ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน (อ่าน 7856 ครั้ง) เมื่อ: 7 มิถุนายน 2554 23:03 [1.46.196.251IP Lookup , 7 มิถุนายน 2554, 23:03:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

kroojee
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 20/5/2554

จงแสดงวิธีการหาคำตอบของเลขเรียงลำดับต่อไปนี้ ลงในสมุดคณิตศาสตร์และกระดานดำนอกห้องเรียน

แบบฝึกชุดนี้คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนการผ่านเกณฑ์ 35

๑.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่ 1+2+3 + ….345

๒.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่     300+301+302+ …+566

๓.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่ 601+603+605…..+777

๔.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่   800+802+804……900

๕.   ผลบวกของเลขเรียงลำดับตั้งแต่   651+653 +655+…..+999

๖.   ผลต่างของผลบวกเลขเรียงลำดับดังนี้

๖.๑ 406+407+408….+600  ๖.๒ 3+5+7……..543

 

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (72) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 72

ณาถกาญน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #23 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 8:25 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

3.  601+603+605+...+777
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=601
          ป=777
          ท=(ป-ต)/2+1=777-601/2+1=176/2+1=89
          เเทนค่า
          (ต+ป*ท/2
          =(601+777)*89/2
          =1,378*89/2
          =58,741
รัตมณี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #24 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 8:41 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

3.  601+603+605+...+777
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=601
          ป=777
          ท=(ป-ต)/2+1=777-601/2+1=176/2+1=89
          เเทนค่า
          (ต+ป*ท/2
          =(601+777)*89/2
          =1,378*89/2
          =58,741
แพรพรรณ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #25 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 8:44 [203.172.201.240] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
     
กัลย์สุดา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #26 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:01 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.  1+2+3+..345
วิธีทำ   สูตร=(ต+ป)*ท/2
            ต=1
            ป=345
       ท=(ป-ต)/2+1=(345-1)/2=344/2+1=173
      แทนค่า
        (ต+ป)*ท/2
      =(1+345)*173/2
      =346*173/2
      =29,929                     
ณาถกาญน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #27 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:01 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.   800+802+804+...900
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=800
          ป=900
          ท=(ป-ต)/2+1=(900-800)/2+1=100/2+1=51
          เเทนค่า
          (ต+ป)*ท/2
          =(800+900)*51/2
          =1,700*51/2
          =43,350
รัตมณี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #28 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:03 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.   800+802+804+...900
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=800
          ป=900
          ท=(ป-ต)/2+1=(900-800)/2+1=100/2+1=51
          เเทนค่า
          (ต+ป)*ท/2
          =(800+900)*51/2
          =1,700*51/2
          =43,350
แพรพรรณ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #29 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:16 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #30 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:22 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #31 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:24 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #32 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:25 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
     
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #33 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:27 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #34 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:34 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #35 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:41 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 
ณาภกาญน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #36 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:52 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

5.  651+653+655+...+999
วิธีทํา  สูตร=(ต+ป)*ท/2
          ต=651
          ป=999
          ท=(ป-ต)/2+1=(999-651)/2+1=348/2+1=175 
          เเทนค่า
          =(ต+ป)*ท/2
          =(651+999)*175/2
          =1,428*175/2 
          =126,700
อารีรัตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #37 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:53 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.  800+802+804+...900                   
วิธีทำ  สูตร=(ต+ป)*ท/2                
    ต=800
    ป=900
ท=(ป-ต)/2+1=(900800)/2+1=100/2+1=50
     แทนค่า
     =(ต+ป)*ท/2
     =(800+900)*50/2
     =1,700*50/2
     =43350            
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #38 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 12:38 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #39 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 13:06 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #40 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 13:09 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   
ภูรัชญา ใจโอบเอื้อ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #41 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 13:21 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929

                                 
                                                                                                
ภูรัชญา ใจโอบเอื้อ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #42 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 13:23 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929    
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #43 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 13:29 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.1+2+3+...345        
วิธีทำ(ต+ป)*ท/2
ต=1
ป=345
ท=(ป-ต)/2+1
ท=(345-1)+1
ท=344/2+1
ท=173
เเทนค่า
(ต+ป)*ท/2
=(1+345)*173
=346*173/2
=29,929    
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #44 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 14:42 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
2.   300+301+302...566
   วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2
              ต=300
               ป=566
               ท=(ป+ ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
               +1     2    =134
                   แทนค่า
                                     (ต+ป)*ท 

                                           2       ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #45 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 15:06 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
3.601+603...777
   วิธีทำ     (ต+ป)*ท/2
                  ต=601
                   ป=777
                   ท=(ป-ต)+1+(777-601)+1=176+1=88+2 
                   =89   2
          แทนค่า                  =689*98
           (ต+ป)*ท/2           =61,321
          =1,378*89/2     ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #46 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 15:21 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

     แก้ไขข้อสองใหม่
     2.300+301+302...566
  วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2
              ต = 300
               ป =566
                ท= (ต+ป)+1=(566-300)+1=266+1=133
               +1     2   =134                           2
                 แทนค่า   
                               (ต+ป)*ท/2
           =(300+566)*134    =483*134
                      2
           =866*134                =58022   
                             
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #47 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 15:36 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

     4.800+802+804...900
วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                     2
     ต= 800
      ป=900
       ท=(ป-ต)+1=(900-800)+1=100+1=50+1=51
                2                2                    2
แทนค่า 
          (ต+ป)*ท
         =(800+900)*51
                   2
          =1,700*51         =433,520 
           =850*51 
                    2

   
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #48 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 16:21 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

5.651+653+655...999
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
                     2
         ต=651
         ป=999
          ท=(ป-ต)+1(999-651)+1=348+1=175
                   2               2                2    
      แทนค่า 
                (ต+ป)*ท
                     2
             =(651*999)*175   =126,700
              =1428*175
                          2   
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #49 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 16:31 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

6.1  406+407+408...600
       วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                      2
                ต=406
                 ป=600
                  ท=(ป-ต)+1(600-406)+1=1006+1=504  
                           2                                  2
                  แทนค่า
                        (ต+ป)*ท
                             2
                       = (406+600)*504
                       =512,046*504                                                                      =100,566,000  
    
                    
         
                      
    
   
               
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #50 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 16:41 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #51 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 16:42 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               
ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #52 เมื่อ 11 มิถุนายน 2554 16:44 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

6.2   3+5+7...543
      วิธีทำ   (ป-ต)*ท
                         2
              ต=3
              ป=543
               ท=(ป-ต)+1=271+1=120=11
                          2                        2
               แทนค่า
                         ( ต+ป)*ท  
                     =271+11
                              2
                     =2581*11
                      =12,40             
  
   
               
ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #53 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 9:20 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1.  1+2+3+....345
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 1
                     ป = 345
                    ท = (ป-ต)+1=(345-1)+1=344+1=173
                               2                               2
               แทนค่า
                          (ต+ป)*ท
                               2
                       =(1+345)*173
                        =346*173
                                  2
                       29,929ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #54 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 9:30 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
2.    300+301+302....566
  
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 300
                     ป =566
                    ท = (ป-ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
                   +1       2   =134
                    แทนค่า
                                   (ต+ป)*ท
                                       2    
                   =(300+566)*134=483*134
                              2
                   =866*134        =58,022
                           2ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #55 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 9:31 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
2.    300+301+302....566
  
     วิธีทำ    = (ต+ป)*ท
                          2
                    ต = 300
                     ป =566
                    ท = (ป-ต)+1=(566-300)+1=266+1=133
                   +1       2   =134
                    แทนค่า
                                   (ต+ป)*ท
                                       2    
                   =(300+566)*134=483*134
                              2
                   =866*134        =58,022
                           2ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #56 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 9:41 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
3.601+603...777
        วิธีทำ    (ต+ป)*ท
                             2
                ต = 601
               ป   =  777
                 ท     = (ป-ต)+1=(777-601)+1=176+12=88+1
                    =89       2              2                 2
                  แทนค่า    =689*89
                (ต+ป)*ท    =61,321
                       2                     
                   =1,378*89
                               2           ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #57 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 9:59 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
4.800+802+804....900
           วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                          2
       ต =  800
         ป =  900
     ท = (ป-ต)+1=(900-800)+1=100+1=50+1=51
                                   2                2
    แทนค่า
          (ต+ป)*ท
            ( 800+900)*51
                    2
     =1700*51    =433,520
              =850*51
                 2


     
               
 ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #58 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 10:09 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
5.651+653+655+...999
      วิธีทำ   (ต+ป)*ท
                        2
             ต = 651
              ป =999
              ท = (ป-ต)+1=(999-651)+1=348+1=175
                         2              2                    2
                  แทนค่า
                         (ต+ป)*ท 
                              2    
               =(651*999)=175   =126,700
                          2
             =  1,428*175
                           2  


     
               
 ธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #59 เมื่อ 12 มิถุนายน 2554 10:17 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000
     
               
 อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #60 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 8:04 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #61 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 8:07 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #62 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 8:16 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #63 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 9:18 [203.172.201.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

 
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #64 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 9:20 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.  1+2+3+...+345
วิธีทํา   สูตร=(ต+ป)*ท/2
           ต=1
           ป=345
           ท=(ป-ต)/2+1=345-1/2+1=344/2+1=173
           เเทนค่า
           (ต+ป)*ท/2
           =(1+345)*173
           =346*173/2
           =29,929
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #65 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 9:29 [203.172.201.50] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

2.300+301+302...566          แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                           = (300+566)*134/2
       ต= 300                                    = 866*134/2
       ป= 566                                    = 433*134
       ท= (ป-ต)+1/2                          = 58,022
       ท= (566-300)+1/2
       ท= (266/2)+1
        ท= 133+1
        ท= 134 
อดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #66 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 9:31 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 3.  601+603+605...777       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  (ต+ป)*ท/2                       = (601+777)*89/2
         ต= 601                              = 1,378*89/2  
          ป= 777                             = 689*89
          ท= (ป-ต)/2+1                   = 61,321
           ท= (777-601)/2+1
           ท= (176/2)+1
           ท= 88+1
           ท= 89
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #67 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 11:35 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ


5.651+653+655...999
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
                     2
         ต=651
         ป=999
          ท=(ป-ต)+1(999-651)+1=348+1=175
                   2               2                2    
      แทนค่า .
                (ต+ป)*ท
                     2
             =(651*999)*175   =126,700
              =1428*175
                          2   

 
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #68 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 11:37 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

  

4.  800+802+804...900       แทนค่า  (ต+ป)*ท/2
วิธีทำ  สูตร = (ต+ป)*ท/2                =(800+900)*51/2
        ต= 800                                  = 1,700*51
        ป= 900                                  = 850*51 
        ท= (ป-ต)*ท/2                        = 43,3520
        ท= (900-800)/2+1
        ท= (100/2)+1
        ท= 50+1
        ท= 51        

   

 
อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #69 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 11:42 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000

อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #70 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 11:44 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000

อพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #71 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 11:46 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
6.1 406+407+408....600 
วิธีทำ  (ต+ป)*ท
               2
    ต = 406
     ป = 600
       ท = (ป-ต)+1=(600-406)+1=1006+1=504
                  2                                     2
           แทนค่า
                  (ต+ป)*ท
                      2
             =(406+600)*504
               =512,064*504
                = 100,566,000

แพรพรรณ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #72 เมื่อ 20 มิถุนายน 2554 8:28 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1. 1+2+3...345                แทนค่า  (ต+ป)*ท/2 
วิธีทำ  สูตร  (ต+ป)*ท/2               = (1+345)*173/2
      ต= 1                                     = (346*173)/2   
      ป= 345                                 = 173*173
      ท= (ป-ต)/2                           = 29,929
      ท= (345-1)/2+1
      ท= (344/2)+1
      ท= 172+1
      ท= 173  


คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (72) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 72

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2 kroojee 2869
TopicIcon แบบฝึกภาษาไทยครั้งที่ 1 คำซ้ำ kroojee 8892
TopicIcon แบบทดสอบภาษาอังกฤษข้อ 1 kroojee 1343
TopicIcon แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน kroojee 7856
TopicIcon แบบฝึกการบวกเรียงจำนวน kroojee 2239
TopicIcon งานวิชาภาษาไทย ชิ้นที่ 1 kroojee 4160
TopicIcon คำถามข้อที่ 1 ครูจี
บุคคลทั่วไป
1477
TopicIcon ทดสอบส่งไฟล์งาน  attachment kroojee 2860หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที