ผู้เขียน หัวข้อ: เก็งข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม)กรมวิชาการเกษตร (อ่าน 762 ครั้ง) เมื่อ: 24 สิงหาคม 2556 10:23 [202.29.87.72IP Lookup , 24 สิงหาคม 2556, 10:23:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

nasza
คุณมี Ranking อันดับที่ 245
Exp: 245
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 28/1/2556

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์  ชุด 1

1.การศึกษาเกี่ยวกับธรณีภาคหมายถึงการศึกษาในข้อใด

ก  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด

ข  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของเหลวทั้งหมด

ค  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นของแข็งและของเหลวทั้งหมด

ง  การศึกษาเกี่ยวกับโลกในส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

2.ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก  ชั้นหินไซมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยซิลิกา และแมกนีเซียม

ข  ชั้นหินไซมามีอายุมากกว่าชั้นหินไซอัล

ค  ชั้นหินไซอัลมีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้น

ง  ชั้นหินไซมามีความหนาแน่นน้อยกว่าชั้นหินไซอัล

3. เหตุผลในข้อใดที่สนับสนุนทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป

ก  รูปร่างของทวีปที่สามารถสวมเข้ากันได้เกือบพอดี

ข  แร่ธาตุบางอย่าง ตัวอย่างหินที่อายุเท่ากัน

ค  ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตเดียวกัน อายุเท่ากันของบริเวณที่สวมเข้ากันได้พอดี

ง  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

4. ในการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภาคใดที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมีผลกระทบถึงภาคอื่นๆได้ทุกภาค

ก  ธรณีภาค

ข  อุทกภาค

ค  ชีวภาค

ง  อากาศภาค

5. เหตุใดใจกลางโลกซึ่งมีอุณภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส จึงอยู่ในสภาพที่เป็นของแข็งได้

ก  เพราะแร่ธาตุภายในมีจุดหลอมเหลวสูงมาก

ข  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากเปลือกโลก

ค  เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล

ง เพราะได้รับแรงบีบอัดจากชั้นแมนเทิล และเปลือกโลก

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด

ก  ปัจจุบันทวีปต่างๆมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา

ข  ในอนาคตข้างหน้าแผนที่โลกจะต้องเปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่วันนี้แน่นอน

ค  มีแนวหินใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ง  ทวีปบางทวีปเคลื่อนที่ห่างออกจากกันเรื่อยๆ

7. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือโลกลักษณะใดที่ทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิด

ก  แผ่นเปลือกโลกจะแยกจากกัน

ข  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน และเกยกัน

ค  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน

ง  เกิดได้ทุกลักษณะ

8. เทือกเขาหิมาลัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในลักษณะใด

ก  แผ่นเปลือกโลกจะแยกจากกัน

ข  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกัน และเกยกัน

ค  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนกัน

ง  เกิดจากทุกลักษณะ

9. ผลจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดรอยคดโค้ง ซึ่งรอยคดโค้งส่วนใหญ่จะเกิดในชั้นหินชนิดใด

ก  หินอัคนี

ข  หินตะกอน

ค  หินแปร

ง  เกิดกับหินทุกชนิด

10. ภูกระดึง จังหวัดเลยเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในลักษณะใด

ก  เกิดจากชั้นหินเกิดแรงกดดันจากด้านข้างทั้งสองด้าน

ข  เกิดเนื่องจากมีแรงดึงในชั้นหินในทิศทางตรงข้ามกัน

ค  เกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่สวนทางกัน

ง  เกิดจากแผ่นเปลือกโลกดันตัวโก่งขึ้น

11.ในการหาอายุของชั้นหินนักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณได้จากสิ่งใด

ก  อัตราส่วนระหว่างปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีกับปริมาณซากดึกดำบรรพ์

ข  อัตราส่วนระหว่างปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีกับปริมาณสารที่แปรสภาพไปที่มีอยู่ในหิน

ค  อัตราส่วนระหว่างมวลและปริมาตรของสารกัมมันตรังสี

ง  อัตราส่วนระหว่างมวลของซากดึกดำบรรพ์ และมวลของธาตุกัมมันตรังสี

12.แหล่งที่มีโอกาสพบซากดึกดำบรรพ์ได้มากคือบริเวณใด

ก  ลำห้วย  บนยอดเขา

ข  ลำห้วย  เนินเขา

ค  ในแม่น้ำ  ในถ้ำ

[url]http://www.testthai1.com[/url]      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 
ง  ในถ้ำ  บนยอดเขา

13. คำว่า “ 1 หน่วยดาราศาสตร์ ” หมายถึงข้อใด

ก  ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก

ข  ระยะทางประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร

ค  ระยะทางประมาณ 150 ล้านปีแสง

ง  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข

14. ดาวฤกษ์แตละดวงจะมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งใดของดาวฤกษ์นั้น

ก  ขนาดของดาวฤกษ์นั้น

ข  ระยะห่างระหว่างดาวฤกษ์กับโลก

ค  บรรยากาศรอบๆดาวฤกษ์นั้น

ง  อุณหภูมิของดาวฤกษ์นั้น
5. “ดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำ มีบริวาร 1 ดวง หมายถึงดาวเคราะห์ดวงใด

ก  โลก

ข  ดาวอังคาร

ค  ดวงอาทิตย์

ง  ระบบสุริยะ

16.โลกมีการเคลื่อนที่สำคัญ 2 อย่าง คือ หมุนรอบตัวเองรอบละ 1 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์ รอบละ 1 ปี โดยแกนของโลกจะเอียงทำมุมกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์กี่องศา

ก  22.5  องศา

ข  23.5  องศา

ค  24.5  องศา

ง  25.5  องศา

17. “กลุ่มแก๊สและฝุ่นที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง รวมกันอยู่หนาแน่นมากเป็นปริมาณมหาศาล อยู่ระหว่างดาวฤกษ์ในกาแลกซี เป็นความหมายของสิ่งใด

ก  กาแลกซี

ข  ดาวหาง

ค  เนบิวลา

ง  ทางช้างเผือก

18.ในการหาพิกัดของดวงดาวเราต้องเริ่มต้นที่ทิศใดเสมอ

ก  ทิศเหนือ

ข  ทิศใต้

ค  ทิศตะวันออก

ง  ทิศตะวันตก

19. “สามเหลี่ยมหน้าหนาว ประกอบด้วยดาวที่สุกสว่าง 3 ดวง จากกลุ่มกาวอะไรบ้าง

ก  กลุ่มดาวนายพราน  กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวหมีเล็ก

ข  กลุ่มดาวหมีใหญ่  กลุ่มดาวเต่า  กลุ่มดาวสุนัขเล็ก

ค  กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวสุนัขเล็ก กลุ่มดาวหมีเล็ก

ง  กลุ่มดาวนายพราน กลุ่มดาวสุนัขเล็ก  กลุ่มดาวสุนัขใหญ่
20.ดวงดาวที่สุกสว่างที่สุดในท้องฟ้า คนไทยเรียกว่า ดาวโจร หมายถึงดาวดวงใด

ก  ซิริอุส

ข  โปรซิออน

ค  บีเทลจุส

ง  ไรเจล

21.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาพิกัดดาว

   1. การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกความสูงด้วยมุมเงย

   2.  การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมเงย

   3.  การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมอาซิมุท

    4. การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าจะบอกทิศด้วยมุมเงย

ก  ข้อ 1 และ 2

ข  ข้อ 2 และ 3

ค  ข้อ 1 และ 3

ง  ข้อ 3 และ 4

22.การวัดมุมราบมีวิธีการวัดอย่างไร

ก  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันออก ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

ข  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันตก ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

ค  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันออก ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา

ง  วัดจากจุดทิศเหนือไปทางตะวันตก ในลักษณะตามเข็มนาฬิกา

23.เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ ใน 1 ปี หรือ 365.25 วันมนุษย์บนโลกจะมองเห็นว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาว 12 กลุ่ม กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มอยู่ห่างกันประมาณกี่องศา ที่เราเรียกว่า 1 ราศี

ก  25  องศา

ข  30  องศา

ค  35  องศา

ง  40  องศา

24.เพราะเหตุใดในช่วงเดือนมกราคม ประเทศไทยจึงเป็นฤดูหนาว

ก  โลกหันซีกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด

ข  โลกหันซีกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด

ค  โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุด

ง  โลกอยู่ใกล้ระยะเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มากที่สุด

25.ถ้าเรายืนอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร จะมองเห็นดาวเหนืออยู่ในตำแหน่งใด

      1. อยู่ที่ขอบฟ้าในแนวทิศเหนือพอดี

      2. อยู่ตรงกับจุดเหนือศรีษะพอดี

      3. อยู่ที่มุมเงย 0 องศา

      4. อยู่ทิศเหนือมุมเงย 45 องศา

ก  1 และ 2

ข  2 และ 3

ค  1 และ 3

ง  3 และ 4 

26.ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ 105 องศาตะวันออก เวลา 07.00 น. ไปทางตะวันออกโดยไม่หยุดพัก ถึงซานฟรานซิสโกซึ่งอยู่ลองจิจูดที่ 120 องศาตะวันตกเมื่อเวลา 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลานานเท่าไร

ก  20  ชั่วโมง

ข  21  ชั่วโมง

ค  22  ชั่วโมง

ง  23  ชั่วโมง
27.เวลาบนดวงจันทร์จะเท่ากับเวลา 30 วันบนโลกได้ในกรณีใด

ก  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองมากกว่าหมุนรอบโลก

ข  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองน้อยกว่าหมุนรอบโลก

ค  ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเท่ากับหมุนรอบโลก

ง  สรุปไม่ได้

28.ดาวฤกษ์ A มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์  B  และดาวฤกษ์  B  มีอุณหภูมิสูงกว่าดาวฤกษ์  C เราจะมองเห็นสีของดาวฤกษ์ A   B  และ  C  อย่างไรตามลำดับ

ก  ขาว  แดง  ส้ม

ข  แดง  ส้ม  เหลือง

ค  เหลือง  ส้ม  แดง

ง  เหลือง  แดง  ส้ม  

29.เมื่อลากเส้นจากจุดเหนือศรีษะถึงดาว A จะได้มุม  60  องศา และจุดที่ลากเส้นทำมุมกับทิศตะวันออกไปทางใต้ 20  องศา ดาว A อยู่ตำแหน่งใด

ก  มุมเงย  60  มุมอาซิมุท  100

ข  มุมเงย  60  มุมอาซิมุท  110

ค  มุมเงย  30  มุมอาซิมุท  100

ง  มุมเงย  30  มุมอาซิมุท  110

30.เหตุใดคนบนโลกจึงมองเห็นดาวศุกร์สว่างกว่าดาวดวงอื่นๆ

       1. เพราะดาวศุกร์มีขนาดใหญ่กว่าโลก

       2. เพราะดาวศุกร์อยู่ใกล้โลก

       3. เพราะดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมาก

       4. เพราะดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก

ก  1  และ  2

ข  2  และ  4

ค  3  และ  4

ง  2  เท่านั้น
31.ข้อใดเป็นผลจากเทคโนโลยีอวกาศ

       1.การสำรวจแหล่งแร่

       2.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาเซลล์

       3.การสร้างเสื้อกันความร้อน

       4.การสร้างสถานีผลิตกำลังไฟฟ้านอกโลก

ก  1  และ  4

ข  1  และ  3

ค  2  และ  4

ง  2  และ  3 

32.วันที่ดวงจันทร์ขึ้นประมาณเที่ยงคืน และตกประมาณเที่ยงวัน คือวันใด

ก  ขึ้น  8  ค่ำ

ข  แรม  8  ค่ำ

ค  ขึ้น  15  ค่ำ

ง  แรม  15  ค่ำ

   จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม)กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วยข้อสอบความรู้ทั่วไป 
- แนวข้อสอบเคมี

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การเกษตรเกษตร 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon เด็ดๆ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย  attachment Nasza 399
TopicIcon เน้นๆ แนวข้อสอบ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย  attachment Nasza 399
TopicIcon เด็ดๆ แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์  attachment Nasza 721
TopicIcon เด็ดๆ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์  attachment Nasza 1016
TopicIcon เน้นๆ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมการเกษตร  attachment Nasza 390
TopicIcon แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  attachment Nasza 363
TopicIcon เน้นๆ แนวข้อสอบ กรมการจัดหางาน Nasza 301
TopicIcon แนวข้อสอบ อบจ. จังหวัดพัทลุง  attachment Nasza 324
TopicIcon แนวข้อสอบ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  attachment Nasza 371
TopicIcon เปิดสอบครูผู้ช่วย!! จำนวน 64 เขตพื้นที่ 1,700 อัตรา  attachment Nasza 326
TopicIcon สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  attachment Nasza 280
TopicIcon แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พื้ช  attachment Nasza 349
TopicIcon แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  attachment Nasza 312
TopicIcon แนวข้อสอบ กรมอู่ทหารเรือ  attachment Nasza 346
TopicIcon แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  attachment Nasza 319
TopicIcon แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน ตำแหน่งอื่นๆ กรมชลประทาน  attachment Nasza 333
TopicIcon ข้อสอบ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์  attachment Nasza 505
TopicIcon แนวข้อสอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  attachment Nasza 367
TopicIcon เก็งแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร  attachment nasza 1447
TopicIcon แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร  attachment nasza 821
TopicIcon รวมแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมศุลกากร  attachment nasza 1933
TopicIcon เก็งแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  attachment nasza 599
TopicIcon เก็งแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  attachment nasza 618
TopicIcon เด็ดๆแนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว  attachment nasza 709
TopicIcon เก็งข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  attachment nasza 733หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที