ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2 (อ่าน 2868 ครั้ง) เมื่อ: 7 มิถุนายน 2554 23:44 [1.46.196.251IP Lookup , 7 มิถุนายน 2554, 23:44:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

kroojee
คุณมี Ranking อันดับที่ 80
Exp: 80
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 20/5/2554

คำสั่ง  ให้นักเรียนคัดลอกแบบฝึกลงในสมุด แล้วเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้วโพสต์เฉพาะลงในกระดานดำนอกห้องเรียน

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า........................................ยิ่งนัก

ก. พิศมัย ข. พิศสมัย ค. พิสมัย

34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง.......................................นางงามมากมาย

ก. มงกุฏ ข. มงกุฎ ค. มงกุฏิ

35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ ต้องอยู่ใน.......................................ผู้บังคับบัญชา

ก. ดุลยพินิจ ข. ดุลลพินิจ ค. ดุลพินิจ

36. ขอให้มีความ.........................................โดยทั่วหน้ากัน

ก. ผาสุก ข. ผาสุข ค. ผาศุข

37. เสื้อตัวนี้สวยมาก........................................สะดุดตา

ก. สีสัน ข. สีสรร ค. สีสรรค์

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


แพรพรรณ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:17 [203.172.201.24] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33.  เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า   พิสมัย  ยิ่งนัก
34.  มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ   ผู้บังคับบัญชา
36.  ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
37.   เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน   สะดุดตา แพรพรรณ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:26 [203.172.201.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
นางงามมากมายณาถกาญน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:29 [203.172.201.157] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33.  เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า   พิสมัย   ยิ่งนัก
34.  มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง    มงกุฏ   นางงามมากมาย
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36.  ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
37.  เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน   สะดุดตาอพิชิต
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #4 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:32 [203.172.201.102] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตาฐิติวุฒิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:33 [203.172.201.102] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏิ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตาอดิสร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #6 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:35 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตารัตมณี นาคเกตุ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #7 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:37 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้นน่า  พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ   ผาสุก  โดยทัวหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสัน  สะดุดตา
สิมฃทธิกร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #8 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:39 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตาประทานพร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #9 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:39 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้นน่า  พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ  นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินจ  ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ   ผาสุก  โดยทัวหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสัน  สะดุดตา
กัลย์สุดา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #10 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 13:59 [203.172.201.125] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งนา พิสมัย  ยิ่งนัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฎ นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน ดุลพินิจ ผู้บังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ ผาสุข โดยทั่วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก สีสัน สะดุดตาธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #11 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:00 [203.172.201.106] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา
ชินวัตร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #12 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:00 [203.172.201.35] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า พิสมัย  ยิ่งนัก                
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกุฏ นางงามมากมาง
35.เมื่องฉีจ  ชนมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ    ผูบังคับัญชา
36.ขอให้มีควาผาสุขโดยทัวหน้ากัน
37.เสือตัวนี้สวยมากสีสันสะดุดตาธีรภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #13 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:02 [203.172.201.61] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา
ดนุสรณ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #14 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:04 [203.172.201.61] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา
พิชัยยุทธ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #15 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:04 [203.172.201.135] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

3.3   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน่า    พิสมัย      ยิ่งนัก
3.4   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง    มงกุฎ    นางงามมากมาย
3.5   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ    ผู้บังดคับบัญชา
3.6   ขอให้มีความ   ผาสุข   โดยทั่วหน้ากัน
3.7   เสื้อตัวนี้สวยมาก    สีสัน    สะดุดตา
อารีรัตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #16 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:05 [203.172.201.61] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา
ภูรัชญา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #17 เมื่อ 8 มิถุนายน 2554 14:06 [203.172.201.61] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยซึ่งหน้า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34   มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฏ   นางงามมากมาย
35   เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ในดุล  ดลพินจ   ผู้บังคับบัญชา
36   ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั่วหน้ากัน
37   เสื้ตัวนี้สววยมาก  สีสัน  สะดุดตา
วาสนา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #18 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 8:58 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
33. เธเป็นดาราหน้าตาสวยซึ้งน้า    พิสมัย  ยิง้นัก
34. มีผู้เข้าประกวดเพื่อชิง  มงกฎ   นางงามมากมาย
35. เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน  ดุลพินิจ  ผู้บลังคับบัญชา
36. ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั้วหน้ากัน
37. เสื้อตัวนี้สวยมาก  สีสันสะดุดตาฐิติวุฒิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #19 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:15 [203.172.199.254] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
1. วิธีทำ สูตร [ต+ป]*ท/2
ต=1
ป=345
ท=[ป-ต]+1/2=[345-1]+1=1,725
แทนค่า [ต+ป]*ท/2
= [1+345]*1,725/2
=346*1,725/2
=298,425ปณิธิ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #20 เมื่อ 9 มิถุนายน 2554 9:51 [203.172.199.250] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

33.   เธอเป็นดาราหน้าตาสวยฃึ้งน่า  พิสมัย   ยิ่งนัก
34.   มีผู้เข้าประดวดเพื่อฃิง    มงกุฎ  นางงามมากมาย
35.  เรื่องนี้จะอนุมัติหรือไม่ต้องอยู่ใน   ดุลพินิจ   ผู้บังดับชา
36.  ขอให้มีความ  ผาสุข  โดยทั้วหน้ากัน
37.   เสื้อตัวนี้สวยมาก   สีสัน    สะดุดตา
บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แบบฝึกภาษาไทย ชุด 2 kroojee 2868
TopicIcon แบบฝึกภาษาไทยครั้งที่ 1 คำซ้ำ kroojee 8892
TopicIcon แบบทดสอบภาษาอังกฤษข้อ 1 kroojee 1343
TopicIcon แบบฝึกการบวกเลขเรียงจำนวน kroojee 7856
TopicIcon แบบฝึกการบวกเรียงจำนวน kroojee 2239
TopicIcon งานวิชาภาษาไทย ชิ้นที่ 1 kroojee 4160
TopicIcon คำถามข้อที่ 1 ครูจี
บุคคลทั่วไป
1477
TopicIcon ทดสอบส่งไฟล์งาน  attachment kroojee 2860หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที