กระดานประกาศสอบราคา ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2554-2555

กระดานนี้มีไว้เพื่อให้ท่านทราบการประกาศสอบราคา ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากผู้เขียน หัวข้อ: ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง) (อ่าน 1960 ครั้ง) เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2554 10:31 [118.174.136.86IP Lookup , 25 พฤศจิกายน 2554, 10:31:00] (แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554 16:27)
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

takpao2
คุณมี Ranking อันดับที่ 90
Exp: 90
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 11/7/2553

                รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ชุด ตามโครงการสนับสนุนเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                (รายละเอียดและคุณสมบัติตามแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
                ราคากลางในการประมูลซื้อฯ เป็นเงิน 13,000,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ราคากลางดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพัน ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าจัดซื้อในภายหลังไม่ได้ 
                กำหนดยื่นซองประมูลอิเล็กทรอนิกส์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 (หลังเก่า)
                แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 23 ธันวาคม 2554
                กำหนดวันอบรม : วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ บริษัท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 276 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                กำหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ : วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น. ถึง เวลา 11.00 น.
                กำหนดจำหน่ายเอกสาร : ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก(หลังใหม่) ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หริอสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5551-8315 ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
www.takpao.go.th และ www.gprocurement.go.th สำหรับเงินค่าซื้อเอกสารสอบราคานี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจะไม่คืนให้้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ทดสอบ takpao2 365
TopicIcon ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่1 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก takpao2 1211
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อส้ร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ท้องฟ้า เชื่อม บ้านเด่นผาแต้ม หมู่ที่ 9 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก  attachment takpao2 743
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยแม่กุแลนด์ (เขตเทศบาล ต.แม่กุ) เชื่อม อบต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก  attachment takpao2 621
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบูรพา 1(เขตเทศบาล ต.แม่กุ) เชื่อม ซอยปุ๊ดโน่ (เขต อบต.แม่กุ) อ.แม่สอด จ.ตาก  attachment takpao2 618
TopicIcon สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)  attachment takpao2 1001
TopicIcon สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน)  attachment takpao2 642
TopicIcon สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทกล้องวงจรปิด  attachment takpao2 4255
TopicIcon สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง  attachment takpao2 954
TopicIcon ประมูลจ้างขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 14 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.แพร่  attachment takpao2 1208
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสนามกีฬา อบจ.ตาก  attachment takpao2 1807
TopicIcon ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก  attachment takpao2 662
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สอง เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อุสุ (ครั้งที่ 2)  attachment takpao2 598
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก 08030 บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก(ครั้งที่ 2)  attachment takpao2 698
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  attachment takpao2 814
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเพาะชำกล้าไม้และเก็บวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก takpao2 1074
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำ (หนองจิก) หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก takpao2 1071
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นเก็บกักน้ำคลองแม่ระกา บ้านลานสอ หมู่4-บ้านหนองร่ม หมู่5 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก takpao2 842
TopicIcon สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  attachment takpao2 983
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2 ตำบลขะเนจื้อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก takpao2 1553
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 4 ต.แม่ระมาด เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก takpao2 764
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก 07029 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน อ.แม่สอด จ.ตาก takpao2 893
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัย สายทางที่ ตก 08030 บ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก takpao2 643
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาโครงการถนนปลอดภัย สายทางที่ ตก 04013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก takpao2 595
TopicIcon สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางที่ ตก 07020 บ้านใหม่แม่โกนเกน-บ้านห้วยผักหละ อ.แม่สอด จ.ตาก takpao2 667หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที