Get your own Chat Box! Go Large!
phomthong on livestream.com. Broadcast Live Free
싼야민공-Phomthong's LiveTV 3G+ Online
ทางเว็บได้ทำการนำห้อง chat ออกจากการแสดงผล เนื่องจากผิดกฏของของทางเว็บ bkk1.in.th

ผู้เขียน หัวข้อ: รวมแผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 หลักสูตรใหม่ 2551 Science Lesson Plan (อ่าน 100860 ครั้ง) เมื่อ: 3 มิถุนายน 2554 21:44 [180.183.60.78IP Lookup , 3 มิถุนายน 2554, 21:44:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

caicomputer
คุณมี Ranking อันดับที่ 92
Exp: 92
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 3/6/2553เพื่อนสมาชิกจำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้ ได้ขอบคุณสำหรับข้อความดีๆ อันนี้ครับ
BushfulMan (24/5/2558), Castle (14/2/2555), d2den (30/5/2556), eyeza012 (27/4/2558), pichitpor (22/4/2558), santanagarn (17/4/2555), sunita (19/5/2555), tomato007 (8/4/2555)

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ถึงจะทำการขอบคุณได้ครับ


caicomputer
คุณมี Ranking อันดับที่ 92
Exp: 92
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 3 มิถุนายน 2554 21:52 [180.183.60.78] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

รวมฮิต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • ผลงานวิชาการสาระสังคมศึกษา
 • ผลงานวิชาการสาระภาษาอังกฤษ
 • ผลงานวิชาการสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ปฐมวัย
 • กลุ่มสาระศิลปะ
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 • คอมพิวเตอร์
 • บริหารการศึกษา
 • caicomputer
  คุณมี Ranking อันดับที่ 92
  Exp: 92
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #2 เมื่อ 3 มิถุนายน 2554 22:13 [180.183.60.78] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.1  
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย   เวลา  120  ชั่วโมง
  1.สารในชีวิตประจำวัน
  2. หน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช
  3.แรง และ การเคลื่อนที่
  4. พลังงาน
  5. บรรยากาศ


  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.2
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                  เวลา  120  ชั่วโมง
  1. ร่างกายของเรา
  2. ชีวิตสัตว์
  3. สารและการเปลี่ยนแปลง
  4. แสงและการเกิดภาพ
  5. โลกและการเปลี่ยนแปลง


  แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้น  ม.3
  หน่วยการเรียนรู้   5  หน่วย                  เวลา  120  ชั่วโมง
  1. พันธุกรรม
  2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
  3. เอกภพ
  4. ไฟฟ้า
  5. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  อ้างอิงที่โหลด http://forum.02dual.com/index.php?topic=846.0
  caicomputer
  คุณมี Ranking อันดับที่ 92
  Exp: 92
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #3 เมื่อ 3 มิถุนายน 2554 22:28 [180.183.60.78] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  - คำชี้แจง
   - หน่วยการเรียนรู้
   - แผนการจัดการเรียนรู้
   - แนวทางการจัดการเรียนรู้
   - การวัดและประเมินผล
   - แหล่งการเรียนรู้
   - เอกสารอ้างอิง
   - อภิธานศัพท์
   - คณะอนุกรรมการ
   - คณะผู้จัดทำ


  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  การจัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
    - ช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3)
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
    - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    - ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
    - ชีววิทยา (ม.4-ม.6)
    - เคมี (ม.4-ม.6)
    - ฟิสิกส์ (ม.4-ม.6)
    - โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ม.4-ม.6)
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี
    ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 -6 : ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 -3 : ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค
    ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 -6
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
    ป.1: ป.2 : ป.3 : ป.4 : ป.5 : ป.6 : ม.1 : ม.2 : ม.3 : ม.4 - 6
  คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์

  สอบถามรายละเอียดได้ที่
  สำนักวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1333
  อ้างอิง http://www.ipst.ac.th/sci_curriculum/  caicomputer
  คุณมี Ranking อันดับที่ 92
  Exp: 92
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #4 เมื่อ 3 มิถุนายน 2554 22:34 [180.183.60.78] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


  รวมแผนการสอนครู
  ทุกกลุ่มสาระ..ทุกวิชา

  .....
  ยินดีรับค้นหา..แผนการสอนออนไลน์
  หรือทุกอย่างที่ท่านต้องการ..
  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์ให้ก้าวไกล..

  "ฝากสิ่งที่ท่านกำลังค้นหาได้ที่นี่"  นา
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #5 เมื่อ 14 เมษายน 2555 12:52 [223.205.131.99] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอบคุณค่ะ  farn
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #6 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2555 12:17 [202.143.191.115] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  แผนการจัดการเรียนรู้ ม.2  สสวท.
  farn025@gmail.com  ronkung
  คุณมี Ranking อันดับที่ 67
  Exp: 67
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #7 เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 9:38 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขออนุญาติแชร์นะครับ ไปแป๊ะที่บอร์ด ครูหลังเขา


  สวัสดีครับผมครูดอยคนหนึ่ง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ


  mulan
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #8 เมื่อ 7 มิถุนายน 2555 16:53 [202.29.188.1] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ม.1 ของ สสวท. ด้วยค่ะ 
  mulansung@yahoo.co.th
  ขอบคุณค่ะ  ครูพันธ์ใหม่
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #9 เมื่อ 6 กรกฎาคม 2555 11:21 [183.89.69.100] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สสวท นะครับ
  sutree_123@hotmail.com  ครู บนจ.
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #10 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2555 19:34 [223.207.42.32] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ป.1 สสวท.ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  ครู บนจ.
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #11 เมื่อ 24 กรกฎาคม 2555 19:37 [223.207.42.32] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ป.1 สสวท.ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  อีเมล ooo-chinping@hotmail.com
  jotech
  คุณมี Ranking อันดับที่ 63
  Exp: 63
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #12 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 20:14 [115.67.194.70] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนการสอน ป.4-6 สสวท. ด้วยคน  romjotech@hotmail.com  กาญจนา
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #13 เมื่อ 18 ตุลาคม 2555 10:30 [27.55.10.228] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนชีวิทยาเพิ่มเติมม.4เทอม 2 ของสสวท หน่อยค่ะ  กาญจนา
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #14 เมื่อ 18 ตุลาคม 2555 10:35 [27.55.10.228] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนชีวิทยาเพิ่มเติมม.4เทอม 2 ของสสวท หน่อยค่ะ
  mina_am001@hotmail.com  ช่วยหน่อยนะค่ะ  malinee
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #15 เมื่อ 27 ตุลาคม 2555 0:02 [125.25.239.177] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนวิทย์ฯพื้นฐาน ม.2 ของสสวท  หน่อยสิคะ
  ma.li.nee@hotmail.com    ช่วยหน่อยนะค่ะ    ตังค์เมย์
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #16 เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555 20:47 [110.171.54.55] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอบคุณมากคะ  kaparn
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #17 เมื่อ 5 มกราคม 2556 10:20 [101.51.236.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  อ้างอิง จาก guest เมื่อ 6/7/2555 11:21:00

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สสวท นะครับ
  sutree_123@hotmail.com

  ขอแผนวิทยาศาสตร์ ของ ม.1 ภาคเรียนที่ 2 สสวท.ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  อีเมล tattoo_sjparn@hotmail.com 
  maifa
  คุณมี Ranking อันดับที่ 60
  Exp: 60
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #18 เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:47 [202.129.29.211] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนการสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย ด้วยคร้า 
  mai_d32@hotmail.com  maifa
  คุณมี Ranking อันดับที่ 60
  Exp: 60
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #19 เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:47 [202.129.29.211] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนการสอน วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย ด้วยคร้า สสวท.
  mai_d32@hotmail.com  Micky_1234
  บุคคลทั่วไป

  ความเห็นที่ #20 เมื่อ 20 มีนาคม 2556 17:26 [125.26.217.80] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  สมัครสมาชิกแล้ว ไม่เห็นจะดูได้เลย ห่วย..แตก  katbee
  คุณมี Ranking อันดับที่ 31
  Exp: 31
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #21 เมื่อ 23 มิถุนายน 2558 20:27 [27.55.102.123] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนวิทยาศาสตร์ สสวท. ชั้นป.1   6    ม1   2 หน่อยค่ะ  samura453
  คุณมี Ranking อันดับที่ 20
  Exp: 20
  User Info ส่งข้อความ
  ความเห็นที่ #22 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 21:23 [1.46.204.33] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559 21:25) ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  ขอแผนการสอนวิทยาศ่าสตร์ม.1 สสวท ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ  samura453@gmail.com


  ซามูรา


  บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

  หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
  TopicIcon Thank You BushfulMan 269
  TopicIcon บริษัท เด็กสมุทร ซีซีทีวี จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด  attachment deksamutshop 450
  TopicIcon บริษัท เด็กสมุทร ซีซีทีวี จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิด  attachment deksamutshop 474
  TopicIcon รับแต่งหน้านอกสถานที่โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพผู้มีประสบการณ์ รับประกันความพอใจในผลงาน Waver 627
  TopicIcon การประกวด Cover Dance ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท  attachment yoshi2523 705
  TopicIcon ขอบคุณค่ะ krunok14 596
  TopicIcon ขอแบ่งปัน adda1234 667
  TopicIcon อาหารเสริมลดความอ้วน โดนัทลดน้ำหนัก มิราเคิล สีชมพู Donut Miracle ราคาถูกปลีก-ส่ง โดนัทมิราเคิล ชมพู
  บุคคลทั่วไป
  12750
  TopicIcon เดคูพาจ ปลีก-ส่ง อารุณรัตน์
  บุคคลทั่วไป
  988
  TopicIcon หางานชลบุรี runway 918
  TopicIcon ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนอนุรักษ์ธรรมชาติ คุณแดง
  บุคคลทั่วไป
  684
  TopicIcon ติวเข้มเข้าสามเสนวิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษา ครูอ้วน
  บุคคลทั่วไป
  726
  TopicIcon รับโปรโมทเว็บ โปรโมทสินค้าให้ติด หน้า Google ราคาประหยัด สุนทร
  บุคคลทั่วไป
  1001
  TopicIcon AS Sun Interior Design and Decorate รับออกแบบ ภายนอกภายใน เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบอาคาร นางสาว สุภาพร มัณยานนท์
  บุคคลทั่วไป
  860
  TopicIcon รับสอน เขียนโปรแกรม Windows Application ภาษา C# นิว
  บุคคลทั่วไป
  1265
  TopicIcon ของตกแต่งบ้าน จากแหล่งผลิตโดยตรง tantan
  บุคคลทั่วไป
  841
  TopicIcon จำหน่ายเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว อาหารเสริมทั้งปลีกและส่ง และรับตัวแทนจำหน่ายทั้งสต็อคและัไม่สต็อคสินค้า tel .081-91 doung
  บุคคลทั่วไป
  1663
  TopicIcon รับสร้างห้องเก็บเสียง ห้องผนังกันเสียง ห้องสตูดิโอ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บุคคลทั่วไป
  3820
  TopicIcon รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  บุคคลทั่วไป
  1384
  TopicIcon โครงการหมู่บ้านวรรณภาวิลเลจ ชะอำ คุณวรรณภา ปัญญามัง
  บุคคลทั่วไป
  963
  TopicIcon กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ bot
  บุคคลทั่วไป
  885
  TopicIcon รับทำไอเอส รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำรายงาน เฉลยข้อสอบ การบ้าน สอนพิเศษ กวดวิชา รับสอนผ่า อาจารย์ณี
  บุคคลทั่วไป
  1433
  TopicIcon ละครการบังเกิดของพระเยซู the Nativity 2012ประวัติวันคริสต์มาส caicomputer 1321
  TopicIcon เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร -นครพนม 2012 (Chirstmas Star Parade 2012) caicomputer 1867
  TopicIcon บริการให้คำปรึกษาวีซ่าสำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กาญจนา
  บุคคลทั่วไป
  846

  eXTReMe Tracker


  หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
  เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
  มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

  หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที