ผู้เขียน หัวข้อ: 20 อันดับใบงาน / แบบฝึกหัดดาวน์โหลดสูงสุด (อ่าน 118189 ครั้ง) เมื่อ: 5 สิงหาคม 2556 16:11 [223.206.64.192IP Lookup , 5 สิงหาคม 2556, 16:11:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 9/5/2556

อันดับประจำเดือนพฤษภาคม  2556 

อันดับ 1 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1230  ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+606 ครั้ง)
อันดับ 3 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+544 ครั้ง) 
อันดับ 4 :  รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+523 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+518 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+475 ครั้ง) 
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+427 ครั้ง)
อันดับ 8 : ใบงานระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+283 ครั้ง)
อันดับ 9 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+241  ครั้ง)
อันดับ 10 :  รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+239 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+237 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "จับคู่เหมือนพยัญชนะไทย ก - ฮ" (+217 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+207 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+205 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสี ชุด "พยัญชนะไทย ก-ฮ" (+192 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "การนับจำนวน 1-10"  (+190 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"  (+181 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสีแผนที่ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+180 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด "เกมอักษรไขว้สำนวนไทย" (+174 ครั้ง)
อันดับ 20 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+174 ครั้ง)

หมายเหตุ : อันดับใบงาน / แบบฝึกหัดจะนับยอดดาวน์โหลดรวมกับ http://group.wunjun.com/#!/kroodee (เว็บบอร์ดครูดี) ด้วย
เพื่อนสมาชิกจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้ ได้ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆ อันนี้ครับ
Ing_Inkanchaya (9/1/2560), khrukhwan (11/12/2556), sincereup (11/10/2557)

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ถึงจะทำการขอบคุณได้ครับ


krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 11:17 [49.49.208.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมิถุนายน  2556

อันดับ 1 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+4130  ครั้ง)

อันดับ 2 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+1957 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1746 ครั้ง)
อันดับ 4 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+1708 ครั้ง)   
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+1567 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1253 ครั้ง)
อันดับ 7 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+1226  ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบหนังสือนิทานเล่มเล็ก  เรื่อง  "สุดสาคร"  (+1191 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก"  ภาค 2  (+1189 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+1141 ครั้ง) 
อันดับ 11 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+1129 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "มาตราตัวสะกด"  (+1054 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+978 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" (+953 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  ภาค 2  (+882 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+871 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+862 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ภาพ  ชุด  "ก.เอ๋ย  ก.ไก่"  (+781 ครั้ง)
อันดับ 19 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+776 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษจากเพื่อนสมาชิกเว็บบอร์ด  (+774 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #2 เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 11:18 [49.49.208.9] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกรกฎาคม  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+4087 ครั้ง)
อันดับ 2 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+3173  ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+2950 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+2947 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+2923 ครั้ง)
อันดับ 6 : ใบงาน "เขียนคำให้ตรงมาตรา" (+2378 ครั้ง)
อันดับ 7 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+2052 ครั้ง) 
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+2036 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+1969 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+1903 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+1895  ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+1829 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+1796 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+1664  ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "First Letter" (+1484 ครั้ง) 
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ - ล้อตโต้"  (+1483 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" (+1473 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1451 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  ภาค 2  (+1439 ครั้ง)  
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+1434 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #3 เมื่อ 7 กันยายน 2556 13:34 [223.206.65.213] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 กันยายน 2556 13:35) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนสิงหาคม  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+2901 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+1604 ครั้ง)
อันดับ 3 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+1544 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+1538  ครั้ง)
อันดับ 5 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+1359 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1204 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+1090 ครั้ง)
อันดับ 8 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1088  ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "สีประจำวันต่างๆ - Days in a week" (+1041 ครั้ง) 
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1030 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด "ASEAN Word Search - อักษรซ่อนคำอาเซียน" (+1025 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+997 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+974 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+953 ครั้ง) 
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+856 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "First Letter"  (+844 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+795  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+775  ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ตุ๊กตาอาเซียน" (+756 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors" ภาค 4  (+743 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #4 เมื่อ 23 ตุลาคม 2556 9:38 [223.204.224.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกันยายน  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1263 ครั้ง)
อันดับ 2 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1219  ครั้ง)
อันดับ 3 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+1124 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 5 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+882 ครั้ง) 
อันดับ 6 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+819 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  จากเพื่อนสมาชิก  (+815 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" (+792 ครั้ง)
อันดับ 9 : ใบงาน  ชุด  "ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+756  ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+725 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+689 ครั้ง)
อันดับ 12 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+682 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัด เรื่อง "เติม A และ An" (+674 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+592 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+590 ครั้ง)
อันดับ 16 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+584 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+583  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+579 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "การนับจำนวน 1-10"  (+573 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+550 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #5 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 9:00 [49.49.222.205] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนตุลาคม  2556  (ปิดภาคเรียน)

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+792 ครั้ง)
อันดับ 2 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+564  ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+542 ครั้ง) 
อันดับ 4 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+541 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+522 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+461 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" - 2 แบบ (+457  ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Months - 1 ปีมี 12 เดือน" (+446 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+434 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+429 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ - ล้อตโต้"  (+414 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+409 ครั้ง)
อันดับ 13 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+401  ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+400 ครั้ง)
อันดับ 15 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+393 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+375 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+367  ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+349 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+345 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+333 ครั้ง)khrukhwan
คุณมี Ranking อันดับที่ 48
Exp: 48
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #6 เมื่อ 11 ธันวาคม 2556 13:57 [202.29.179.89] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ดีมาก ๆ  เลย คะ
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #7 เมื่อ 7 มกราคม 2557 10:43 [223.204.99.122] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนพฤศจิกายน  2556

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+872 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+768 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+740 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+724 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+693  ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+564 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+562 ครั้ง)
อันดับ 8 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+529 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+520 ครั้ง) 
อันดับ 10 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+506 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  ชุด  "Fun with Vocabulary" ชุดที่ 1  (+504 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดและใบงาน เรื่อง  "ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ" - รวม 2 แบบ (+504 ครั้ง)
อันดับ 13 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+484 ครั้ง)
อันดับ 14 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+480 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่  เรื่อง  "Adjective - คำคุณศัพท์"  (+466 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด  ชุด  "The Alphabet Test"  (+465  ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+462 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "Numbers 11-20"  (+461 ครั้ง)
อันดับ 19 : รวมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูสายชลี (+446 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Dora 's  Body"  (+436 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #8 เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557 10:56 [223.206.150.25] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนธันวาคม  2556

อันดับ 1 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+583 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+505 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "เติม A และ An" (+485 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+443 ครั้ง)
อันดับ 5 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+407  ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+403 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+363 ครั้ง)
อันดับ 8 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+357 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+353 ครั้ง)
อันดับ 10 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+341 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+335 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+324  ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  ภาค 2  (+312 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Word Family" ภาค 3  (+310 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+303 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง"  (+302 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "Dora 's  Body"  (+302 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด interactive sheet  เรื่อง  "ค่าประจำหลัก"  (+289 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "Numbers 11-20"  (+287 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+283 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #9 เมื่อ 6 มีนาคม 2557 11:04 [49.49.218.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมกราคม 2557

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+586 ครั้ง)

อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+528 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+522 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+505 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+480 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+465 ครั้ง)
อันดับ 7 :  ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+433 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ"  (+427 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติจาก สสวท.  (+423 ครั้ง) 
อันดับ 10 : แบบฝึกหัด interactive sheet เรื่อง "ค่าประจำหลัก" (+387 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" - รวม 2 แบบ (+365 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+356  ครั้ง)
อันดับ 13 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+352 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ปราสาทคำศัพท์ภาษาอังกฤษ"  (+339  ครั้ง) 
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+338 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "เติม A และ An" (+331 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  ภาค  2  (+324 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+324 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง" - รวม 2 แบบ (+315 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+314 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #10 เมื่อ 6 มีนาคม 2557 11:40 [49.49.218.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

อันดับ 1 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติจาก สสวท.  (+650 ครั้ง) 

อันดับ 2 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+543 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+538 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+533 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง "Animals และ Feelings"  ภาค 2  (+512 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+506 ครั้ง)
อันดับ 7 :  หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+474 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+465 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ประสมคำจากรูปภาพ"  และอื่นๆ จากเพื่อนสมาชิก  (+446 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ปริศนา 3 ช่อง"  (+411 ครั้ง)
อันดับ 11 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+379  ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อนุบาล  (+378 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+376 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติด  เรื่อง  "ระบบสุริยจักรวาล"  (+370 ครั้ง) 
อันดับ 15 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 1  (+366  ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+364 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด เรื่อง "นับจำนวน one -ten จาก karn.tv" (+348 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "เติม A และ An" (+328 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Fruits - ผลไม้ต่างๆ"  (+323 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดจับคู่  เรื่อง  "อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์"  (+322 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #11 เมื่อ 30 มิถุนายน 2557 11:48 [171.6.249.248] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2557 11:48) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนเมษายน 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,551 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"  (+1,360 ครั้ง) 
อันดับ 3 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,101 ครั้ง) 
อันดับ 4 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,099 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,081 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+949 ครั้ง) 
อันดับ 7 :  สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "กล่องคำศัพท์ ABC"  (+793 ครั้ง) 
อันดับ 8 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "แมลงเต่าทองนับจำนวน 1-10"  (+628 ครั้ง) 
อันดับ 9 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+535 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+413 ครั้ง) 
อันดับ 11 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+356 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+342 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง" - รวม 2 แบบ (+335 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+309 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ครอบครัวตัวสะกด"  (+303 ครั้ง) 
อันดับ 16 : สื่อการสอน ชุด "Flashcard ABC" (+280 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดเกมจับคู่ ชุด "พยัญชนะไทย  ก-ฮ" - รวม 2 แบบ (+254 ครั้ง)
อันดับ 18 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+246 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+229 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+215 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #12 เมื่อ 2 กรกฎาคม 2557 9:03 [171.6.249.97] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนพฤษภาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+2,777 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,724 ครั้ง) 
อันดับ 3 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,474 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+1,167 ครั้ง) 
อันดับ 5 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+1,039 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+854 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+787 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน ชุด "บัตรภาพพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+775 ครั้ง) 
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+680 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+678 ครั้ง)
อันดับ 11 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "แมลงเต่าทองนับจำนวน 1-10"  (+650 ครั้ง) 
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+639 ครั้ง)
อันดับ 13 : ใบงาน เรื่อง "การบวกเลขหลักเดียวที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10"  (+622 ครั้ง)
อันดับ 14 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" (+593 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+565 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "สนุกกับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"  (+453 ครั้ง) 
อันดับ 17 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "กล่องคำศัพท์ ABC"  (+442 ครั้ง) 
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+390 ครั้ง)
อันดับ 19 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+370 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมใบงานและแบบฝึกหัดจาก สสวท.  ชุดที่ 4   (+366 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #13 เมื่อ 4 กรกฎาคม 2557 9:49 [171.6.248.164] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนมิถุนายน 2557

อันดับ 1 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+1,542 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+1,473 ครั้ง) 
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สูตรคูณ"  (+1,378 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,010 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+877 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+861 ครั้ง)
อันดับ 7 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "นับจำนวน 1-10"  (+755 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+752 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด ชุด "โดมิโนคำศัพท์"  (+740 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัด ชุด  "The Alphabet Test"  ภาค 3  (+664 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบปฏิทินทำมือ ปี พ.ศ.2557 (+653 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+600 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง "อวัยวะกับสิ่งต่างๆ รอบตัว" (+595 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+534 ครั้ง)
อันดับ 15 : สูตรคูณแบบสี 5 แบบ (+519 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+515 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดตัด-ปะ-ติดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+474 ครั้ง)
อันดับ 18 : หนังสือแบบฝึกหัด  ชุด  "Let 's  Colour"  ของคุมอง (+460 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัด ชุด  "The Alphabet Test" ภาค 2  (+450 ครั้ง)
อันดับ 20 : ใบงาน  ชุด  "ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" จากเพื่อนสมาชิก  (+434 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #14 เมื่อ 27 สิงหาคม 2557 11:37 [223.206.243.238] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกรกฎาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน  ชุด  "บ้านน้อยพยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+5,133 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+5,126 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+5,122 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ" (+4,129 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+3,108 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+2,664 ครั้ง) 
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+2,249 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนนับจำนวน 1-10" (+1,523 ครั้ง)
อันดับ 9 : สื่อการสอน  ชุด  "นาฬิกาฝึกสะกดคำศัพท์"  (+1,521 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "สนุกกับสูตรคูณ"  (+1,467 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ" ภาค 5 (+1,377 ครั้ง)
อันดับ 12 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+1,115 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1,048 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 6 (+1,002 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+899 ครั้ง)
อันดับ 16 : แผ่นสูตรคูณแบบสี  (+888 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "Colors - สีต่างๆ" ภาค 5 (+883 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัด ชุด "โยงเส้นจับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา  (+853 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "อักษรสูง กลาง ต่ำ"  (+790 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+786 ครั้ง)saikaew
คุณมี Ranking อันดับที่ 39
Exp: 39
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #15 เมื่อ 22 กันยายน 2557 15:15 [118.173.230.178] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณมากค่ะ
sincereup
คุณมี Ranking อันดับที่ 39
Exp: 39
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #16 เมื่อ 10 ตุลาคม 2557 23:44 [1.1.156.213] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์อย่างมากkrukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #17 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557 14:33 [223.204.145.170] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนสิงหาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมบิงโกอาเซียน"  (+5,457 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อการสอน  ชุด  "ภาษาอาเซียน"  (+5,192 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "การ์ตูนแนะนำ 10 ประเทศอาเซียน"  (+3,526 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+2,058 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+1,725 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อการสอน  ชุด  "ผึ้งน้อยนับเลข"  (+1,722 ครั้ง)
อันดับ 7 : สื่อการสอน  ชุด  "กังหันอาเซียน"  (+1,586 ครั้ง)
อันดับ 8 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+1,266 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+1,071 ครั้ง)
อันดับ 10 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "วันต่างๆ ใน 1 สัปดาห์ - Days in a week"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 11 : สื่อการสอน  ชุด  "บ้านน้อยพยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+983 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+968 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "ชุดประจำชาติอาเซียน"  (+885 ครั้ง)
อันดับ 14 : สื่อการสอน ชุด "ลูกเต๋าสระและวรรณยุกต์" (+804 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมโดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ" (+730 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อการสอน  ชุด  "นาฬิกาฝึกสะกดคำศัพท์"  (+713 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัด ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก-ฮ" จากครูรัตนา (+647 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสีธงชาติ  เรื่อง  "ประชาคมอาเซียน"  ระดับอนุบาล   (+646 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+638 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ เรื่อง  "อวัยวะกับสิ่งต่างๆ รอบตัว"  (+584 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #18 เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557 16:33 [223.205.108.126] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อันดับประจำเดือนกันยายน 2557

อันดับ 1 : ภาพระบายสี  ชุด  "รถไฟอาเซียน - ASEAN TRAIN" (+5,904 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "นับจำนวน 1-10  one-ten" (+3,511 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน" แบบ A (+2,582 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน  ชุด  "หุ่นยนต์อาเซียน - ASEAN ROBOT" (+2,536 ครั้ง)
อันดับ 5 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+2,430 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวนธงชาติ  ชุด "ประชาคมอาเซียน" (+2,379 ครั้ง) 
อันดับ 7 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน" แบบ B (+1,892 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดตัดปะติดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+1,426 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ระบายสีและนับจำนวน  A-Z" (+1,245 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวน  ชุด "พยัญชนะไทย ก-ฮ" (+1,139 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+1,125 ครั้ง)
อันดับ 12 : ภาพระบายสี  ชุด  "หุ่นยนต์อาเซียน - ASEAN ROBOT"  (+1,069 ครั้ง)
อันดับ 13 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมบิงโกอาเซียน"  (+912 ครั้ง)
อันดับ 14 : แผ่นเกมหมากฮอสอาเซียน (+896 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "ภาษาอาเซียน"  (+844 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "วงล้อประชาคมอาเซียน"  (+840 ครั้ง)
อันดับ 17 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+763 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+760 ครั้ง)
อันดับ 19 : สื่อการสอน  ชุด  "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z"  (+713 ครั้ง)
อันดับ 20 : สื่อการสอน  ชุด  "กังหันอาเซียน"  (+684 ครั้ง)krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #19 เมื่อ 29 มกราคม 2558 11:07 [49.237.9.224] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 มกราคม 2558 11:07) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนตุลาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  (+3,272 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้เออีไอโอยูกับผึ้งน้อย" (+1,794 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "Colors & Star" (+1,264 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดวาดภาพระบายสี  ชุด  "Colors & Star"  (+1,157 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "นับจำนวน 1-10  one-ten" (+1,125 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อการสอน  ชุด  "นับจำนวน 1-10  one-ten" (+1,111 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+880 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+830 ครั้ง)
อันดับ 9 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+733 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวน  ชุด "พยัญชนะไทย ก-ฮ" (+701 ครั้ง)
อันดับ 11 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+630  ครั้ง)
อันดับ 12 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ด 10 ประเทศอาเซียน" แบบ A (+599 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+587 ครั้ง)
อันดับ 14 : สื่อการสอน  ชุด  "หมู่บ้านอาเซียน - ASEAN HOUSE"  (+558 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด  ชุด  "ระบายสีและนับจำนวน  A-Z" (+536 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+534 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "การนับจำนวน 1-10"  (+514 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+486 ครั้ง)
อันดับ 19 : ภาพระบายสี  ชุด  "รถไฟอาเซียน - ASEAN TRAIN" (+458 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัดตัดปะติดระบายสี  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ A-Z"  (+443 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #20 เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558 11:47 [49.237.10.172] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

อันดับ 1 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+1,025 ครั้ง)
อันดับ 2 : ใบงานปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบแผ่นเดียว  (+1,018 ครั้ง)
อันดับ 3 : ใบงานระบายสีปฏิทิน ปี 2558 สวัสดีปีแพะ (+828 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+821 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+804 ครั้ง)
อันดับ 6 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+777 ครั้ง)
อันดับ 7 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+717 ครั้ง)
อันดับ 8 : ภาพระบายสี  ชุด  "รถไฟอาเซียน - ASEAN TRAIN" (+705 ครั้ง)
อันดับ 9 : สื่อการสอน  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  (+669 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบ 12 แผ่น (+672 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้เออีไอโอยูกับผึ้งน้อย" (+656 ครั้ง)
อันดับ 12 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+606 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+564 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดวาดภาพระบายสี  ชุด  "Colors & Star"  (+556 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "ค่าประจำหลัก" (+536 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อการสอน  ชุด  "แผ่นเกมบิงโกพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก"  (+533 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวนธงชาติ  ชุด "ประชาคมอาเซียน" (+518 ครั้ง)
อันดับ 18 : สื่อการสอน  ชุด  "เกมการ์ดจับคู่ 10 ประเทศอาเซียน" แบบ B (+509 ครั้ง)
อันดับ 19 : สื่อการสอน  ชุด  "แผ่นเกมบิงโกอาเซียน 10 ประเทศ" (+506 ครั้ง)
อันดับ 20 : สื่อจัดป้ายนิเทศ ชุด "ขบวนรถไฟ 1 ปีมี 12 เดือน" (+503 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #21 เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558 13:17 [49.237.10.172] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนธันวาคม 2557

อันดับ 1 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นพับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+8,289 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "ผีเสื้อกับดอกไม้" (+2,086 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  (+886 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกความสามารถด้านการเขียนภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1 (+863 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+663 ครั้ง)
อันดับ 6 : ใบงานระบายสีปฏิทิน ปี 2558 สวัสดีปีแพะ (+632 ครั้ง)
อันดับ 7 : ภาพระบายสี  ชุด  "รถไฟอาเซียน - ASEAN TRAIN" (+643 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+580 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+533 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัด ชุด "Alphabet & Number" (+520 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+501 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบ 12 แผ่น (+481 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+463 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสีนับจำนวนธงชาติ  ชุด "ประชาคมอาเซียน" (+454 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+453 ครั้ง)
อันดับ 16 : แบบฝึกหัดระบายสีวงล้อ  เรื่อง  "1 ปีมี 12 เดือน"   (+442 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+397 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+387 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสีธงชาติ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน"  (+377 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด  เรื่อง  "ค่าประจำหลัก" (+363 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #22 เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558 14:30 [49.237.10.172] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนมกราคม 2558

อันดับ 1 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นพับอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z"  (+4,977 ครั้ง)
อันดับ 2 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นพับพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (+2,725 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชุด "ฝึกประสมคำง่าย" (+2,630 ครั้ง)
อันดับ 4 : สื่อการสอน ชุด "Days of a week" แบบดอกไม้กับผีเสื้อ (+1,685 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+1,630 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีวงล้อ  เรื่อง  "Months - 1 ปีมี 12 เดือน"   (+1,017 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+957 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติของ สสวท. (+903 ครั้ง)
อันดับ 9 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+811 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+793 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+764 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+671 ครั้ง)
อันดับ 13 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+667 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบปฏิทินทำมือ ปี 2558 แบบ 12 แผ่น (+659 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอน  ชุด  "รถบรรทุกอาเซียน - ASEAN  TRUCK"  (+654 ครั้ง)
อันดับ 16 : สื่อการสอน  ชุด  "แผ่นเกมบิงโกอาเซียน 10 ประเทศ" (+641 ครั้ง)
อันดับ 17 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "Fruits - ผลไม้ต่างๆ" (+608 ครั้ง)
อันดับ 18 : สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "ผีเสื้อกับดอกไม้" (+607 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "Animals - สัตว์ต่างๆ" ภาค 3 (+594 ครั้ง)
อันดับ 20 : สื่อการสอน  ชุด  "สนุกกับคำศัพท์ ABC"  (+575 ครั้ง)
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #23 เมื่อ 15 พฤษภาคม 2558 9:39 [49.237.164.33] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

อันดับ 1 : รวมนิทานสระ 18 เล่มโดยคุณครูยุวดี  นุชทรัพย์  (5,031 ครั้ง)
อันดับ 2 : รวมแบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+2,961 ครั้ง)
อันดับ 3 : สื่อการสอน ชุด "พยัญชนะไทย ก.ไก่ พาเพลิน" (+2,657 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+1,781 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติของ สสวท. (+1,420 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+1,394 ครั้ง)
อันดับ 7 : สื่อการสอน ชุด "แผ่นพับอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z"  (+1,332 ครั้ง)
อันดับ 8 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+1,320 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัด เรื่อง "การฝึกผันวรรณยุกต์" - รวม 2 แบบ (+1,304 ครั้ง)
อันดับ 10 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1,259 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดระบายสีวงล้อ  เรื่อง  "Months - 1 ปีมี 12 เดือน"  (+1,174 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "Fruits - ผลไม้ต่างๆ" (+1,107 ครั้ง)
อันดับ 13 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+1,087 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "Animals - สัตว์ต่างๆ" ภาค 3 (+987 ครั้ง)
อันดับ 15 : สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "หัวใจ ABC - Broken Heart" (+877 ครั้ง)
อันดับ 16 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+857 ครั้ง)
อันดับ 17 : สื่อการสอน  ชุด "ผึ้งน้อยนับจำนวน 1-10" (+847 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจับคู่" ชุดที่ 1 (+837 ครั้ง)
อันดับ 19 : รวมแบบฝึกหัด เรื่อง "อักษรนำ"  (+824 ครั้ง)
อันดับ 20 : รวมฮิตใบงานอาเซียน 10 แบบ (+821 ครั้ง)​
krukrub
คุณมี Ranking อันดับที่ 160
Exp: 160
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #24 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2558 10:45 [49.237.131.206] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

อันดับประจำเดือนมีนาคม 2558

อันดับ 1 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "พยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" รวม 2 แบบ (+2,257 ครั้ง)
อันดับ 2 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจัดหมวดหมู่"  (+2,231 ครั้ง)
อันดับ 3 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมเรียงลำดับ"  (+1,719 ครั้ง)
อันดับ 4 : แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูปัญญาวุธ (+1,450 ครั้ง)
อันดับ 5 : แบบฝึกหัด ชุด "ต่อเติมพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z" - รวม 2 แบบ (+1,362 ครั้ง)
อันดับ 6 : แบบฝึกหัดระบายสีวงล้อ  เรื่อง  "Months - 1 ปีมี 12 เดือน"  (+1,322 ครั้ง)
อันดับ 7 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมจับคู่" ชุดที่ 1 (+1,287 ครั้ง)
อันดับ 8 : ใบงานระบายสี เรื่อง "Days of a week - 1 สัปดาห์มี 7 วัน" (+1,286 ครั้ง)
อันดับ 9 : แบบฝึกหัดระบายสี  ชุด  "ดอกไม้พยัญชนะไทย ก-ฮ"  (+1,223 ครั้ง)
อันดับ 10 : ใบงานตัด-ปะ-ติด "สร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ" (+1,188 ครั้ง)
อันดับ 11 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด "เกมล้อตโต้สังเกตรายละเอียอดของภาพ"  (+1,144 ครั้ง)
อันดับ 12 : แบบฝึกหัด  เรื่อง "นับจำนวน 1-10" จาก Karn.tv (+1,090 ครั้ง)
อันดับ 13 : สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "หัวใจ ABC - Broken Heart" (+1,080 ครั้ง)
อันดับ 14 : แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "1 สัปดาห์มี 7 วัน : Days of a week" (+1,059 ครั้ง)
อันดับ 15 : แบบฝึกหัดระบายสี  เรื่อง  "Fruits - ผลไม้ต่างๆ" (+1,027 ครั้ง)
อันดับ 16 : รวมแบบฝึกวิชาภาษาไทย  ป.1 โดย  อ.ประมวล   ชมสีบาย  ชุดที่ 2  (+1,007 ครั้ง)
อันดับ 17 : รวมแบบรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ  (+1,006 ครั้ง)
อันดับ 18 : แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่  เรื่อง  "นับจำนวน 1-10  one-ten"  (+1,002 ครั้ง)
อันดับ 19 : แบบฝึกหัดเกมการศึกษา ชุด  "เกมแยกประเภทพยัญชนะกับตัวเลข" (+970 ครั้ง)
อันดับ 20 : แบบฝึกหัด ชุด "ประสมคำจากรูปภาพ - สร้างด้วยตนเอง" - รวม 2 แบบ (+939 ครั้ง)​
บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon รวมเล่มงานสื่อการสอนเด็กจากเพจ "สื่อประดิษฐ์ชวนน้องสนุก"  attachment krukrub 453
TopicIcon ใบงานแบบฝึกระบายสีพยัญชนะไทยที่ซ้ำกันในกรอบ A และ B  attachment krukrub 2823
TopicIcon บทเรียนสำเร็จรูป ชุด "องค์ประกอบศิลปะ" ชั้น ป.2 เล่ม 1 เรื่อง "แสงและเงา" โดยครูน้อย มัญชรี กุลบุตร  attachment krukrub 5648
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "วงกลมพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก" (อนุบาล)  attachment krukrub 19910
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ A ถึง Z" (red version)  attachment krukrub 15146
TopicIcon สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "เสื้อโปโล A ถึง Z ทำราวตากผ้า" (อนุบาล - ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 16564
TopicIcon แบบฝึกอ่าน - เขียน - คำพื้นฐาน ป.1  attachment krukrub 21169
TopicIcon หนังสือภาพและกิจกรรมเกี่ยวกับวงจรผีเสื้อสำหรับเด็กจากต่างประเทศ  attachment krukrub 7662
TopicIcon สมุดภาพวาดรูประบายสี ชุด "สนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ABC"  attachment krukrub 14848
TopicIcon สื่อการสอน เรื่อง "Days of a week - 1 สัปดาห์มี 7 วัน" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 25555
TopicIcon ใบกิจกรรมแต่งประโยคและระบายสีภาพวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  attachment krukrub 16361
TopicIcon เอกสารคู่มือครูเพื่อใช้สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  attachment krukrub 7165
TopicIcon ใบงานลากเส้นต่อจุดสำหรับเด็กเล็กจากเพื่อนสมาชิก  attachment krukrub 13483
TopicIcon ใบงานระบายสีเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง "Animals - สัตว์ต่างๆ" (ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 25949
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี ชุด "กรอบรูปจัตุรัสพยัญชนะไทย ก-ฮ" (อนุบาล)  attachment krukrub 13744
TopicIcon แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ เรื่อง "การนับจำนวน one-ten" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 19248
TopicIcon ใบงานระบายสี เรื่อง "การนับจำนวน 1-10" (อนุบาล)  attachment krukrub 15288
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "นับจำนวน 1-10 ดอกไม้บ้านเจ้ากระต่ายน้อย" (อนุบาล)  attachment krukrub 15334
TopicIcon แบบฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A ถึง Z สำหรับเด็กอนุบาลและประถม ฝึกอ่านครั้งละ 13 ตัว  attachment krukrub 10286
TopicIcon แบบฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก สำหรับเด็กอนุบาลถึง ป.1 ฝึกอ่านครั้งละ 11 ตัว  attachment krukrub 10247
TopicIcon แบบฝึกหัดระบายสี เรื่อง "1 สัปดาห์มี 7 วัน : Days of a week" (ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1)  attachment krukrub 22036
TopicIcon แผ่นเกมบันไดงูหาผลบวกและผลลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10 (คณิตศาสตร์ ป.1) ภาค 2  attachment krukrub 9748
TopicIcon แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ ชุด "หนูน้อยนับจำนวนผลไม้ในสวน 1-10 one-ten"  attachment krukrub 12190
TopicIcon สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชุด "หัวใจ ABC - ฺBroken Heart"  attachment krukrub 10494
TopicIcon สื่อการสอน ชุด "เกมโดมิโน่อาเซียน 10 ประเทศ" (อนุบาล)  attachment krukrub 13486หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที