Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [NEW] ฟรี ตัวอย่าง ข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี (อ่าน 760 ครั้ง) เมื่อ: 10 สิงหาคม 2556 15:20 [110.169.203.72IP Lookup , 10 สิงหาคม 2556, 15:20:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 157
Exp: 157
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[NEW] ฟรี ตัวอย่าง ข้อสอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 2556 ชุดที่ 2สมัครงาน ธกส,แนวข้อสอบ ธกส,สมัครงาน ธ.ก.ส. 56,ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,งานราชการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส ปี 2556
11. การที่มนุษย์เรารู้เรื่องของการสื่อสาร ทำให้เป็นโอกาสดีที่ทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างไร
(1) อย่างมีคุณภาพ                     (2) อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) อย่างมีคุณธรรม                    (4) อย่างมีจริยธรรม
 
ตอบ 2 คนเรามีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดทั้งชีวิตโดยที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการที่เรารู้เรื่องของการสื่อสารว่ามันคืออะไร จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
12. ถ้าผู้รับสารในการสื่อสารไม่สามารถแปลสารได้ตรงกับความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ จะทำให้เกิดสิ่งใด
(1) Communication Missing                     (2) Communication Breaking
(3) Communication Breakdown              (4) Communication Falling
 
ตอบ 3 ถ้าหากผู้รับสารได้รับสารแล้วทำการแปลสารให้เข้าใจตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็ถือว่าการสื่อสารนั้น ประสบผลสำเร็จ แต่ถ้าหากผู้รับสารไม่สามารถแปลสาร ได้ตรงตามความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ ก็ถือว่าการสื่อสารนั้นเกิดความล้มเหลว (Communication Breakdown) หรือเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร (Miscommunication)
 
13. การสื่อสาร หมายถึงอะไร
(1) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารภาษา                       (2) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความคิด
(3) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความพึงพอใจ          (4) การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความต้องการ
 
ตอบ 2 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่มนุษย์เราทำการสื่อสารความคิด โดยมีความพยายาม ให้ผู้ส่งสาร (Sender) และผู้รับสาร (Receiver) ปรับความคิดเข้าหากัน เพื่อจะได้เข้าใจสารได้ตรงกัน
 
14. องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร มีอะไรบ้าง
(1) แหล่งข่าวสาร สาร                     (2) แหล่งข่าวสาร จุดหมายปลายทาง
(3) แหล่งข่าวสาร ผู้ส่งสาร               (4) แหล่งข่าวสาร สาร จุดหมายปลายทาง
 
ตอบ 4 องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารมี 3 ประการ คือ
1. แหล่งข่าวสาร (Source)
2. สาร (Message)
3. จุดหมายปลายทาง (Destination)
 
15. สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คืออะไร
(1) ภาษา                       (2) กิริยาท่าทาง
(3) ความรู้สึก                 (4) การเคลื่อนไหวร่างกาย
 
ตอบ 1 สัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในระบบการสื่อสารขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (Human Communication) คือ ภาษา (Language) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 
และเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารของมนุษย์
 
16. ภาษาท่าทาง มีความหมายตรงกับข้อใด
(1) Nonverbal                      (2) Verbal
(3) Information                    (4) Message
 
ตอบ 1 หลักการสื่อสารเป็นกระบวนการที่เหมือนกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียวหรือใช้ สัญลักษณ์หลายๆ รูปแบบ ทั้งการใช้ภาษาพูด (Verbal) และภาษาที่ไม่ออกเสียงหรือภาษาท่าทาง (Nonverbal) สำหรับการสื่อสารระหว่างกัน
 
17. Mass หมายถึงอะไร
(1) ประชาชน                               (2) ข่าวสารจำนวนมาก
(3) กระบวนการสื่อสาร                  (4) ประชาชนจำนวนมาก
 
ตอบ 4 คำว่า "มวลชน" (Mass) หมายถึง ประชาชนจำนวนมากที่เป็นผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันใน ทางสังคมซึ่งถูกอิทธิพลครอบงำได้ง่าย - คนต่อคน - 
โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อและรูปแบบอื่นๆ ของเนื้อหาสารในการสื่อสาร
 
18. Communication หมายถึงอะไร
(1) การติดต่อสื่อสาร                   (2) การสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
(3) กระบวนการสื่อสาร                (4) ระบบการสื่อสาร
 
ตอบ 1 การสื่อสาร (Communication) โดยทั่วไปหมายถึง การติดต่อสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคล หนึ่งหรือไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยในการสื่อสารจะไม่คำนึงถึงกระบวนการ แต่จะคำนึงถึงสาร (Message) ที่ถูกส่งมามากกว่า
 
19. ข้อใดคือการสื่อสารของมนุษย์
(1) การขมวดคิ้ว               (2) การวิ่ง
(3) การเดิน                      (4) การนอน
 
ตอบ 1 การสื่อสารของมนุษย์ ได้แก่ การเขียนจดหมายถึงกัน การพูดคุยกัน การสื่อสารกันด้วยกิริยา ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย หรือแม้กระทั่งการกระพริบตา การขมวดคิ้ว 
ก็ถือเป็นการสื่อสารของมนุษย์ทั้งสิ้น
 
20. การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา คือการสื่อสารประเภทใด
(1) การสื่อสารส่วนบุคคล                (2) การสื่อสารระหว่างบุคคล
(3) การสื่อสารกลุ่มย่อย                  (4) การสื่อสารมวลชน
 
ตอบ 1 การสื่อสารส่วนบุคคล (Intrapersonal Communication) คือ การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในร่ายกาย หรือในตัวของเราเอง เช่น การพูดเบา ๆ กับตัวเอง หรือการที่เราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพูดออกมาลอย ๆ ซึ่งการสื่อสารประเภทนี้จะมีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยความคิด (Thought) และมีสื่อกลางหรือช่องทางของการสื่อสาร เป็นระบบประสาทที่ผ่านความคิด และผ่านกระบวนการในสมองอีกทีหนึ่
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)‏ ใหม่ ปี 56 (NVT) ราคา 249 บาท
 
 
ทัแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส 2556 แนวข้อสอบ ธกส 2556แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ สอบ ธกส 2556
 
ต้องการดูตัวอย่าง แนวข้อสอบ ธกส. ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ปี 2556 เพิ่ม !!
 
ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,สอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,แนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,สอบ ธกส 2556,สอบ ธกส 56,แนวข้อสอบ ธกส,ธกส,สมัครงาน ธกส,แนวข้อสอบ ธกส,สมัครงาน ธ.ก.ส. 56,สมัครสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,สอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,งานราชการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรข่าวสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,แนวข้อสอบ ธกส 2556,ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส.,สอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส,ข้อสอบผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ ธกส,สอบ ธกส ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-166-1-60-คู่มือสอบ-แนวข้อสอบ-ติว-ธกส-ธนาคารเพื่อการเกษตร.html
วันที่ประกาศ :09 สิงหาคม 2556Attachment: NVT072.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือสอบ ธ.ก.ส.พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ใหม่ล่าสุด (เป้ ชลสิทธิ์)  attachment sheetram 63
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (TBC)  attachment sheetram 58
TopicIcon เจาะข้อสอบจริง ธ.ก.ส. ปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ลุยข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา (CA)  attachment sheetram 38
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยพนักงานการเงิน (SP)  attachment sheetram 346
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยพนักงานการเงิน (SP)  attachment sheetram 242
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส))รวมข้อสอบ 1,266 ข้ออธิบายคำตอบ ตำแหน่ง ปฎิบัติงานการเงิน ธกส. ตรงตามหลักสูตรใหม่ 2557  attachment sheetram 375
TopicIcon ((สุดยอดข้อสอบ ธกส))รวมข้อสอบ 1,258 ข้ออธิบายคำตอบ ตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ ธกส. ตรงตามหลักสูตรใหม่ 2557  attachment sheetram 365
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส))E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบพัฒนาธุรกิจ (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ธกส. ปี 57  attachment sheetram 541
TopicIcon E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบการเงิน (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ธกส. ปี 57  attachment sheetram 290
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส ))เจาะข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ ใหม่ล่าสุดปี 57  attachment sheetram 297
TopicIcon คู่มือสอบ+ข้อสอบ 100 ข้ออธิบายคำตอบ ธ.ก.ส.พนังงานพัฒนาธุรกิจ ใหม่ล่าสุดปี 57  attachment sheetram 391
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส))เจาะข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ ธ.ก.ส. พนักงานการเงิน ใหม่ล่าสุดปี 57  attachment sheetram 239
TopicIcon (( ข้อสอบ ธกส))คู่มือสอบ+ข้อสอบ 100 ข้ออธิบายคำตอบ ธ.ก.ส.พนักงานการเงิน ใหม่ล่าสุดปี 57  attachment sheetram 346
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส ))รวมข้อสอบ 600 ข้ออธิบายคำตอบ ธ.ก.ส.พนังงานการเงิน ใหม่ล่าสุดปี 57  attachment sheetram 323
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส))คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานการเงิน  attachment sheetram 256
TopicIcon (( ข้อสอบ ธกส ))คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฎิบัติงานพัฒนาธุรกิจ  attachment sheetram 222
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส))คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ปฎิบัติงานการเงิน  attachment sheetram 350
TopicIcon (ข้อสอบ ธ.ก.ส. ) สอบครั้งเดียวผ่าน แนวข้อสอบ ปฎิบัติงานการเงิน 57 ธ.ก.ส. กว่า 800 ข้อ  attachment sheetram 284
TopicIcon ((สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ธ.ก.ส. 2557)) ปฏิบัติงานการเงิน เล่มเดียวครบ  attachment sheetram 416
TopicIcon ((สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ธ.ก.ส.)) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ  attachment sheetram 751
TopicIcon ((รวมสุดยอดแนวข้อสอบธกส.)) กว่า 500 ข้ออธิบายคำตอบ ตำแหน่งการเงิน ธกส.  attachment sheetram 261
TopicIcon (คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส.) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ  attachment sheetram 346
TopicIcon ((รวมสุดยอดแนวข้อสอบ ธกส.))กว่า 500 ข้ออธิบายคำตอบ ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ธกส.  attachment sheetram 398
TopicIcon ((ข้อสอบ ธกส. UPDATE)) ล่าสุด 18 ม.ค.57 คู่มือสอบ ธกส ตำแหน่งปฎิบัติงานการเงิน  attachment sheetram 433
TopicIcon (คู่มือ+แนวข้อสอบ ฉบับฟันธง ธ.ก.ส.)) ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยพนักงานการเงิน ปี 57  attachment sheetram 228หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที