ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ปี 57 ปรับปรุงใหม่ ทุกวิชาเอก (อ่าน 6577 ครั้ง) เมื่อ: 12 มีนาคม 2557 23:21 [171.100.114.121IP Lookup , 12 มีนาคม 2557, 23:21:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 มีนาคม 2557 23:21)
1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 1 คน) Thanks แจ้งลบ

busthaiandthaionline1
คุณมี Ranking อันดับที่ 52
Exp: 52
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 6/2/2557

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2557 ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13122

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? 
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร 
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 
ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น 
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ง. ไม่มีถูกข้อถูก 
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? 
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า 
ตอบ ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง? 
ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน 
ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ ง. ไม่มีคำตอบ 
ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ 
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ที่สุด 
ก.พฤติกรรม ข. ความรู้สึก 
ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. ความคิด 
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด? 
ก. การสอบถาม ข. การสังเกต 
ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. การสอบถาม 
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร? 
ก. Hilgacd ข. .Anastasi 
ค. Frederic ง. Good 
ตอบ ข. Anastasi 
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? 
ก. การระลึกได้ ข. การทดสอบ 
ค. การสอน ง. การเรียนรู้ 
ตอบ ง. การเรียนรู้ 
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง? 
ก. กฎระเบียบของโรงเรียน 
ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน 
ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์ 
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด? 
ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู 
ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน 
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด? 
ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว 
ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน 
ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก 
ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร? 
ก. การสัมผัส ข. การซักถาม 
ค. การสังเกต ง. การทดสอบ 
ตอบ ค. การสังเกต 
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด? 
ก. วิทยุ ข. หนังสือพิมพ์ 
ค. โทรทัศน์ ง. นิตยสาร 
ตอบ ค. โทรทัศน์ 
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร? 
ก. Maslow ข. Likert ค. Pavlova ง. Skinner 
ตอบ ข. Likert 


ประกอบด้วย ภาค ก 
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย ภาค ข 
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก (เลือกเอกที่จะสอบ) 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE 
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 


แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด 

 


busthaiandthaionline1

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน กรมธนารักษ์  attachment busthaiandthaionline1 12
TopicIcon มาแล้ว แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่ง Call Center งานธนาคาร ข่าวล่าสุด ต.ค.57  attachment busthaiandthaionline1 12
TopicIcon แม่นยำ ครบถ้วน แนวข้อสอบ ครูอาชีวะ ทุกวิชาเอก ปรับปรุงสำหรับการสอบราชการปี 57  attachment busthaiandthaionline1 19
TopicIcon ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทุกตำแหน่ง ข่าวล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 45
TopicIcon เก็งข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทางหลวง ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 35
TopicIcon มาใหม่ แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ก.ฟ.ภ.) ปี 57 ทุกตำแหน่ง  attachment busthaiandthaionline1 64
TopicIcon ติวสอบ เข้าพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม ทุกตำแหน่งปี 57  attachment busthaiandthaionline1 100
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ ข้อสอบกรมยุทธการทหารอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 103
TopicIcon แนวข้อสอบ นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย 2557 ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 96
TopicIcon จำหน่าย สรุปแแนวข้อสอบ กระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 74
TopicIcon สรุปแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ใหม่ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 90
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สสจ. ทุกตำแหน่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 200
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล สสจ. ทุกจังหวัด ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 208
TopicIcon ิติวเข้ม สอบเข้ากระทรวงต่างประเทศ นักวิชาการบัญชีและการเงิน  attachment busthaiandthaionline1 107
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบกรมที่ดิน นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ busthaiandthaionline1 114
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ กรมทางหลวง ล่าสุด 2557  attachment busthaiandthaionline1 212
TopicIcon คู่มือสอบหลักสูตรการสอบกรุงเทพมหานคร กทม. แนวใหม่ 2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556  attachment busthaiandthaionline1 157
TopicIcon แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ ป.ท.ท ปี 2557  attachment busthaiandthaionline1 250
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด  attachment busthaiandthaionline1 168
TopicIcon ติวเข้ม เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ ปี 57  attachment busthaiandthaionline1 253
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ล่าสุด)  attachment busthaiandthaionline1 165
TopicIcon คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่ง  attachment busthaiandthaionline1 198
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2557  attachment busthaiandthaionline1 409
TopicIcon คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ สสจ. ทุกตำแหน่ง  attachment busthaiandthaionline1 815
TopicIcon จำหน่ายเอกสาร คู่มือสอบ กรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง ปรับปรุงใหม่ปี 57  attachment busthaiandthaionline1 201หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th