@@@@---นานาอาชีพ เลี้ยงชีวิต---@@@@


ผู้เขียน หัวข้อ: จดทะเบียนบริษัท กรุงเทพมหานคร 089 669 2566 (อ่าน 238 ครั้ง) เมื่อ: 22 สิงหาคม 2556 22:27 [58.9.222.229IP Lookup , 22 สิงหาคม 2556, 22:27:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

siamaccounting
คุณมี Ranking อันดับที่ 171
Exp: 171
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 21/4/2556

<title>บัญชี, รับทำบัญชี, คืนภาษี, ทำบัญชี, รับจ้างทำบัญชี, สำนักงานบัญชีบริษัทรับทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, ยื่นแบบสรรพากร, ประกันสังคม, รับทำบัญชี, ยื่นภาษี, ยื่นประกันสังคม, บริการรับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, บัญชี, นักบัญชี, , ภาษี, ประกันสังคม ชำระบัญชี, สอบบัญชีรับอนุญาต, ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, อบรมทำบัญชี,  , สอบบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร, จดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ ,  Account service, Auditting, accounting, accounts payable, accountants, accountant,บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร , บันทึกบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ,ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , พนักงานบัญชี ,ข้อมูลทางบัญชี,ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร, SiamAccouting Co., Ltd., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี SiamAccouting Co., Ltd., </title>

<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="บัญชี, รับทำบัญชี, ทำบัญชี, รับจ้างทำบัญชี, สำนักงานบัญชีบริษัทรับทำบัญชี, คืนภาษี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, ยื่นแบบสรรพากร, ประกันสังคม, รับทำบัญชี, ยื่นภาษี, ยื่นประกันสังคม, บริการรับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, บัญชี, นักบัญชี, , ภาษี, ประกันสังคม ชำระบัญชี, สอบบัญชีรับอนุญาต, ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, อบรมทำบัญชี,  , สอบบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร, จดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ ,  Account service, Auditting, accounting, accounts payable, accountants, accountant,บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร , บันทึกบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ,ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , พนักงานบัญชี ,ข้อมูลทางบัญชี,ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร, SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ  ">

<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT=" SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ บริษัท SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจจำกัด ให้บริการทางบัญชี  ภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี และบริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไชข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม">

 

<meta name ="robots" content="all" />

 

<meta name="google-site-verification" content="HKknJSlG2N1EP373IRMGIrfrXZY45iaQh-g9A5W5ruU" />

 

 

<title>สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี : SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจจำกัด </title>

<meta name="DESCRIPTION" content="รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี สอนทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท โดย นักบัญชี ผู้สอบบัญชีมืออาชีพ : สำนักงานบัญชีตัวแทน SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจจำกัด: คุณภาพ ถูกต้อง ซื่อสัตย์ รวดเร็ว" />

<meta name="KEYWORDS" content="สำนักงานบัญชี,รับทำบัญชี,เรียนบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,สำนักงานบัญชีคุณภาพ,บริษัทบัญชี,บริษัททำบัญชี,ทำบัญชี,สอนทำบัญชี,เรียนทำบัญชี,อบรมบัญชี,อบรมทำบัญชี,หางานสำนักงานบัญชี,สมัครงานสำนักงานบัญชี,หางานสำนักงานสอบบัญชี,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,จดทะเ" />

 

<HTML><HEAD><title> SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ถาม-ตอบปัญหาบัญชี และภาษี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  วางแผนภาษีอากร จัดตั้งบริษัทเลิกบริษัท WORK PERMIT และ VISA  กรุงเทพ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ นครปฐม สมุทรปราการ</TITLE>

<META content=" SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ " name=Author>

<META content=General name=rating>

<META http-equiv=Content-Language content=th>

<META content="MSHTML 6.00.2900.2055" name=GENERATOR>

 

<META content=Global name=distribution>

<META content="5 days" name=revisit-after>

<META CONTENT=FOLLOW,INDEX NAME=robots>

<META CONTENT=All NAME=robots>

<META NAME="Keywords" Content="รับทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,การจัดตั้งบริษัท,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,วางระบบบัญชี,วางแผนภาษีอากร,จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,บริการรับจัดทำบัญชี,ชำระบัญชี,จดทะเบียนเลิกบริษัท,ขอใบอนุญาตทำงาน,WORK PERMIT,ขอวีซ่า,สมุทรปราการ,กรุงเทพ,พัทยา,หัวหิน,ภูเก็ต, ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครปฐม">

 

 

<META NAME="Description" Content=" SiamAccouting Co., Ltd.., , SiamAccouting Co., Ltd., สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชำระบัญชี จดทะเบียนเลิกบริษัท ขอใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT ขอวีซ่า VISA เราบริการรับจัดทำบัญชีและการจัดตั้งบริษัท ที่สมุทรปราการ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต  ขอนแก่น, เชียงใหม่, นครปฐม">

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-874">

  value="/wEPDwUKMTI3NzU1NDk2NA9kFgQCAQ9kFgJmDxYCHgRUZXh0Bf4KPGxpbmsgcmVsPSJzdHlsZXNoZWV0IiBocmVmPSIuL2pzL2xpZ2h0Ym94L2xpZ2h0Ym94LmNzcyIgdHlwZT0idGV4dC9jc3MiIG1lZGlhPSJzY3JlZW4iIC8+CjxsaW5rIHJlbD0ic3R5bGVzaGVldCIgaHJlZj0iLi9qcy9mYW5jeWJveC9mYW5jeWJveC5jc3MiIHR5cGU9InRleHQvY3NzIiBtZWRpYT0ic2NyZWVuIiAvPgo8bGluayByZWw9InN0eWxlc2hlZXQiIGhyZWY9Ii4vanMvRm9udHMvZm9udHMuY3NzIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyIgbWVkaWE9InNjcmVlbiIgLz4KPG1ldGEgbmFtZT0ia2V5d29yZHMiIGNvbnRlbnQ9IiIgLz4KPG1ldGEgbmFtZT0iZGVzY3JpcHRpb24iIGNvbnRlbnQ9IiIgLz4KPGxpbmsgcmVsPSJzdHlsZXNoZWV0IiBocmVmPSIuL1JhZENvbnRyb2xzL01lbnUvU2tpbnMvTWFjL2JhY2tncm91bmQuY3NzIiB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyIgbWVkaWE9InNjcmVlbiIgLz4KPHN0eWxlIHR5cGU9InRleHQvY3NzIj4NCiAgICBhOmxpbmt7Y29sb3I6IzkyZDA1MDsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmV9DQogICAgYTphY3RpdmV7Y29sb3I6IzkyZDA1MDsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUgfQ0KICAgIGE6dmlzaXRlZHtjb2xvcjojOTJkMDUwOyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSB9DQogICAgYTpob3ZlcnsgY29sb3I6IzkyZDA1MDsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUgfQ0KPC9zdHlsZT4NCjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+DQoNCmE6bGlua3tjb2xvcjojMDAwMGZmOyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZX0NCmE6YWN0aXZle2NvbG9yOiNGRUNCMzI7IHRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIH0NCmE6dmlzaXRlZHtjb2xvcjojMDZGOyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSB9DQphOmhvdmVyeyBjb2xvcjojMDkwOyB0ZXh0LWRlY29yYXRpb246bm9uZSB9DQoNCjwvc3R5bGU+DQoNCg0KDQo8c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvamF2YXNjcmlwdCI+DQoNCiAgdmFyIF9nYXEgPSBfZ2FxIHx8IFtdOw0KICBfZ2FxLnB1c2goWydfc2V0QWNjb3VudCcsICdVQS0yMTk4MDk1NC0xJ10pOw0KICBfZ2FxLnB1c2goWydfdHJhY2tQYWdldmlldyddKTsNCg0KICAoZnVuY3Rpb24oKSB7DQogICAgdmFyIGdhID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgnc2NyaXB0Jyk7IGdhLnR5cGUgPSAndGV4dC9qYXZhc2NyaXB0JzsgZ2EuYXN5bmMgPSB0cnVlOw0KICAgIGdhLnNyYyA9ICgnaHR0cHM6JyA9PSBkb2N1bWVudC5sb2NhdGlvbi5wcm90b2NvbCA/ICdodHRwczovL3NzbCcgOiAnaHR0cDovL3d3dycpICsgJy5nb29nbGUtYW5hbHl0aWNzLmNvbS9nYS5qcyc7DQogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgnc2NyaXB0JylbMF07IHMucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUoZ2EsIHMpOw0KICB9KSgpOw0KDQo8L3NjcmlwdD5kAgMPZBYKAgIPZBYCZg9kFgQCAg8UKwACD2QWAh4Fc3R5bGUFDWRpc3BsYXk6bm9uZTtkZAIGDxQrAAMPZBYCHwEFDWRpc3BsYXk6bm9uZTtkZGQCBA9kFgQCAQ9kFgICAg9kFgICAQ8WAh8ABf9DPHRhYmxlIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIj4NCiAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY2N3B4OyIgYWxpZ249ImNlbnRlciI+DQogICAgICAgICAgICA8dGFibGUgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMDAlOyIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48YmxvY2txdW90ZSBzdHlsZT0ibWFyZ2luLXJpZ2h0OiAwcHg7IiBkaXI9Imx0ciI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZGl2PiZuYnNwOzwvZGl2Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9ibG9ja3F1b3RlPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKGh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL2ltYWdlLyVlMCViOSU4MSVlMCViOCU5NiVlMCViOCU5YTcuanBnKTsgd2lkdGg6IDYwMHB4OyBoZWlnaHQ6IDcwcHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMyU7IGhlaWdodDogMjBweDsiPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA2NXB4OyBoZWlnaHQ6IDIwcHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE4cHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsiIHNyYz0iaHR0cDovL3d3dy5tbW5zeW4uY29tL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvSW1hZ2UvZi5wbmciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wYWdlcy9NTU4tU3luZGljYXRlLU9mZmljZS1Db0x0ZC8xMzI2NDk1MDAwODU5ODgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7IGhlaWdodDogMThweDsgICBib3JkZXItaW1hZ2U6IGluaXRpYWw7Ym9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL2ZhY2U0LnBuZyIgLz48L2E+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij48L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsiPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY1cHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE4cHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsgICBib3JkZXItaW1hZ2U6IGluaXRpYWw7Ym9yZGVyOiAwcHg7IiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL3QucG5nIiAvPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA1MHB4OyBoZWlnaHQ6IDE4cHg7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLyMhL21tbnN5biIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJib3JkZXItaW1hZ2U6IGluaXRpYWw7Ym9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL3R3aXR0My5wbmciIC8+PC9hPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE4cHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNTBweDsiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGFibGU+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjVweDsiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsgaGVpZ2h0OiAxOHB4OyI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxOHB4OyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9pbi5wbmciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL3Byb2ZpbGUvdmlldz9pZD0xNTg2OTg1NDAmYW1wO3Ryaz10YWJfcHJvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlci1pbWFnZTogaW5pdGlhbDtib3JkZXI6IDBweCBzb2xpZDsiIHNyYz0iL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvSW1hZ2UvbGlua2VkaW4uanBnIiAvPjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlX3RhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA1MHB4OyBoZWlnaHQ6IDE4cHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDY1cHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE4cHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDE4cHg7IiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlLyVFMCVCOCVBMiVFMCVCOCVCOSVFMCVCOCU5NyVFMCVCOCVCOSVFMCVCOCU5Qi5qcGciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7IGhlaWdodDogMThweDsiPjxhIGhyZWY9IiBodHRwOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3VzZXIvTU1OU3luZGljYXRlP2ZlYXR1cmU9bWhlZSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJib3JkZXItaW1hZ2U6IGluaXRpYWw7Ym9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cubW1uc3luLmNvbS91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlLyVFMCVCOCVBMiVFMCVCOCVCOSVFMCVCOCU5NyVFMCVCOCVCOSVFMCVCOCU5QjIuanBnIiAvPjwvYT48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxOHB4OyI+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjVweDsiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogcmlnaHQ7Ij4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZSBhbGlnbj0icmlnaHQiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsgaGVpZ2h0OiAxOHB4OyI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxOHB4OyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS8lRTAlQjglODglRTAlQjglOTQlRTAlQjglQUIlRTAlQjglQTElRTAlQjglQjIlRTAlQjglQTIuanBnIiAvPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA1MHB4OyBoZWlnaHQ6IDE4cHg7Ij48YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1uQG1tbnN5bi5jb20iPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJib3JkZXItaW1hZ2U6IGluaXRpYWw7Ym9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL21haWwuanBnIiAvPjwvYT48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNTBweDsgaGVpZ2h0OiAxOHB4OyI+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMThweDsiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiA1MHB4OyI+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDUwcHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZGl2Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3Rib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PGJsb2NrcXVvdGUgc3R5bGU9Im1hcmdpbi1yaWdodDogMHB4OyIgZGlyPSJsdHIiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdj4mbmJzcDs8L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvYmxvY2txdW90ZT48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjY3cHg7IiBhbGlnbj0iY2VudGVyIj48b2JqZWN0IGNsYXNzaWQ9ImNsc2lkOkQyN0NEQjZFLUFFNkQtMTFjZi05NkI4LTQ0NDU1MzU0MDAwMCIgd2lkdGg9IjU3NCIgaGVpZ2h0PSIzMDAiPg0KICAgICAgICAgICAgPHBhcmFtIG5hbWU9Ik1vdmllIiB2YWx1ZT0iL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvRmxhc2gvbW1uc3luLTMuc3dmIi8+DQogICAgICAgICAgICA8cGFyYW0gbmFtZT0icGxheSIgdmFsdWU9InRydWUiLz4NCiAgICAgICAgICAgIDxwYXJhbSBuYW1lPSJxdWFsaXR5IiB2YWx1ZT0iaGlnaCIvPg0KICAgICAgICAgICAgPHBhcmFtIG5hbWU9Indtb2RlIiB2YWx1ZT0idHJhbnNwYXJlbnQiLz4NCiAgICAgICAgICAgIDxwYXJhbSBuYW1lPSJsb29wIiB2YWx1ZT0iZmFsc2UiLz4NCiAgICAgICAgICAgIDxwYXJhbSBuYW1lPSJtZW51IiB2YWx1ZT0iZmFsc2UiLz4NCiAgICAgICAgICAgIDxwYXJhbSBuYW1lPSJzYWxpZ24iIHZhbHVlPSJDQyIvPjxlbWJlZCBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ZsYXNoL21tbnN5bi0zLnN3ZiIgd2lkdGg9IjU3NCIgaGVpZ2h0PSIzMDAiIHR5cGU9ImFwcGxpY2F0aW9uL3gtc2hvY2t3YXZlLWZsYXNoIiBwbHVnaW5zcGFnZT0iaHR0cDovL3d3dy5tYWNyb21lZGlhLmNvbS9nby9nZXRmbGFzaHBsYXllciIgcXVhbGl0eT0iaGlnaCIgd21vZGU9InRyYW5zcGFyZW50IiBsb29wPSJmYWxzZSIgbWVudT0iZmFsc2UiIHNhbGlnbj0iQ0MiPjwvb2JqZWN0PjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgPC90Ym9keT4NCjwvdGFibGU+ZAIED2QWAgICD2QWAgIBDxYCHwAFhDE8dGFibGUgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMDAlOyIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIj4NCiAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjgzcHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjgycHg7Ij48aW1nIGFsdD0iIiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvd2VsY29tZTEucG5nIiAvPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7ICZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAyODNweDsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjg4cHg7IGhlaWdodDogOTlweDsiIHNyYz0iL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvSW1hZ2Uvd2hhdHMxMS5qcGciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiB1cmwoL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvaW1hZ2UvcGljaG9tZS93ZWxjb21lMjIyLnBuZyk7IHdpZHRoOiAyODJweDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICMzNjYwOTI7IGZvbnQtc2l6ZTogMTRweDsiPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyBNTU48L3NwYW4+IFN5bmRpY2F0ZSBPZmZpY2UgQ29tcGFueSBMaW1pdGVkJm5ic3A7PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsgaXMgb25lIG9mIFRoYWlsYW5kIHByb2Zlc3Npb25hbCZuYnNwO3NlcnZpY2UmbmJzcDs8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyBvcmdhbml6YXRpb24uPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvc3Bhbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxkaXY+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyBPdXIgQmFuZ2tvayBvZmZpY2Ugd2FzIGVzdGFibGlzaGVkIGluPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsgMjAwMy4gT3VyIHN0YWZmcyBwcm92aWRlIG51bWVyb3VzIGtpbmRzIG9mIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IGFjY291bnRpbmcgc2VydmljZTsgaW5jbHVkaW5nIGV4dGVybmFsIGF1ZGl0LCZuYnNwOzxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7aW50ZXJuYWwgYXVkaXQsIGFjY291bnRpbmcsIHBheXJvbGwsIGJ1c2luZXNzJm5ic3A7PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsgcmVnaXN0cmF0aW9uLCB0YXggYW5kIGJ1c2luZXNzIGNvbnN1bHRhbmN5LjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsgV2Ugc2VydmUgdGhlIGFib3ZlIHNlcnZpY2VzIHRvIGxvY2FsJm5ic3A7PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsgYW5kIG11bHRpbmF0aW9uYWwgY29tcGFuaWVzIGluIHdpZGUgcmFuZ2UmbmJzcDs8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyBvZiBkaWZmZXJlbnQgaW5kdXN0cmllcywgaW5jbHVkaW5nIGhpZ2gtdGVjaCwmbmJzcDs8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyBoZWFsdGhjYXJlLCBlbnRlcnRhaW5tZW50LCBtYW51ZmFjdHVyaW5nLDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IGhvdGVsLCBjb25zdHJ1Y3Rpb24sIHByb2Zlc3Npb25hbCBzZXJ2aWNlLCZuYnNwOzxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IHBldHJvY2hlbWljYWwsIGluc3VyYW5jZSwgbm9uLXByb2ZpdCZuYnNwOzxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IG9yZ2FuaXphdGlvbiwgZXRjLjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDs8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjZTM2YzA5OyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjOTc0ODA2OyI+PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9zcGFuPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOzxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9kaXY+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3NwYW4+PC9kaXY+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6IHVybCgvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9pbWFnZS93aGF0c3MyLmpwZyk7IHdpZHRoOiAyODNweDsiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGRpdiBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyA8YSBocmVmPSJEZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE5MCIgdGFyZ2V0PSJibGFuayIgcmVfdGFyZ2V0PSJibGFuayI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzQxLmpwZyIgLz48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+Jm5ic3A74LiB4Liy4Lij4LmD4Lir4LmJ4Lia4Lij4Li04LiB4Liy4Lij4LmA4Lij4Li04LmI4Lih4LiV4LmJ4LiZ4LiY4Li44Lij4LiB4Li04LiIIOC4kyDguIjguLjguJTguYDguJTguLXguKLguKfguIHguLHguJkmbmJzcDs8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyAoU2luZ2xlIFBvaW50KeC5g+C4meC5guC4hOC4o+C4h+C4geC4suC4o+C4nuC4seC4kuC4meC4suC4o+C4sOC4muC4muC5gOC4iuC4t+C5iOC4reC4oeC5guC4ouC4hzxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IOC4guC5ieC4reC4oeC4ueC4peC5gOC4o+C4tOC5iOC4oeC4leC5ieC4meC4mOC4uOC4o+C4geC4tOC4iCAoZS1TdGFyaW5nIEJ1c2luZXNzKS4uLjwvc3Bhbj48aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvbW1uc3luX2VkaXRfMzUuanBnIiAvPjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2E+Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IDxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij48YSBocmVmPSJEZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE5MSIgdGFyZ2V0PSJibGFuayIgcmVfdGFyZ2V0PSJibGFuayI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzQxLmpwZyIgLz4mbmJzcDtOZXcgUm9hZG1hcCB0byBJRlJTIC4uLiA8aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvbW1uc3luX2VkaXRfMzUuanBnIiAvPjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9hPjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IDxhIGhyZWY9IkRlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTkyIiB0YXJnZXQ9ImJsYW5rIiByZV90YXJnZXQ9ImJsYW5rIj48aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvbW1uc3luX2VkaXRfNDEuanBnIiAvPiZuYnNwO+C4q+C4peC4seC4geC4m+C4o+C4sOC4geC4seC4mSDguITguKfguLLguKHguKPguLHguJrguJzguLTguJTguIrguK3guJog4LiV4LmI4Lit4Lia4Li44LiE4LiE4LilPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsmbmJzcDsg4LiX4Li14LmI4Liq4Liy4LihIC4uLiA8aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvbW1uc3luX2VkaXRfMzUuanBnIiAvPjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9hPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDE0cHg7Ij48c3Ryb25nPjxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3N0cm9uZz48L3NwYW4+PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8c3Ryb25nPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsiPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwO3wgbW9yZTxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3NwYW4+PC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvZGl2Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICA8L3Rib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgPC90YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgIDwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICA8L3Rib2R5Pg0KPC90YWJsZT5kAgUPZBYMAgEPZBYEZg8PFgIeB1Zpc2libGVoZBYCAgUPDxYCHg1PbkNsaWVudENsaWNrBacDT3BlbldpbmRvd3NDb25maWcoOTIzLCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYWIlZTAlYjglYTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglODEnLCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYWQlZTAlYjglODcnLCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYWQlZTAlYjglYjclZTAlYjklODglZTAlYjglOTklZTAlYjklODYnKTtyZXR1cm4gZmFsc2U7ZGQCAg9kFgQCAQ8UKwADDxYCHwJoZGRkZAIDD2QWAgIBDxQrAAMPFgQeBFNraW4FC0RlZmF1bHQyMDA2HwJnZBQrAA4UKwACDxYKHwAFBEhvbWUeBVdpZHRoGwAAAAAAAFlABwAAAB4LTmF2aWdhdGVVcmwFCn4vSG9tZS5odG0eBVZhbHVlBQExHgRfIVNCAoACZGQUKwACDxYKHwAFCEFib3V0IHVzHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFDX4vQWJvdXR1cy5odG0fBwUDMTY5HwgCgAJkZBQrAAIPFgofAAUHU2VydmljZR8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBQ1+L1NlcnZpY2UuaHRtHwcFAzE3MB8IAoACZBQrAAYUKwACDxYKHwAFGUFTU1VSQU5DRSBTRVJWSUNFUyhBVURJVCkfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUcfi9BU1NVUkFOQ0VTRVJWSUNFU0FVRElULmh0bR8HBQMxNzkfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABR1UUkFOU0FDVElPTiBBRFZJU09SWSBTRVJWSUNFUx8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBR5+L1RSQU5TQUNUSU9OQURWSVNPUllTRVJWSS5odG0fBwUDMTgwHwgCgAJkZBQrAAIPFgofAAUUVEFYICYgTEVHQUwgU0VSVklDRVMfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE4MR8HBQMxODEfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABR1BQ0NPVU5USU5HICYgUEFZUk9MTCBTRVJWSUNFUx8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTgyHwcFAzE4Mh8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFEVRSQUlOSU5HIFNFUlZJQ0VTHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xODMfBwUDMTgzHwgCgAJkFCsAAxQrAAIPFgofAAUPSU5TVFJVQ1RPUiBURUFNHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFFH4vSW5zdHJ1Y3RvcnRlYW0uaHRtHwcFAzE5Nx8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFDVRSQUlOSU5HIFBMQU4fBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUSfi9UcmFpbmluZ1BsYW4uaHRtHwcFAzE5OR8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFF1RSQUlOSU5HIENPVVJTRSBERVRBSUxTHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFTn4v4Lij4Liy4Lii4Lil4Liw4LmA4Lit4Li14Lii4LiU4LiB4Liy4Lij4Lid4Li24LiB4Lit4Lia4Lij4Lih4LmD4LiZ4LmB4LiVLmh0bR8HBQMyMDAfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABQ5JTlRFUk5BTCBBVURJVB8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTg0HwcFAzE4NB8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFBU5ld3MgHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFD34vRW1wdHlOYW1lLmh0bR8HBQMxNzEfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABQlEb3dubG9hZHMfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3Mh8HBQMxNzIfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABQhQYXJ0bmVycx8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTczHwcFAzE3Mx8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFEENsaWVudCBSZWZlcmVuY2UfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3NB8HBQMxNzQfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABQ9Kb2IgT3Bwb3J0dW5pdHkfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3NR8HBQMxNzUfCAKAAmRkFCsAAg8WCh8ABQpDb250YWN0IHVzHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xNzYfBwUDMTc2HwgCgAJkZBQrAAIPFgofAAUJV2ViIEJvYXJkHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFCn4vdGVzdC5odG0fBwUDMTk1HwgCgAJkZBQrAAIPFgofAAUETGluax8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTc4HwcFAzE3OB8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFBkUtbWFpbB8FGwAAAAAAAFlABwAAAB4GVGFyZ2V0BQZfYmxhbmsfBgUWaHR0cDovL21haWwubW1uc3luLmNvbR8IAoACZGQUKwACDxYKHwAFBk1lbWJlch8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBQx+L01lbWJlci5odG0fBwUDMjAyHwgCgAJkZBQrAAIPFgofAAUJTU1OIEZvcnVtHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwkFBl9ibGFuax8GBRtodHRwOi8vd3d3Lm1tbnN5bi5jb20vZm9ydW0fCAKAAmRkZBYcZg8PFgofAAUESG9tZR8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBQp+L0hvbWUuaHRtHwcFATEfCAKAAmRkAgEPDxYKHwAFCEFib3V0IHVzHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFDX4vQWJvdXR1cy5odG0fBwUDMTY5HwgCgAJkZAICDw8WCh8ABQdTZXJ2aWNlHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFDX4vU2VydmljZS5odG0fBwUDMTcwHwgCgAJkFgxmDw8WCh8ABRlBU1NVUkFOQ0UgU0VSVklDRVMoQVVESVQpHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFHH4vQVNTVVJBTkNFU0VSVklDRVNBVURJVC5odG0fBwUDMTc5HwgCgAJkZAIBDw8WCh8ABR1UUkFOU0FDVElPTiBBRFZJU09SWSBTRVJWSUNFUx8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBR5+L1RSQU5TQUNUSU9OQURWSVNPUllTRVJWSS5odG0fBwUDMTgwHwgCgAJkZAICDw8WCh8ABRRUQVggJiBMRUdBTCBTRVJWSUNFUx8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTgxHwcFAzE4MR8IAoACZGQCAw8PFgofAAUdQUNDT1VOVElORyAmIFBBWVJPTEwgU0VSVklDRVMfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE4Mh8HBQMxODIfCAKAAmRkAgQPDxYKHwAFEVRSQUlOSU5HIFNFUlZJQ0VTHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xODMfBwUDMTgzHwgCgAJkFgZmDw8WCh8ABQ9JTlNUUlVDVE9SIFRFQU0fBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUUfi9JbnN0cnVjdG9ydGVhbS5odG0fBwUDMTk3HwgCgAJkZAIBDw8WCh8ABQ1UUkFJTklORyBQTEFOHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFEn4vVHJhaW5pbmdQbGFuLmh0bR8HBQMxOTkfCAKAAmRkAgIPDxYKHwAFF1RSQUlOSU5HIENPVVJTRSBERVRBSUxTHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFTn4v4Lij4Liy4Lii4Lil4Liw4LmA4Lit4Li14Lii4LiU4LiB4Liy4Lij4Lid4Li24LiB4Lit4Lia4Lij4Lih4LmD4LiZ4LmB4LiVLmh0bR8HBQMyMDAfCAKAAmRkAgUPDxYKHwAFDklOVEVSTkFMIEFVRElUHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xODQfBwUDMTg0HwgCgAJkZAIDDw8WCh8ABQVOZXdzIB8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBQ9+L0VtcHR5TmFtZS5odG0fBwUDMTcxHwgCgAJkZAIEDw8WCh8ABQlEb3dubG9hZHMfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3Mh8HBQMxNzIfCAKAAmRkAgUPDxYKHwAFCFBhcnRuZXJzHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xNzMfBwUDMTczHwgCgAJkZAIGDw8WCh8ABRBDbGllbnQgUmVmZXJlbmNlHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwYFGX4vRGVmYXVsdC5hc3B4P3BhZ2VpZD0xNzQfBwUDMTc0HwgCgAJkZAIHDw8WCh8ABQ9Kb2IgT3Bwb3J0dW5pdHkfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3NR8HBQMxNzUfCAKAAmRkAggPDxYKHwAFCkNvbnRhY3QgdXMfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUZfi9EZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3Nh8HBQMxNzYfCAKAAmRkAgkPDxYKHwAFCVdlYiBCb2FyZB8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBQp+L3Rlc3QuaHRtHwcFAzE5NR8IAoACZGQCCg8PFgofAAUETGluax8FGwAAAAAAAFlABwAAAB8GBRl+L0RlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MTc4HwcFAzE3OB8IAoACZGQCCw8PFgofAAUGRS1tYWlsHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwkFBl9ibGFuax8GBRZodHRwOi8vbWFpbC5tbW5zeW4uY29tHwgCgAJkZAIMDw8WCh8ABQZNZW1iZXIfBRsAAAAAAABZQAcAAAAfBgUMfi9NZW1iZXIuaHRtHwcFAzIwMh8IAoACZGQCDQ8PFgofAAUJTU1OIEZvcnVtHwUbAAAAAAAAWUAHAAAAHwkFBl9ibGFuax8GBRtodHRwOi8vd3d3Lm1tbnN5bi5jb20vZm9ydW0fCAKAAmRkAgQPZBYCAgIPZBYCAgEPFgIfAAXPAjx0YWJsZSBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTogdXJsKC91cGxvYWQvaW1hZ2VzL2ltYWdlL3BpY2Eva3VpLmdpZik7IHdpZHRoOiAyNTBweDsgaGVpZ2h0OiAxMDBweDsiPg0KICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOyZuYnNwOzxzdHJvbmc+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjZmZmZmZmOyI+TUVNQkVSIExPR0lOPC9zcGFuPjwvc3Ryb25nPjwvdGQ+DQogICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgPC90Ym9keT4NCjwvdGFibGU+ZAIHDw8WAh4MY2FsbHJlZGlyZWN0BQVmYWxzZWQWBGYPDxYEHgdFbmFibGVkaB8CaGQWAgIHDw8WAh8DBacDT3BlbldpbmRvd3NDb25maWcoOTI1LCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYWIlZTAlYjglYTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglODEnLCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYTMlZTAlYjglYWQlZTAlYjglODcnLCclZTAlYjglOTUlZTAlYjglYjElZTAlYjglYTclZTAlYjglYWIlZTAlYjglOTklZTAlYjglYjElZTAlYjglODclZTAlYjglYWElZTAlYjglYjclZTAlYjglYWQlZTAlYjglYWQlZTAlYjglYjclZTAlYjklODglZTAlYjglOTklZTAlYjklODYnKTtyZXR1cm4gZmFsc2U7ZGQCAg9kFgoCAQ8PFgIeF0VuYWJsZUFqYXhTa2luUmVuZGVyaW5naGQWAgIBDxQrAAgPFgQfDGgeDUxhYmVsQ3NzQ2xhc3MFB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAeCENzc0NsYXNzBRFyaVRleHRCb3ggcmlIb3Zlch8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRXJyb3IfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FE3JpVGV4dEJveCByaUZvY3VzZWQfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FE3JpVGV4dEJveCByaUVuYWJsZWQfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FFHJpVGV4dEJveCByaURpc2FibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRFyaVRleHRCb3ggcmlFbXB0eR8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgUQcmlUZXh0Qm94IHJpUmVhZB8IAoICZAIDDw8WAh8MaGRkAgUPDxYCHwxoZBYUZg8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCAw8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCBQ8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCBw8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCCQ8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFggeBkhlaWdodBsAAAAAAABJQAEAAAAfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAxYIHw8bAAAAAAAASUABAAAAHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoIDFggfDxsAAAAAAABJQAEAAAAfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAxYIHw8bAAAAAAAASUABAAAAHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCA2QCCg8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCCw8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCDg8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCEA8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFggfDxsAAAAAAABJQAEAAAAfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAxYIHw8bAAAAAAAASUABAAAAHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggMWCB8PGwAAAAAAAElAAQAAAB8FGwAAAAAAQG9AAQAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoIDFggfDxsAAAAAAABJQAEAAAAfBRsAAAAAAEBvQAEAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAxYIHw8bAAAAAAAASUABAAAAHwUbAAAAAABAb0ABAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCA2QCEQ8PFgIfAAUGU3VibWl0ZGQCBw9kFgoCAQ8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAMBXQAcAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAADAV0AHAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAMBXQAcAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAADAV0AHAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCAw8UKwAIDxYEHwxoHw0FB3JpTGFiZWxkFgYfBRsAAAAAAMBXQAcAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpSG92ZXIfCAKCAhYGHwUbAAAAAADAV0AHAAAAHw4FEXJpVGV4dEJveCByaUVycm9yHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlGb2N1c2VkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRNyaVRleHRCb3ggcmlFbmFibGVkHwgCggIWBh8FGwAAAAAAwFdABwAAAB8OBRRyaVRleHRCb3ggcmlEaXNhYmxlZB8IAoICFgYfBRsAAAAAAMBXQAcAAAAfDgURcmlUZXh0Qm94IHJpRW1wdHkfCAKCAhYGHwUbAAAAAADAV0AHAAAAHw4FEHJpVGV4dEJveCByaVJlYWQfCAKCAmQCBQ8PFgYfAAUQZm9yZ290IHBhc3N3b3JkPx4JRm9yZUNvbG9yCQAAAAAfCAIEZGQCBg8PFgYfAAUIUmVnaXN0ZXIfEAkAAAAAHwgCBGRkAgcPDxYCHwAFBUxvZ2luZGQCCQ8PFgIfAmhkFgJmDw8WBh8ABQdsb2cgb3V0HxAJAAAAAB8IAgRkZAIKD2QWAgICD2QWAgIBDxYCHwAFjwY8dGFibGUgYWxpZ249ImNlbnRlciI+DQogICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPjxhIGhyZWY9IkRlZmF1bHQuYXNweD9wYWdlaWQ9MSI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzE2LmpwZyIgLz48L2E+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzE3LmpwZyIgLz48YSBocmVmPSJEZWZhdWx0LmFzcHg/cGFnZWlkPTE3NiI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzE4LmpwZyIgLz48L2E+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzE5LmpwZyIgLz48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1tbnN5bi5jb20vc2l0ZW1hcC54bWwgIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PGltZyBhbHQ9IiIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjogMHB4IHNvbGlkOyIgc3JjPSIvdXBsb2FkL2ltYWdlcy9JbWFnZS9QaWNIb21lL21tbnN5bl9lZGl0XzIwLmpwZyIgLz48L2E+PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICA8L3Rib2R5Pg0KPC90YWJsZT5kAg0PZBYCAgIPZBYCAgEPFgIfAAWXMjx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTkwcHg7Ij48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxOTBweDsiPjxpbWcgYWx0PSIiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6IDBweCBzb2xpZDsiIHNyYz0iL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvSW1hZ2UvUGljSG9tZS9tbW5zeW5fZWRpdF81MC5qcGciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiB1cmwoL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvaW1hZ2UvcGljaG9tZS9tbW5zeW5fZWRpdF81My5qcGcpOyB3aWR0aDogMTkwcHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgIDxkaXY+DQogICAgICAgICAgICA8dGFibGUgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxOTBweDsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTVwdDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPiZuYnNwO0lmIHlvdSBuZWVkIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDtwbGVhc2UgZG8gbm90IGhlc2l0YXRlIHRvJm5ic3A7Jm5ic3A7Jm5ic3A7IDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgJm5ic3A7Y29udGFjdHVzLjwvc3Bhbj48YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxiciAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHN0cm9uZz48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxNHB4OyI+Jm5ic3A7T3VyIG9mZmljZTwvc3Bhbj48L3N0cm9uZz48YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOzwvc3Bhbj48c3Ryb25nPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+TU1OIFN5bmRpY2F0ZSBPZmZpY2UmbmJzcDsgPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAmbmJzcDtDb21wYW55IExpbWl0ZWQ8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwOzwvc3Bhbj48L3N0cm9uZz48L3NwYW4+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4zMzEyLzE5IFNvaSBMYWRwcmFvIDEwMSA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwO0xhZHByYW8gUm9hZCBLbG9uZ2p1biZuYnNwOyZuYnNwOyA8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZuYnNwO0JhbmdrYXBpJm5ic3A7Jm5ic3A7QmFuZ2tvayAxMDI0MDwvc3Bhbj48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGFibGUgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMDAlOyIgY2VsbHNwYWNpbmc9IjAiIGNlbGxwYWRkaW5nPSIwIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+Jm5ic3A7PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij5UZWwgOjwvc3Bhbj48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+KzY2IDAgMjczNiA5NTkzPC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+Jm5ic3A7PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij5GYXg6PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4rNjYgMCAyNzM2IDk1OTQ8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4mbmJzcDs8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsgdmVydGljYWwtYWxpZ246IHRvcDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+TW9iaWxlIDo8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICM1OTU5NTk7IGZvbnQtc2l6ZTogMTNweDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4rPC9zcGFuPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij42NiAwIDg2MzQyIDMzMjM8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICs2NiAwIDg2MzQyIDMzNjc8L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyB2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjogdG9wOyIgY29sc3Bhbj0iMiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEzcHg7Ij5JbnRlcm5hdGlvbmFsIGxpbmUgOjwvc3Bhbj48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPiZuYnNwOzwvc3Bhbj48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyB2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjogdG9wOyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij48L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICM1OTU5NTk7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPis2NiAwIDgxMzE0IDc4Mjc8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4mbmJzcDs8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsgdmVydGljYWwtYWxpZ246IHRvcDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+RS1tYWlsIDo8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZD48YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1uQG1tbnN5bi5jb20iPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij5tbW5AbW1uc3luLmNvbTwvc3Bhbj48L2E+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij4mbmJzcDs8L3NwYW4+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsgdmVydGljYWwtYWxpZ246IHRvcDsiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzU5NTk1OTsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+V2Vic2l0ZSA6PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5tbW5zeW4uY29tLyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPnd3dy5tbW5zeW4uY29tPC9zcGFuPjwvYT48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRhYmxlIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdGJvZHk+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RhYmxlPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICA8L3Rib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgPC90YWJsZT4NCiAgICAgICAgICAgIDwvZGl2Pg0KICAgICAgICAgICAgPC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTkwcHg7Ij48aW1nIGFsdD0iIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiAwcHggc29saWQ7IiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL1BpY0hvbWUvbW1uc3luX2VkaXRfNTkuanBnIiAvPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE5MHB4OyI+PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgIDwvdGJvZHk+DQo8L3RhYmxlPmQCEA9kFgICAg9kFgICAQ8WAh8ABfsIPHRhYmxlIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMCI+DQogICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBjZW50ZXI7IHZlcnRpY2FsLWFsaWduOiBtaWRkbGU7Ij48IS0tIEhpc3RhdHMuY29tIFNUQVJUIChzdGFuZGFyZCktLT4NCiAgICAgICAgICAgIDxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0Ij5kb2N1bWVudC53cml0ZSh1bmVzY2FwZSgiJTNDc2NyaXB0IHNyYz0lMjdodHRwOi8vczEwLmhpc3RhdHMuY29tL2pzMTUuanMlMjcgdHlwZT0lMjd0ZXh0L2phdmFzY3JpcHQlMjclM0UlM0Mvc2NyaXB0JTNFIikpOzwvc2NyaXB0Pg0KICAgICAgICAgICAgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5oaXN0YXRzLmNvbSIgdGl0bGU9ImNvdW50ZXIgaGl0IG1ha2UiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4NCiAgICAgICAgICAgIDxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9qYXZhc2NyaXB0IiA+IHRyeSB7SGlzdGF0cy5zdGFydCgxLDE3NzkzNjYsNCw0MDAyLDExMiw2MSwiMDAwMTEwMTEiKTsgSGlzdGF0cy50cmFja19oaXRzKCk7fSBjYXRjaChlcnIpe307IDwvc2NyaXB0Pg0KICAgICAgICAgICAgPC9hPjxub3NjcmlwdD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmhpc3RhdHMuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PGltZyBzcmM9Imh0dHA6Ly9zc3RhdGljMS5oaXN0YXRzLmNvbS8wLmdpZj8xNzc5MzY2JjEwMSIgYWx0PSJjb3VudGVyIGhpdCBtYWtlIiBib3JkZXI9IjAiPjwvYT48L25vc2NyaXB0PjwhLS0gSGlzdGF0cy5jb20gRU5EIC0tPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgIDwvdGJvZHk+DQo8L3RhYmxlPmQCBg9kFgQCAQ9kFgICAg9kFgICAQ8WAh8ABcINPHRhYmxlIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMCI+DQogICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDg4NXB4OyBoZWlnaHQ6IDQ2cHg7IiBjb2xzcGFuPSI0Ij4mbmJzcDs8aW1nIGFsdD0iIiBzcmM9Ii91cGxvYWQvaW1hZ2VzL0ltYWdlL3Byb3BfUHJvZmVzcy1PbmUtUHJlc2VudGF0aW9uMi5wbmciIC8+PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIGNvbHNwYW49IjIiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIGNvbHNwYW49IjIiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDxkaXYgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPiZuYnNwOzxpZnJhbWUgaGVpZ2h0PSIyODYiIHNyYz0iaHR0cDovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC84X2c2dFZWNUVUWSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHdpZHRoPSI0MjAiPjwvaWZyYW1lPiA8L2Rpdj4NCiAgICAgICAgICAgIDwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDxkaXYgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPiZuYnNwOzxpZnJhbWUgc3R5bGU9IndpZHRoOiA0MjBweDsgaGVpZ2h0OiAyODZweDsgb3ZlcmZsb3c6IGhpZGRlbjtib3JkZXI6IG1lZGl1bSBub25lOyIgc3JjPSIvL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcGx1Z2lucy9saWtlYm94LnBocD9ocmVmPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGcGFnZXMlMkZNTU4tU3luZGljYXRlLU9mZmljZS1Db0x0ZCUyRjEzMjY0OTUwMDA4NTk4OCZhbXA7d2lkdGg9NDIwJmFtcDtoZWlnaHQ9Mjg2JmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtib3JkZXJfY29sb3ImYW1wO3N0cmVhbT1mYWxzZSZhbXA7aGVhZGVyPXRydWUiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyI+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+DQogICAgICAgICAgICA8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgICAgIDx0ZD4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICA8dGQ+Jm5ic3A7PC90ZD4NCiAgICAgICAgPC90cj4NCiAgICA8L3Rib2R5Pg0KPC90YWJsZT5kAgQPZBYCAgIPZBYCAgEPFgIfAAXjFzx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOiB1cmwoL3VwbG9hZC9pbWFnZXMvaW1hZ2UvdW5kZXJyMS5qcGcpOyB3aWR0aDogOTUwcHg7IGhlaWdodDogMTI1cHg7Ij4NCiAgICAgICAgICAgIDx0YWJsZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IiBjZWxsc3BhY2luZz0iMCIgY2VsbHBhZGRpbmc9IjAiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgIDx0Ym9keT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiByaWdodDsgd2lkdGg6IDIwcHg7IHZlcnRpY2FsLWFsaWduOiBtaWRkbGU7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyB2ZXJ0aWNhbC1hbGlnbjogbWlkZGxlOyIgY29sc3Bhbj0iMiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjN2Q3YzhhOyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij5NTU4gU3luZGljYXRlIE9mZmljZSBDb21wYW55IExpbWl0ZWQ8YnIgLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDMzMTIvMTkgU29pIExhZHByYW8gMTAxIExhZHByYW8gUm9hZCBCYW5na2FwaSBCYW5na29rIDEwMjQwPGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBUZWwgPHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiAjNTk1OTU5OyBmb250LXNpemU6IDEycHg7Ij46Jm5ic3A7PC9zcGFuPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjogIzdmN2Y3ZjsgZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+KzY2IDAgMjczNiA5NTkzJm5ic3A7IDwvc3Bhbj5GYXggOiZuYnNwOys2NiAwIDI3MzYgOTU5NCZuYnNwOyBNb2JpbGUgOiZuYnNwOys2NiAwIDg2MzQyIDMzMjMgLCArNjYgMCA4NjM0MiAzMzY3Jm5ic3A7PGJyIC8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBJbnRlcm5hdGlvbmFsIGxpbmUgOiArNjYgMCA4MTMxNCA3ODI3IEUtbWFpbCA6IG1tbjwvc3Bhbj48YSBocmVmPSJtYWlsdG86TUBtbW5zeW4uY29tIiB0YXJnZXQ9ImJsYW5rIiByZV90YXJnZXQ9ImJsYW5rIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICM3ZDdjOGE7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPkBtbW5zeW4uY29tPC9zcGFuPjwvYT48L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMjAwcHg7Ij4mbmJzcDs8L3RkPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L3RyPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7IHZlcnRpY2FsLWFsaWduOiBtaWRkbGU7Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+Jm5ic3A7PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7IHZlcnRpY2FsLWFsaWduOiBtaWRkbGU7IiBjb2xzcGFuPSIzIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOiAxMnB4OyI+Jm5ic3A7PC9zcGFuPjwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvdHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0cj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDx0ZCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsgdmVydGljYWwtYWxpZ246IG1pZGRsZTsiPiZuYnNwOzwvdGQ+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7IHZlcnRpY2FsLWFsaWduOiBtaWRkbGU7IiBjb2xzcGFuPSIzIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6ICM3ZjdmN2Y7IGZvbnQtc2l6ZTogMTJweDsiPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRhYmxlIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsiIGNlbGxzcGFjaW5nPSIwIiBjZWxscGFkZGluZz0iMCI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPHRib2R5Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dHI+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8dGQgc3R 

..จากใจลูกค้าสยามบัญชีกิจ..

 

"ผมเลือกใช้สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ เกิดจากการ Search ใน Google โดยผมอยู่ที่จังหวัดนครสีธรรมราชและต้องการจดตั้งบริษัทที่จังหวัดชุมพร ดังนั้นจำเป็นต้องหาทีมงานจดทะเบียนที่มีความชำนาญเพื่อจัดการให้ผม หลังจากได้พูดคุยเบื้องต้นกับทีมงานสยามบัญชีกิจคิดว่าทีมงานน่าจะทำงานให้ผมได้ ผมได้ขับรถจากนครสีธรรมราชมาที่สำนักงานสยามบัญชีกิจที่กรุงเทพ และพบพูดคุยกันอย่างจริงจังกับทีมงานกฎหมายของสยามบัญชีกิจทำให้ผมเชื่อมั่นในทีมงานและผมตกลงในทีมสยามบัญชีกิจเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ระหว่างการดำเนินการทีมงานสยามบัญชีกิจมีติดตาม ใส่ใจอย่างดี รวมถึงทีมงานที่ไปจดทะเบียนให้ผมที่ชุมพรมีชำนาญงานมากทำให้การจดทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และตอนนี้ผมได้ว่าจ้างให้ทีมงานสยามบัญชีกิจให้เป็นทีมงานที่ปรึกษาด้านบัญชีเนื่องจากธุรกิจของผมเป็นธุรกิจส่งออกผลไม้แต่ละปีมียอดขายจำนวนมากจึงต้องการทีมงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือครับ "

 

             คุณ ดอส 

เจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้รายใหญ่

 

 

 

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

ครบวงจร

 

สยามบัญชีกิจ

รับจดทะเบียนธุรกิจทั่วไทย

089 669 2566

02 8687 252

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำกัด

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รับจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

โดยมืออาชีพ

Professional

 

จดทะเบียนบริษัท จด VAT

089-669-2566 ,02 868 7252

 

จดทะเบียนบริษัท + VAT + ขอเลขภาษี

 

Professional

 

 

เพื่อนคู่คิด ใส่ใจคุณ

 

* เรามีทีมงานกฎหมาย ดูแลพูดคุย อธิบายกับคุณ เข้าใจ*

 

ราคาพิเศษ

คุ้มมาก

 ครบวงจร

ค่าบริการ 4,500 บาท

เริ่มธุรกิจง่ายๆ :

1. คิดชื่อบริษัทที่ต้องการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. มีสำเนาบัตรประชาชน 3 ท่าน

3. มีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของสถานที่ตั้งบริษัทและสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท

4. ส่งมาที่ Email: siamaccounting@hotmail.com

หรือ Fax : 02 8687 905

Hotlineปรึกษา : 089-669-2566 , 02-8687-252

5. รอรับบริษัทใหม่ได้เลย

*******สยามบัญชีกิจพรี่เมี่ยมจดทะเบียนเสร็จภายใน 1 วัน รับประกันผลงาน โดยทีมงานมืออาชีพสยามบัญชีกิจ********

 

บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด

เพื่อนคู่คิด ใส่ใจคุณ

 

 

*เรามีทีมงานกฎหมาย ดูแล พูดคุย กับคุณ เพื่อให้ได้บริษัทตามที่คุณต้องการ*

 

 

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (ครบวงจร)

 

Professional

 

089-669-2566

02-8687-252

Email: siamaccounting@hotmail.com

เรามีลูกค้าทั่วกรุงเทพและปริมลฑล

ะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะร

 

ะหังสัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหัง สัมอะระหังสัมอะระหัง

 

 

 

จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชีรับทำบัญชี, สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, บางแค, ภาษีเจริญ, บางหว้า, ท่าพระ, วุฒากาศ, เทอดไท, เพชรเกษม,รับทำบัญชี ,สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท ,จรัลสนิทวงศ์, บางบอน, บางแค,บางขุนเทียน, เพชรเกษม, พระราม2...จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชีทางแยกในเขตคลองสาน เจริญรัถ Charoen Rat, ถนน เจริญนคร, ถนน เจริญรัถ, วัดสุทธาราม Wat Suttharam,ถนน เจริญนคร, ซอย เจริญนคร 46 ,ลาดหญ้า Lat Ya ถนน ลาดหญ้า, ถนน อิสรภาพ , ถนน ท่าดินแดง ,ท่าดินแดง Tha Din Daeng ,จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชี ถนน สมเด็จเจ้าพระยา ถนน ท่าดินแดง , คลองสาน Khlong San , จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชีถนน ลาดหญ้า ,ถนน เจริญนคร,ถนน สมเด็จเจ้าพระยา, กรุงธนบุรี (ใต้) Krung Thon Buri , ถนน เจริญนคร, ถนน กรุงธนบุรี, แยก คลองต้นไทร; แยกเจริญนครใต้, กรุงธนบุรี (เหนือ) Krung Thon Buri ,ถนน เจริญนคร, ถนน กรุงธนบุรี, แยก เจริญนคร , แยก เจริญนครเหนือ, เจริญรัถ,จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชีวัดสุทธาราม, ลาดหญ้า, ท่าดินแดง, คลองสาน, กรุงธนบุรี (ใต้),กรุงธนบุรี (เหนือ) ,เจริญรัถ Charoen Rat,วัดสุทธาราม Wat Suttharam,ลาดหญ้า Lat Ya ,ท่าดินแดง Tha Din Daeng,คลองสาน Khlong San ,กรุงธนบุรี (ใต้) Krung Thon Buri,กรุงธนบุรี (เหนือ)Krung Thon Buri, จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชี ฝั่งธนบุรี คลองสาน , จอมทอง ,ตลิ่งชัน , ทวีวัฒนา , ทุ่งครุ , ธนบุรี , บางกอกน้อย , บางกอกใหญ่ , บางขุนเทียน , บางแค , บางบอน , บางพลัด , ภาษีเจริญ , ราษฎร์บูรณะ , หนองแขม, จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี, สำนักงานรับทำบัญชี,รับทำบัญชีรายเดือน,บริษัทบัญชี

วิสัยทัศน์

บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด

เพื่อนคู่คิด ใส่ใจคุณ

*เรามีทีมงาน ดูแลพูดคุย อธิบายกับคุณ ให้เข้าใจ *

เพื่อคุณมั่นใจ

ในการดำเนินธุรกิจ

 

บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทคนไทยด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการให้บริการบัญชี จดทะเบียน ตรวจสอบบัญชี โดยมีเครือข่ายของกลุ่มด้วยฐานที่มั่นคงมาจวบจนปัจจุบัน

 

พวกเราทุกคนมุ่งมั่นสืบสานอุดมการณ์อันสูงสุดและจะรักษาความเป็นเลิศนี้สืบไป ฉะนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ ระบบงานที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจ และการนำ บริษัทฯ ไปสู่ระดับแนวหน้าเสมอ

 

บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด ขอให้คำมั่นว่า จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบที่ตรงเวลา เพื่อการเจริญเติบโตของลูกค้าทุกๆ รายตลอดไป และขอขอบพระคุณมายังลูกค้าทุกๆ ท่านอีกครั้ง ที่ได้ให้ความไว้วางใจอุปการะต่อสยามบัญชีกิจด้วยดีเสมอมา

คำขอบคุณจากใจ

 

ด้วยการทำงานของ บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงาน มีความรวดเร็วในการให้บริการ โดยทีมงานสยามบัญชี มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการท่านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้สยามบัญชีกิจเป็นที่ยอมรับอย่างมากและมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้บริการของสยามบัญชีกิจ

บริษัท สยามบัญชีกิจ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริการของ สยามบัญชีกิจ ในด้านบัญชีและภาษีอากร สอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตทำงาน และขอวีซ่า

 

 

เหตุผล : ที่ต้องใช้สำนักงานบัญชีคุณภาพ สยามบัญชีกิจ

 

เราจะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณดูโดดเด่นสะดุดตาไปพร้อมๆ กับการนำเสนอข้อมูลบัญชีที่มีค่า ประหยัดการจ่ายภาษี แด่คุณ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี จะช่วยสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ข้อมูลบัญชีที่มีค่าของคุณให้ดีมากที่สุดสนับสนุนคุณในการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจของคุณ

1. เป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่รู้จักและรับประกันคุณภาพเจ้าแรกในประเทศไทย โดยทีมงานบริหารของ สำนักงานบัญชี สยามบัญชีกิจ จบการศึกษามาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ระดับเกียรตินิยม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านบัญชีภาษีระดับเกียรตินิยม เจ้าของสำนักงานบัญชีและทีมงานบริหาร เป็นอาจารย์สอนวิชาการบัญชี ภาษีอากร ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน สามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้ว่ารูปแบบการเสียภาษีแบบใดจะเป็นประโยชน์แก่คุณมากที่สุด อธิบายด้วยความสุภาพและเข้าใจคุณ

ดังนั้นทำให้คุณมั่นใจถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ทำให้คุณเชื่อใจและมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับเปี่ยมไปด้วย
คุณภาพแน่นอน

2. เป็นสำนักงานบัญชีที่ประสบการณ์การวางแผนภาษีกว่า 20 ปี ในธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยคุณประหยัดภาษีและมีระบบการจัดทำบัญชีภาษีที่ดีเยี่ยมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนอันเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด

3. มีทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นของสำนักงานบัญชีเอง ไม่ต้องจ้างผู้สอบบัญชีมาจากที่อื่น ทำให้คุณมั่นใจถึงความพร้อมของสำนักงานบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีแน่นอน


4. เป็นสำนักงานบัญชีที่เชื่อใจได้ เก็บรักษาความลับของลูกค้าและตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเรื่องเงินภาษีที่คุณชำระสามารถเรียกตรวจสอบใบเสร็จได้เสมอ

 

 

มีทีมงานคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ ดังนี้


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง

ธุรกิจวัสดุก่อสร้างกลาง ใหญ่ เช่น น๊อต สกูล อิฐ หิน ปูน ทราย วัสดุก่อสร้างทั้งหมด

ธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์ใหม่และศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

ธุรกิจขายรถจักรยานยนต์ เช่น ยามาฮ่า ฮอนด้า ซูซุกิ และการซ่อมรถจักรยานยนต์

ธุรกิจโรงงานเล็ก กลาง ใหญ่ ผลิตสินค้าต่างๆ เช่นธุรกิจเสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น

ธุรกิจจิวเวอรี่ เช่น จิวเวอรี่เงิน ทอง

ธุรกิจบริการด้านต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว ทัวร์ กฎหมาย รักษาความปลอดภัย

ธุรกิจขายสินค้า เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ธุรกิจร้านอาหารเล็ก กลาง ใหญ่ เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหารใหญ่ในซอยทองหล่อ, ร้านอาหารญี่ปุ่น

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ขนาดกลาง และใหญ่ เช่น ตลาดนัดขายของ ตลาดขายรถมือสอง

ธุรกิจด้านให้บริการต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กฎหมาย เป็นต้น

ธุรกิจนำเข้า ส่งออก

ธุรกิจโรงเรียนสอนหนังสือ

มูลนิธิ สมาคม

******************************************************************************

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ สยามบัญชีกิจ ระดับพรีเมี่ยม

เพื่อนคู่คิด ใส่ใจคุณ

เชื่อใจได้


* เข้ามาชมบริษัทได้ มีตัวตน *

* มีสถานที่ทำงานจริง *

* มีพนักงานบัญชีทำงานแบบเต็มเวลา Full Time *

* ให้บริการจัดทำบัญชีครบวงจรแบบมืออาชีพProfessional *

* มีผู้สอบบัญชีของสำนักงานสยามบัญชีกิจเอง *

 

Hotline : 02-8687-252, 089-669-2566...........
**** ใกล้ห้างซีคอน บางแค.................................................
**** 16 ถนนเพชรเกษม 31/4 บางหว้า ภาษีเจริญ ..............กรุงเทพมหานคร 10160.....................................................
**** Email : siamaccounting@hotmail.com....................

 

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่.........บอกต่อกันมา..........

สำนักงานบัญชีคุณภาพ สยามบัญชีกิจ ระดับพรีเมี่ยม

บริการ 50 เขต ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

Hotline : 02-8687-252, 089-669-2566...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท บางรัก Hotline: 02 8687 905 เร็ว ทันเวลา  attachment siamaccounting 29
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท บางแค 02 8687 905 ดาวคะนอง ตลาดพลู สำเหร่ พระราม 2 จอมทอง ภาษีเจริญ  attachment siamaccounting 26
TopicIcon ่จดทะเบียนบริษัท ถนนเศรษฐกิจ 089 669 2566 สยามบัญชีกิจ เร็ว 1 วัน ใบค้าของเก่า จดทะเบียนพาณิชย์  attachment siamaccounting 70
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท ปิ่นเกล้า No.1 สยามบัญชีกิจ 089-669-2566 siamaccounting 66
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท ถนนกาญจนาภิเษก 02 8687 905 สยามบัญชีกิจ ใบค้าของเก่า  attachment siamaccounting 66
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท บางแค 02 8687 904 สยามบัญชีกิจ ทำบัญชี ใบค้าของเก่า  attachment siamaccounting 65
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท พุทธมณฑล No.1 สยามบัญชีกิจ 089-669-2566 นครปฐม, สามพราน, อ้อมน้อย, เพชรเกษม  attachment siamaccounting 71
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท เพชรเกษม 02 8687 902 สยามบัญชีกิจ  attachment siamaccounting 55
TopicIcon สถานที่บริการจดทะเบียนธุรกิจ 02 8687 905 (ทะเบียนพาณิชย์,ห้างหุ้นส่วนและบริษัท)  attachment siamaccounting 63
TopicIcon สถานที่บริการจดทะเบียนธุรกิจ 02 8687 905 ()  attachment siamaccounting 59
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท พุทธมลฑล สาย 2 Hot 02 8687 904 สยามบัญชีกิจ  attachment siamaccounting 85
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท 02 8687 904 พระราม 2 มหาชัย เอกชัย บางบอน No. 1 สยามบัญชีกิจ สมุทรสาคร  attachment siamaccounting 61
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท 02 8687 904 No. 1 สยามบัญชีกิจ เอกชัย บางบอน สมุทรสาคร พระราม 2 มหาชัย  attachment siamaccounting 69
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท สามพราน ภายใน 1 วัน 089 669 2566 สยามบัญชีกิจ นครปฐม  attachment siamaccounting 158
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท ให้คำแนะนำ ชัดเจน 02 8687 904 Hot สยามบัญชีกิจ  attachment siamaccounting 193
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท อุ่นใจ Hot 02 8687 904 สยามบัญชีกิจ NO.1  attachment siamaccounting 217
TopicIcon จดทะเบียนพาณิชย์ 089 669 2566 ฝ่าด่านทะลุทะลวง  attachment siamaccounting 221
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท 089 669 2566 แบบทะลุทะลวงทุกประเด็นเพื่อท่าน  attachment siamaccounting 207
TopicIcon เปิดบริษัทอย่างมืออาชีพ , HOT 02 8687 904, สยามบัญชีกิจ เร็ว 1 วัน, จดบริษัท, , จดทะเบียนธุรกิจ  attachment siamaccounting 169
TopicIcon ต้องการเปิดบริษัททัวร์ ท่องเที่ยว ต้องทำอย่างไรบ้าง 089 669 2566  attachment siamaccounting 263
TopicIcon ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัททัวร์อย่างไร 089 669 2566  attachment siamaccounting 261
TopicIcon ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัททัวร์อย่างไร 089 669 2566  attachment siamaccounting 291
TopicIcon จดทะเบียนบริษัท 02 8687 904 ดอนเมือง หลักสี่  attachment siamad888 169
TopicIcon จดทะเบียนพาณิชย์ ตึกใบหยก 02 8687 904 สยามบัญชีกิจ  attachment siamaccounting 178
TopicIcon จดทะเบียน บริษัท 02 8687 904 สมุทรสาคร จดทะเบียน หุ้นส่วน  attachment siamad888 204

ติดต่อเจ้าของบอร์ด spdnbig@gmail.com  

 หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th