ผู้เขียน หัวข้อ: 20 อันดับใบงาน / แบบฝึกหัดดาวน์โหลดสูงสุด (อ่าน 103120 ครั้ง) เมื่อ: 5 สิงหาคม 2556 16:11 [223.206.64.192IP Lookup , 5 สิงหาคม 2556, 16:11:00]
3 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 3 คน) Thanks แจ้งลบ

krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 9/5/2556

อันดับประจำเดือนพฤษภาคม  2556 

อันดับ 1 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1230  ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+606 ครั้ง)
อันดับ 3 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+544 ครั้ง) 
อันดับ 4 :  รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+523 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+518 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+475 ครั้ง) 
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+427 ครั้ง)
อันดับ 8 : ใบงานระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+283 ครั้ง)
อันดับ 9 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+241  ครั้ง)
อันดับ 10 :  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+239 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+237 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "จับคู่เหมือนพยัญชนะไทย ก - ฮ" (+217 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+207 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+205 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสี ชุด "พยัญชนะไทย ก-ฮ" (+192 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "การนับจำนวน 1-10"  (+190 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"  (+181 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสีแผนที่ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+180 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด "เกมอักษรไขว้สำนวนไทย" (+174 ครั้ง)
อันดับ 20 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+174 ครั้ง)

หมายเหตุ : อันดับใบงาน / แบบฝึกหัดจะนับยอดดาวน์โหลดรวมกับ http://group.wunjun.com/#!/kroodee (เว็บบอร์ดครูดี) ด้วย
เพื่อนสมาชิกจำนวน 2 ท่านดังต่อไปนี้ ได้ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆ อันนี้ครับ
khrukhwan (11/12/2556), sincereup (11/10/2557)

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ถึงจะทำการขอบคุณได้ครับ


krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 11:17 [49.49.208.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมิถุนายน  2556

อันดับ 1 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+4130  ครั้ง)

อันดับ 2 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+1957 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1746 ครั้ง)
อันดับ 4 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+1708 ครั้ง)   
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+1567 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1253 ครั้ง)
อันดับ 7 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+1226  ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบหนังสือนิทานเล่มเล็ก  เรื่อง  "สุดสาคร"  (+1191 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก"  ภาค 2  (+1189 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+1141 ครั้ง) 
อันดับ 11 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+1129 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"  (+1054 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+978 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" (+953 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  ภาค 2  (+882 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+871 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+862 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ภาพ  ชุด  "ก.เอ๋ย  ก.ไก่"  (+781 ครั้ง)
อันดับ 19 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+776 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษจากเพื่อนสมาชิกเว็บบอร์ด  (+774 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 11:18 [49.49.208.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกรกฎาคม  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+4087 ครั้ง)
อันดับ 2 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+3173  ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+2950 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+2947 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+2923 ครั้ง)
อันดับ 6 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+2378 ครั้ง)
อันดับ 7 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+2052 ครั้ง) 
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+2036 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+1969 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+1903 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+1895  ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+1829 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+1796 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+1664  ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "First Letter" (+1484 ครั้ง) 
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ - ล้อตโต้"  (+1483 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" (+1473 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1451 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  ภาค 2  (+1439 ครั้ง)  
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+1434 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 7 กันยายน 2556 13:34 [223.206.65.213] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 กันยายน 2556 13:35) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนสิงหาคม  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+2901 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+1604 ครั้ง)
อันดับ 3 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+1544 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+1538  ครั้ง)
อันดับ 5 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+1359 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1204 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+1090 ครั้ง)
อันดับ 8 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1088  ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "สีประจำวันต่างๆ - Days in a week" (+1041 ครั้ง) 
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1030 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+1025 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+997 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+974 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+953 ครั้ง) 
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+856 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "First Letter"  (+844 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+795  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+775  ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ตุ๊กตาอาเซียน" (+756 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors" ภาค 4  (+743 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 23 ตุลาคม 2556 9:38 [223.204.224.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกันยายน  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1263 ครั้ง)
อันดับ 2 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1219  ครั้ง)
อันดับ 3 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+1124 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 5 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+882 ครั้ง) 
อันดับ 6 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+819 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  จากเพื่อนสมาชิก  (+815 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+792 ครั้ง)
อันดับ 9 : ใบงาน  ชุด  "ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+756  ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+725 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+689 ครั้ง)
อันดับ 12 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+682 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+674 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+592 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+590 ครั้ง)
อันดับ 16 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+584 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+583  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+579 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "การนับจำนวน 1-10"  (+573 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+550 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #5 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 9:00 [49.49.222.205] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนตุลาคม  2556  (ปิดภาคเรียน)

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+792 ครั้ง)
อันดับ 2 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+564  ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+542 ครั้ง) 
อันดับ 4 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+541 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+522 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+461 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" - 2 แบบ (+457  ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+446 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+434 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+429 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ - ล้อตโต้"  (+414 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+409 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+401  ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+400 ครั้ง)
อันดับ 15 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+393 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+375 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+367  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+349 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+345 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+333 ครั้ง)khrukhwan
คุณมี Ranking อันดับที่ 13
Exp: 13
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #6 เมื่อ 11 ธันวาคม 2556 13:57 [202.29.179.89] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดีมาก ๆ  เลย คะ
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #7 เมื่อ 7 มกราคม 2557 10:43 [223.204.99.122] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนพฤศจิกายน  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+872 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+768 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+740 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+724 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+693  ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+564 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+562 ครั้ง)
อันดับ 8 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+529 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+520 ครั้ง) 
อันดับ 10 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+506 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  ชุด  "Fun with Vocabulary" ชุดที่ 1  (+504 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดและใบงาน เรื่อง  "ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ" - รวม 2 แบบ (+504 ครั้ง)
อันดับ 13 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+484 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+480 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่  เรื่อง  "Adjective - คำคุณศัพท์"  (+466 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+465  ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+462 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "Numbers 11-20"  (+461 ครั้ง)
อันดับ 19 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+446 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Dora 's  Body"  (+436 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #8 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557 10:56 [223.206.150.25] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนธันวาคม  2556

อันดับ 1 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+583 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+505 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+485 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+443 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+407  ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+403 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+363 ครั้ง)
อันดับ 8 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+357 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+353 ครั้ง)
อันดับ 10 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+341 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+335 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+324  ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  ภาค 2  (+312 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Word Family" ภาค 3  (+310 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+303 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+302 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Dora 's  Body"  (+302 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด interactive sheet  เรื่อง  "ค่าประจำหลัก"  (+289 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "Numbers 11-20"  (+287 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+283 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #9 เมื่อ 6 มีนาคม 2557 11:04 [49.49.218.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมกราคม 2557

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+586 ครั้ง)

อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+528 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+522 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+505 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+480 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+465 ครั้ง)
อันดับ 7 :  ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+433 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+427 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติจาก สสวท.  (+423 ครั้ง) 
อันดับ 10 : แบบฝึกหัด interactive sheet เรื่อง "ค่าประจำหลัก" (+387 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" - รวม 2 แบบ (+365 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+356  ครั้ง)
อันดับ 13 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+352 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ปราสาทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ"  (+339  ครั้ง) 
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+338 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "เติม A และ An" (+331 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  ภาค  2  (+324 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+324 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง" - รวม 2 แบบ (+315 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+314 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #10 เมื่อ 6 มีนาคม 2557 11:40 [49.49.218.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับ 1 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติจาก สสวท.  (+650 ครั้ง) 

อันดับ 2 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+543 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+538 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+533 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+512 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+506 ครั้ง)
อันดับ 7 :  หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+474 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+465 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+446 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ปริศนา 3 ช่อง"  (+411 ครั้ง)
อันดับ 11 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+379  ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+378 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+376 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+370 ครั้ง) 
อันดับ 15 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+366  ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+364 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+348 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "เติม A และ An" (+328 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+323 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดจับคู่  เรื่อง  "อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์"  (+322 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #11 เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 11:48 [171.6.249.248] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2557 11:48) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนเมษายน 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,551 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"  (+1,360 ครั้ง) 
อันดับ 3 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,101 ครั้ง) 
อันดับ 4 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,099 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,081 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+949 ครั้ง) 
อันดับ 7 :  สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "กล่องคำศัพท์ ABC"  (+793 ครั้ง) 
อันดับ 8 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "แมลงเต่าทองนับจำนวน 1-10"  (+628 ครั้ง) 
อันดับ 9 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+535 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+413 ครั้ง) 
อันดับ 11 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+356 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+342 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง" - รวม 2 แบบ (+335 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+309 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ครอบครัวตัวสะกด"  (+303 ครั้ง) 
อันดับ 16 : สื่อการสอน ชุด "Flashcard ABC" (+280 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" - รวม 2 แบบ (+254 ครั้ง)
อันดับ 18 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+246 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+229 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+215 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #12 เมื่อ 2 กรกฎาคม 2557 9:03 [171.6.249.97] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนพฤษภาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+2,777 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,724 ครั้ง) 
อันดับ 3 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,474 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+1,167 ครั้ง) 
อันดับ 5 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,039 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+854 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+787 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+775 ครั้ง) 
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+680 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+678 ครั้ง)
อันดับ 11 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "แมลงเต่าทองนับจำนวน 1-10"  (+650 ครั้ง) 
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+639 ครั้ง)
อันดับ 13 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+622 ครั้ง)
อันดับ 14 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+593 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+565 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"  (+453 ครั้ง) 
อันดับ 17 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "กล่องคำศัพท์ ABC"  (+442 ครั้ง) 
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+390 ครั้ง)
อันดับ 19 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+370 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+366 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #13 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 9:49 [171.6.248.164] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมิถุนายน 2557

อันดับ 1 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+1,542 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,473 ครั้ง) 
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สูตรคูณ"  (+1,378 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,010 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+877 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+861 ครั้ง)
อันดับ 7 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+755 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+752 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด ชุด "โดมิโนคำศัพท์"  (+740 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัด ชุด  "The Alphabet Test"  ภาค 3  (+664 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+653 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+600 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง "อวัยวะกับสิ่งต่างๆ รอบตัว" (+595 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+534 ครั้ง)
อันดับ 15 : สูตรคูณแบบสี 5 แบบ (+519 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+515 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+474 ครั้ง)
อันดับ 18 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+460 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด ชุด  "The Alphabet Test" ภาค 2  (+450 ครั้ง)
อันดับ 20 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+434 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #14 เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:37 [223.206.243.238] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกรกฎาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน  ชุด  "บ้านน้อยพยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+5,133 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+5,126 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+5,122 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ" (+4,129 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+3,108 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+2,664 ครั้ง) 
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+2,249 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนนับจำนวน 1-10" (+1,523 ครั้ง)
อันดับ 9 : สื่อการสอน  ชุด  "นาฬิกาฝึกสะกดคำศัพท์"  (+1,521 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับสูตรคูณ"  (+1,467 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ" ภาค 5 (+1,377 ครั้ง)
อันดับ 12 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,115 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1,048 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 6 (+1,002 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+899 ครั้ง)
อันดับ 16 : แผ่นสูตรคูณแบบสี  (+888 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+883 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+853 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+790 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+786 ครั้ง)saikaew
คุณมี Ranking อันดับที่ 3
Exp: 3
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #15 เมื่อ 22 กันยายน 2557 15:15 [118.173.230.178] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณมากค่ะ
sincereup
คุณมี Ranking อันดับที่ 3
Exp: 3
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #16 เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 23:44 [1.1.156.213] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์อย่างมากkrukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #17 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557 14:33 [223.204.145.170] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนสิงหาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมบิงโกอาเซียน"  (+5,457 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อการสอน  ชุด  "ภาษาอาเซียน"  (+5,192 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "การ์ตูนแนะนำ 10 ประเทศอาเซียน"  (+3,526 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+2,058 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+1,725 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อการสอน  ชุด  "ผึ้งน้อยนับเลข"  (+1,722 ครั้ง)
อันดับ 7 : สื่อการสอน  ชุด  "กังหันอาเซียน"  (+1,586 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+1,266 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1,071 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 11 : สื่อการสอน  ชุด  "บ้านน้อยพยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+968 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+885 ครั้ง)
อันดับ 14 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+804 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ" (+730 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อการสอน  ชุด  "นาฬิกาฝึกสะกดคำศัพท์"  (+713 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+647 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสีธงชาติ  เรื่อง  "ประชาคมอาเซียน"  ระดับอนุบาล   (+646 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+638 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ เรื่อง  "อวัยวะกับสิ่งต่างๆ รอบตัว"  (+584 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #18 เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557 16:33 [223.205.108.126] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกันยายน 2557

อันดับ 1 : ภาพระบายสี  ชุด  "รถไฟอาเซียน - ASEAN TRAIN" (+5,904 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "นับจำนวน 1-10  one-ten" (+3,511 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน" แบบ A (+2,582 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "หุ่นยนต์อาเซียน - ASEAN ROBOT" (+2,536 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+2,430 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวนธงชาติ  ชุด "ประชาคมอาเซียน" (+2,379 ครั้ง) 
อันดับ 7 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน" แบบ B (+1,892 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดตัดปะติดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+1,426 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ระบายสีและนับจำนวน  A-Z" (+1,245 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวน  ชุด "พยัญชนะไทย ก-ฮ" (+1,139 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+1,125 ครั้ง)
อันดับ 12 : ภาพระบายสี  ชุด  "หุ่นยนต์อาเซียน - ASEAN ROBOT"  (+1,069 ครั้ง)
อันดับ 13 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมบิงโกอาเซียน"  (+912 ครั้ง)
อันดับ 14 : แผ่นเกมหมากฮอสอาเซียน (+896 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "ภาษาอาเซียน"  (+844 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+840 ครั้ง)
อันดับ 17 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+763 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+760 ครั้ง)
อันดับ 19 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+713 ครั้ง)
อันดับ 20 : สื่อการสอน  ชุด  "กังหันอาเซียน"  (+684 ครั้ง)บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แบบฝึกความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย (ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 87
TopicIcon แผ่นเกมบันไดงูหาผลบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 10 (คณิตศาสตร์ ป.1)  attachment krukrub 92
TopicIcon สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "โดเรม่อนสอน ABC" (ช่วงชั้นที่ 1-2)  attachment krukrub 276
TopicIcon แบบฝึกหัด ชุด "เกมปริศนาอาเซียนสำหรับเด็กเล็ก" (ป.1-2)  attachment krukrub 428
TopicIcon สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "ผีเสื้อกับดอกไม้" (ช่วงชั้นที่ 1-2)  attachment krukrub 553
TopicIcon แบบฝึกหัด ชุด "Alphabet & Number" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2)  attachment krukrub 627
TopicIcon ใบงานระบายสีปฏิทิน ปี 2558 สวัสดีปีแพะ (ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 1411
TopicIcon แบบปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบ 12 แผ่น (วิชาศิลปะ - งานประดิษฐ์)  attachment krukrub 1146
TopicIcon ใบงานปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบแผ่นเดียว (วิชาศิลปะ - งานประดิษฐ์)  attachment krukrub 1026
TopicIcon แบบฝึกหัดภาษาจีน เรื่อง "ประชาคมอาเซียน" (ป.2-4)  attachment krukrub 658
TopicIcon แบบลูกเด๋าใช้สำหรับสร้างสื่อลูกเต๋าประเภทต่างๆ  attachment krukrub 940
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ดอกไม้สระ AEIOU และผึ้งน้อย" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 2272
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A ถึง Z" (ช่วงชั้นที่ 1-2)  attachment krukrub 2016
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "นับจำนวน 1-10 เลขอารบิกและเลขไทย one-ten"  attachment krukrub 1653
TopicIcon ใบงานระบายสี เรื่อง "Colors - สีสันหรรษา" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1-2)  attachment krukrub 2033
TopicIcon สื่อการสอน เรื่อง "Colors - สีสันหรรษา" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2)  attachment krukrub 1448
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "นับจำนวน 1-10 เลขอารบิกและเลขไทย one-ten" (อนุบาล - ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 1440
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสีและนับจำนวนพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮุก (อนุบาล - ป.1)  attachment krukrub 2052
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสีและนับจำนวน A ถึง Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก  attachment krukrub 1686
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "1 ปีมี 12 เดือน - โลกใต้ทะเล" (ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 2876
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN TRUCK"  attachment krukrub 2645
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน" (อนุบาล)  attachment krukrub 2470
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "สนุกกับคำศัพท์ A - Z" (ภาษาอังกฤษ)  attachment krukrub 1976
TopicIcon เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน แบบที่ 2 (สำหรับเด็กอายุ 5-7 ขวบ) พร้อมวิธีเล่น  attachment krukrub 1965
TopicIcon ภาพระบายสี ชุด "หุ่นยนต์อาเซียน - ASEAN ROBOT"  attachment krukrub 2000หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th