Sheetram.com ร้านชีทออนไลน์ จากผู้ผลิตชีทชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ ของแท้ !! จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ DVD ติว หนังสือ E-BOOK ทุกหน่วยงานราชการ ชีทสรุป เฉลย ม.ราม หนังสือกฏหมาย คำบรรยายเนติ ข่าวงานราชการ สอบราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ UP DATE ทุกวัน ตัวอย่างข้อสอบแจกฟรี !!!

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)ผู้เขียน หัวข้อ: [FREE!!] แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กปภ. พร้อมเฉลย คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ชุดที่ 3 (อ่าน 1208 ครั้ง) เมื่อ: 20 สิงหาคม 2556 11:43 [58.11.238.120IP Lookup , 20 สิงหาคม 2556, 11:43:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

sheetram
คุณมี Ranking อันดับที่ 157
Exp: 157
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 8/12/2555

[FREE!!] แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ข้อสอบ กปภ. พร้อมเฉลย คอมพิวเตอร์ ปี 2556 ชุดที่ 3
สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภุุมิภาค,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ 2556
กปภ,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ,สอบ กปภ,ข้อสอบการประปา,สอบการประปา,แนวข้อสอบการประปา,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56

21.การจัดกระดาษให้ห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือและขวามือว่าเป็นเท่าใด เป็นขั้นตอนใดในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
ก. Text Entry                             ข. Editing 
ค. Print Formatting                  ง. Printing 
 
ตอบ ค. Print Formatting 
 
22. การสร้างแฟ้มจดหมาย 1 ฉบับ และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งมีลูกค้าหลาย ๆ คน โปรแกรมจะทำการพิมพ์จดหมายโดยการนำรายชื่อลูกค้าและรายละเอียดอย่างอื่นของลูกค้ามาผนวกกับแฟ้มจดหมาย ผลที่ได้จะได้จดหมายให้ลูกค้าของบริษัททั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาการพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าแต่ละรายการเป็นการทำงานของโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้ 
ก. Thesaurus                           ข.Mail Merge 
ค. Spelling Checker                ง. Outliner 
 
ตอบ ข.Mail Merge โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) มีความสามารถพิเศษในการทำงานด้าน Mail Merge ซึ่งหมายถึง การสร้างแฟ้มจดหมาย 1 ฉบับ และสร้างแฟ้มฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าของบริษัททั้งหมด ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจัดพิมพ์จดหมายให้ลูกค้าแต่ละราย 
 
23. ถ้าผู้จัดการบริษัทต้องการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้ระบบสินค้าคงคลังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด ท่านคิดว่าโปรแกรมในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด 
ก. Microsoft Word                      ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft PowerPoint            ง. Microsoft Access 
 
ตอบ ข. Microsoft Excel ประโยชน์ของโปรแกรม Spreadsheet มีดังนี้ 
1. เตรียมการและจัดการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินต่าง ๆ 
2. ทำการพยากรณ์ยอดขาย 
3. ควบคุมระบบสินค้าคงคลัง 
4. กำหนดราคาสินค้า โดยใช้ข้อมูลต้นทุนของสินค้าเป็นตัวกำหนด 
5. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลเป็นกราฟเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น 
 
24. ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรใดบ้าง 
ก. ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) และส่วนของชุดคำสั่ง (Software) 
ข. Hardware, Software, People Ware และส่วนของข้อมูล 
ค. Man, Money, Material, Management, Information Process 
ง. การดำเนินงานขององค์กรโดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ตอบ ข. Hardware, Software, People Ware และส่วนของข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
คือ ระบบการประมวลผลที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
คือ 1. Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบสื่อสารข้อมูล 
2.Software ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) และโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
3. Data และ Information 
4. Procedures คือ วิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประมวลผลข้อมูล ซึ่งถูกกำหนดโดยนักวิเคราะห์ระบบ 
5. บุคลากร (People Ware) ได้แก่ ผู้ใช้ นักวิเคราะห์ ระบบ ผู้บริหาร เป็นต้น 
 
25. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
ก. Modem                        ข. Router 
ค. Multiplexor                   ง. Hub 
 
ตอบ ค. Multiplexor Multiplexor เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โดยจะทำการแบ่งข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด
 
26. การเลือกตัวกลางสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องการความเร็วสูง และไม่ต้องการให้มีสัญญาณรบกวน ดังนั้นควรเลือกตัวกลางแบบใดสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้ 
ก. คลื่นวิทยุ                                  ข. สายทองแดง 
ค. สายใยแก้วนำแสง                     ง. ไม่มีข้อใดถูก 
 
ตอบ ค. สายใยแก้วนำแสง สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) เป็นสายส่งข้อมูลที่ดีที่สุด โดยมีลักษณะเป็นแท่งแก้วคุณภาพสูง มีขนาดเล็ก มีลักษณะโปร่งใสจนมองผ่านได้ และสามารถหักงอได้ การทำงานจะใช้แสงเลเซอร์ในการส่งข้อมูล 
 
27. การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นการเชื่อมโยงแบบใด 
ก. Serial Interface                         ข. Synchronous 
ค. Parallel Interface                      ง. Asynchronous 
 
ตอบ ค. Parallel Interface การเชื่อมโยงแบบขนาน (Parallel Interface) เป็นการติดต่อสื่อสารที่ส่งข้อมูลครั้งละ 1 ไบต์ หรือ 1 ตัวอักขระโดยส่งทุก ๆ บิตไปพร้อมกัน ดังนั้นความเร็วในการปฏิบัติงานจึงเร็วกว่าการเชื่อมโยงแบบอนุกรม ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมโยงแบบขนานนี้  เช่น เครื่องพิมพ์ ตัวขับจานแม่เหล็ก เป็นต้น 
 
28. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในข้อใดที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
ก. Modem                        ข. Router 
ค. Switch                         ง. Multiplexor 
 
ตอบ ง. Multiplexor Multiplexor เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ทำหน้าที่แบ่งช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 
โดยจะทำการแบ่งข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด 
 
29. การทำการค้าขายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (M-Commerce) ใช้เทคโนโลยีใดในการดำเนินการ 
ก. WWW                              ข. FTP 
ค. E-mail                              ง. WAP
 
ตอบ ง. WAP ปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการทำธุรกรรม ผ่านระบบเครือข่ายที่เรียกว่า WAP 
ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถทำการติดต่อซื้อขายได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น 
 
30. เหตุผลหลักที่ DOS ไม่เป็นที่นิยมใช้งาน 
ก. ไม่มีการทำการตลาด                                    ข. ขาดการพัฒนา 
ค. DOS ใช้ Command Interface                 ง. ราคาแพง 
 
ตอบ ค. DOS ใช้ Command Interface Command Interface เป็นตัวประสานงานกับผู้ใช้ที่ใช้อยู่บนระบบปฏิบัติการ DOS ซึ่งลักษณะการทำงานนี้ผู้ใช้เครื่องจะต้องใส่คำสั่งงาน โดยพิมพ์รหัสหรือคำสั่งงานลงไปเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ แต่ปัจจุบันตัวประสานงานชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้กัน 
เนื่องจากผู้ใช้จะต้องจดคำสั่งงานค่อนข้างมาก
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) การประปาส่วนภูมิภาค‏ (กปน.) ใหม่ ปี 56 
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
 
 
ทัแนวข้อสอบการประปา ข้อสอบ กปภ 2556 สอบการประปาส่วนภูมิภาค 
 
ต้องการดูตัวอย่าง ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ปี 2556 เพิ่ม !!
 
คู่มือเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค,แจกฟรีข้อสอบการประปา,สมัครสอบการ,กปภ,ข้อสอบ กปภ,แนวข้อสอบ กปภ,สอบ กปภ,ข้อสอบการประปา,สอบการประปา,แนวข้อสอบการประปา,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 56,สอบการประปา 2556,สอบการประปา 56,สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556,สอบการประปาส่วนภูมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภุุมิภาค,แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ตัวอย่างข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ข้อสอบการประปา,ขอสอบประปา

 

เปิดดูรายละเอียด :-
เว็บไซต์ติดต่อ :http://www.sheetram.com/products-p-127-1-56-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-ข้อสอบ-การประปาส่วนภูมิภาค-กปภ.html
วันที่ประกาศ :20 สิงหาคม 2556Attachment: resize__1_.jpg


คู่มือสอบราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,ชีทสรุปข้อสอบ ม.รามคำแหง
http://www.sheetram.com

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือ+ข้อสอบ พนักงาน การเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)  attachment sheetram 128
TopicIcon คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)  attachment sheetram 94
TopicIcon คู่มือ+ข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค วิชาความรู้ทั่วไป ใช้สอบทุกตำแหน่ง (TBC)  attachment sheetram 126
TopicIcon สรุป+ข้อสอบล่าสุด บุคลากร 4 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. การประปาส่วนภูมิภาค วุฒิ ป.ตรี (SP)  attachment sheetram 123
TopicIcon คู่มือสอบนักบริหารงานทั่วไป4 การประปาส่วนภูมิภาค (ภาคก.+ข.) (วุฒิป.ตรี) (SP)  attachment sheetram 139
TopicIcon รวมข้อสอบ 1000 ข้อ นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด ปี 58 (NV)  attachment sheetram 142
TopicIcon เจาะข้อสอบ 1300 ข้อ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งต้องสอบ (TD)  attachment sheetram 151
TopicIcon เจาะข้อสอบ+เฉลยข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ต่ำแหน่งนักบัญชี 4 ล่าสุด (CA)  attachment sheetram 116
TopicIcon สรุปเจาะข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ชุดปรับปรุงล่าสุด (SG)  attachment sheetram 112
TopicIcon รวมข้อสอบ 700 ข้อ การประปาส่วนภูมิภาค (ทุกตำแหน่ง) ใหม่ล่าสุดปี 58 (NV)  attachment sheetram 157
TopicIcon สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด การประปาส่วนภูมิภาค ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ใช้สอบทุกต่ำแหน่ง (SP)  attachment sheetram 117
TopicIcon <<ทิ้งทวน !! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย >> ข้อสอบ กปภ สอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2556 ชุด 2/1  attachment sheetram 1399
TopicIcon ((FAST !! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย )) แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2556 ชุด 2/2  attachment sheetram 1198
TopicIcon (((มาแรง !! แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย ))) ฟรี แนวข้อสอบ กปภ ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2556 ชุด 2/  attachment sheetram 2061
TopicIcon ดีที่สุด E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) การประปาส่วนภูมิภาค‏ใหม่ ปี 56 (NT  attachment sheetram 748
TopicIcon NEW!! ข้อสอบ+คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป/การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)  attachment sheetram 1536
TopicIcon ข้อสอบจริงสุดๆๆ คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค (TBC)  attachment sheetram 965
TopicIcon เยี่ยม!! คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์ระบบงาน การประปาส่วนภุมิภาค (TBC)  attachment sheetram 452
TopicIcon ชัวสุดๆๆคู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการทั่วไป/อื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาค (TBC  attachment sheetram 720
TopicIcon ที่สุดของที่สุด E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี การประปาส่วนภูมิภาค‏ใหม่ ปี 56 (NVT)  attachment sheetram 710
TopicIcon ((DOWNLOAD FREE !!) ข้อสอบเก่าการประปา แนวข้อสอบเก่า กปน. การประปานครหลวง สมัครสอบ ปี 2556  attachment sheetram 981
TopicIcon (แจกฟรี ข้อสอบการประปา !!) ข้อสอบ กปภ นักบริหารงานทั่วไป การจัดการทั่วไป แนวข้อสอบเก่า กปน. การประปาส่วนภูมิภาค สมัค  attachment sheetram 1626
TopicIcon ข้อสอบจริง ((ฟรี ข้อสอบนักบริหารทั่วไป การประปา !!)) แนวข้อสอบการประปา นักบริหารงานทั่วไป การจัดการทั่วไป ข้อสอบ กปน.  attachment sheetram 1055
TopicIcon เยี่ยม!! คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ตำแหน่งนักบัญชี (PK)  attachment sheetram 681
TopicIcon หลุดเต็มๆๆ E-BOOK Download เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) ทุกตำแหน่งต้อง  attachment sheetram 763

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com 
โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080 , 085-9993722 , 085-9993740 , 081-2312242 
(ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15) Fax:0-2718-6528 (24 ชั่วโมง)หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที