเบิกค่าเช่าซื้อโดยอบจ.ขอนแก่นไม่ได้จัดบ้านพักให้ ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อคือสามีและไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้วเพราะเขารับราชการต่างท้องที่ที่เช่าซื้อ  ถามว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือไม่  ตอบด่วนค่ะ  คำตอบนี้คงเป็นอานิสงค์แก่คนหลายคน  ถ้าดิฉันไม่มีสิทธิ  จะทำอย่่างไรในฐานะข้าราชการที่ยังไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ปฏิบัติราชการและต้นสังกัดไม่ได้จัดบ้านพักอาศัยให้  ขอบพระคุณมากค่ะ ส.ข้าราชการอบจ.ขอนแก่น
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #74 เมื่อ 22 ตุลาคม 2556 12:37 [223.207.32.39] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ท่านคลังจังหวัดขอนแก่นคะ  ดิฉันผู้เดือดร้อนรอคำตอบความเห็นที่ 73 อยู่นะคะ  ขอบพระคุณค่ะ 
สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #75 เมื่อ 22 ตุลาคม 2556 13:49 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
คุณโอนย้ายไป อบจ.ขอนแก่น แต่ปี 2550 โดยมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ฉนั้นตอนนี้ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  จึงขอเบิกค่าเช่าซื้อได้ สำหรับกรณีมีชื่อสามีแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าเป็น พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สามารถนำมาเบิกได้เลย แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่่าเช่าบ้าน ผมไม่ทราบ แต่ถ้ายังเบิกไม่ได้ ก็ขอมีชื่อเป็นผู้กู้ร่วมก็ได้แล้วครับ

สรุปคือ คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านวในปี 2550 หรือไม่ ถ้ามี ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าซือบ้านหลังที่คุณอยู่ในปัจจุบันได้อยากรู้
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #76 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556 11:02 [1.179.159.25] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นพนักงานส่วนตำบลในอำเภอหนึ่ง  ซึ่งได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ 
แต่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองในอำเภอเมือง  ซึ่งต่อไปจะย้ายเข้าไปทำงานในตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง สามารถนำโฉนดที่ดินไปทำการเช่าซื้อบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวได้หรือไม่
รอคำตอบ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #77 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556 13:33 [1.179.159.25] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

การจัดการเรื่องเอกสารค่าเช่าซื้อทำที่สำนักงานที่ดินหรือว่าที่ธนาคารคะ
ชัชวาล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #78 เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556 23:02 [125.27.238.162] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
กระผมได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านระดับชำนาญการ3,000บาท ต่อมาตามพรก.(ฉบับที่3)พ.ศ.2552 ผมได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็น25,090บาทการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ได้รับค่าเช่าเพิ่มจาก3,000เป็น3,500 แต่จนท.การเงินไม่ได้ทำเรื่องเบิกเพิ่ม ผ่านมาผมเพิ่งมาทราบสิทธิประมาณเดือนกันยายน2556 ปีงบประมาณ2556ผมจะทำเรื่องเบิกได้รับการบ่ายเบียงว่าปีงบประมาณ2556เบิกไม่ได้จึงต้องขอทำเบิกเพิ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2556เป็นต้นไป(ปีงบ257) อยากทราบว่าผมจะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าเพิ่ม500บาทย้อนได้ถึงวันใด อนึ่งการใช้สิทธิเบิกย้อนหลังต้องภายในปีงบประมาณหรือไม่หรือมีข้อแนะนำใดครับขอขอบคุณครับสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #79 เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556 10:38 [203.170.18.163] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ตามมาตรา 11  พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ และข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ 

สรุปคือคุณเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครับ
สำหรับการเบิกคือยื่นแบบในปีงบประมาณใด ก็เบิกได้ในปีงบประมาณน้้น คุณยื่นปีงบประมาณ 2557 ก็เบิกได้ในปีงบประมาณ 2557 (ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีสิทธิ)anuwat_nu
คุณมี Ranking อันดับที่ 38
Exp: 38
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #80 เมื่อ 31 ตุลาคม 2557 16:54 [110.78.145.5] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบถาม อ.สมเจตน์ ครับ
ผมบรรจุเครั้งแรกป็น ขรก.พลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข จ.น่าน  โอนมาเทศบาล อ.เถิน จ.ลำปาง ปี 2552   พักอยู่บ้านพ่อตา อ.แม่พริก จ.ลำปาง (ไม่ไม่เคยเบิกค่าเช่าบ้าน)  ขอบถามดังนี้.-
1. โอนมาเทศบาล ถือว่าบรรจุครั้งแรก หรือไม่ครับ
2. ถ้าไม่   ผมสามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่ เทศบาล ได้หรือไม่ครับ  ถ้าเบิกได้ จะเบิกค่าเช่าบ้านของพ่อตา อ.แม่พริก ได้หรือไม่ เพราะทำงานที่ อ.เถิน ครับ


คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (80) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 80

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ขอสอบถามเรื่องการเช่าซื้อบ้านค่ะ wipawadeed 100
TopicIcon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม rotsukon101 847
TopicIcon บัตรฟรีทการ์ด Sinsub 548
TopicIcon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน thai173 2261
TopicIcon เปลี่ยนบ้านที่ใช้เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ kamonsugar 1433
TopicIcon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน patsadu 852
TopicIcon ซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานคลัง wongsuna 1491
TopicIcon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา naraphon 1067
TopicIcon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา pps2111 2088
TopicIcon ลาออกจากราชการ puibanna 1567
TopicIcon ขอปรึกษาเรื่องค่าเช่าบ้านครับ hard2001 2776
TopicIcon หารือค่าเช่าบ้าน armies 3315
TopicIcon วิธีการเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ jeab_missy 1830
TopicIcon การยืมเงิน soclose 2324
TopicIcon ค่าจ้างเหมารถเดินทางไปราชการ pps2111 2857
TopicIcon สอบถามสิทธิเช่าซื้อบ้าน ladawann 3292
TopicIcon การเกิดสิทธิค่าเช่าบ้าน inno18 2347
TopicIcon ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน np_bee 3033
TopicIcon หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา wilawanna 1604
TopicIcon ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ umawanm 1249
TopicIcon สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน catja 2705
TopicIcon เบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้สามีภรรยาต่างมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ทั้งสองคนหรือไม่ anuchita 1731
TopicIcon สอบถามตำแหน่งว่าง โอนย้ายครับ pp2519 1317
TopicIcon การดูงานต่างประเทศ rachkiti 1092
TopicIcon สอบถามการฝึกอบรม lurit 1836

http://klang.cgd.go.th/kkn/home.htmหน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที