ผู้เขียน หัวข้อ: การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 -24 เม.ย. 2557 ทั่วประเทศ 371 อัตรา (อ่าน 711 ครั้ง) เมื่อ: 7 เมษายน 2557 0:22 [171.100.117.19IP Lookup , 7 เมษายน 2557, 0:22:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

busthaiandthaionline1
คุณมี Ranking อันดับที่ 81
Exp: 81
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 6/2/2557

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 -24 เม.ย. 2557 ทั่วประเทศ 371 อัตรา“การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 -24 เม.ย. 2557 ทั่วประเทศ 371 อัตรา”


ตำแหน่ง: ทั่วประเทศ 371 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 12,240-15,890
อัตราว่าง: 371
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 เม.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยร่วมดำเนินการทดสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาพนักงานระหว่าง กปภ. กับมหาวิทยาลัยรังสิต รวม 371 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัครทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันรับสมัคร) ยกเว้นพนกังานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
  1. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
  2. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
  4. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
  5. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อรับสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) งานราชการ ทั่วประเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) รับสมัคร สอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 2557 สอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 57 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) :อินเตอร์เน็ต
**ชำระเงินได้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในัวนที่ 24-25 พ.ค. 2557 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 09 พ.ค. 2557
สอบวันที่: 24-25 พ.ค. 2557
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) คลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบเก่าความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ตำแหน่ง
นิติกร 4
วิศวกร 4 (โยธา)
เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
ช่างโยธา 3
ช่างเครื่องกล 3
ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
ช่างไฟฟ้า 3
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
ผู้ตรวจสอบ 4
นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)


[size=+0]ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=lek.pisi@hotmail.com][url=mailto:lek.pisi@hotmail.com]lek.pisi@hotmail.com[/email] **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

[/url]http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

Attachment: กปภ.png


busthaiandthaionline1

คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 รับออนไลน์ 1 ธันวาคม57-15 กุมภาพันธ์58 busthaiandthaionline1 1910
TopicIcon เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร กทม. (อัตราว่าง: 112) 21 พ.ย. -15 ธ.ค. 2557 ครั้งที่ 2/2557 busthaiandthaionline1 216
TopicIcon ข่าวล่าสุด ก.ค.ศ. อนุมัติใช้อัตราเกษียณ เปิดสอบครูผู้ช่วย (สพฐ.) จำนวน 8,462 อัตรา  attachment busthaiandthaionline1 293
TopicIcon เปิดสมัครสอบ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว กรมศุลกากร 166 อัตรา 24 พ.ย. -11 ธ.ค. 2557 busthaiandthaionline1 1371
TopicIcon ข่าวล่าสุด ธกส. เตรียมเปิดสอบ 2000 กว่าอัตรา ประจำปี 2558 ธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส. busthaiandthaionline1 772
TopicIcon ข่าวล่าสุด ลงรายละเอียดแล้ว การสอบ นายร้อยตำรวจ 450 อัตรา รับสมัคร 1 -25 ธ.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 243
TopicIcon เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร 120 อัตรา วันที่ 4 – 24 พ.ย.2557 งานราชการ busthaiandthaionline1 247
TopicIcon เปิดรับสมัคร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3 – 14 พ.ย. 2557  attachment busthaiandthaionline1 322
TopicIcon เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 1 -21 ต.ค. 2557 ปริญญาตรี  attachment busthaiandthaionline1 230
TopicIcon เปิดรับสมัครสอบ กรมธนารักษ์ ตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2557 งานราชการ ข่าวล่าสุด busthaiandthaionline1 426
TopicIcon กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบนักวิชาการเกษตร 30 ก.ค. -5 ส.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 382
TopicIcon ม.ราชภัฏ อยุธยา เปิดรับเจ้าหน้าที่บริหาร 1 -25 ก.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 731
TopicIcon อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครครู 106 อัตรา โดยรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557  attachment busthaiandthaionline1 706
TopicIcon สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2557  attachment busthaiandthaionline1 610
TopicIcon กรมสุขภาพจิต เปิดสอบข้าราชการ 7 อัตรา 23 มิ.ย. -16 ก.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 448
TopicIcon เทศบาลนาเชือก มหาสารคาม รับข้าราชการหลายตำแหน่ง 26 มิ.ย. -18 ก.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 641
TopicIcon มาแล้ว ข่าวเปิดรับสมัคร นสต. ปี 57 จำนวน 7,000 อัตรา  attachment busthaiandthaionline1 951
TopicIcon สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ 3 -13 มิ.ย. 2557 นายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ  attachment busthaiandthaionline1 2602
TopicIcon กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -1 พ.ค. 2557 นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์  attachment busthaiandthaionline1 573
TopicIcon กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -26 พ.ค. 2557 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิ  attachment busthaiandthaionline1 384
TopicIcon กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 เม.ย. -20 พ.ค. 2557 ครั้งที่ 1/2557 158 อัตรา  attachment busthaiandthaionline1 2146
TopicIcon กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557 พนักงานภาษีสรรพากร  attachment busthaiandthaionline1 752
TopicIcon สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 -28 เม.ย. 2557  attachment busthaiandthaionline1 468
TopicIcon ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 เม.ย. -08 พ.ค. 2557  attachment busthaiandthaionline1 527
TopicIcon กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 เม.ย. -14 พ.ค. 2557 นักจัดการงานทั่วไป  attachment busthaiandthaionline1 572หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที