ผู้เขียน หัวข้อ: ปส.กช.อบ.จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (17-30 เมษายน 2555) (อ่าน 4194 ครั้ง) เมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2555 5:55 [171.99.222.194IP Lookup , 9 กุมภาพันธ์ 2555, 5:55:00]
1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 1 คน) Thanks แจ้งลบ

ubonkhet1
คุณมี Ranking อันดับที่ 52
Exp: 52
User Info ส่งข้อความ
เข้าร่วม 25/8/2554

ปส.กช.อบ.จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (17-30 เมษายน 2555)
ให้โรงเรียนแจ้งชื่อสมัครเข้าอบรมผู้นำลูกเสือ(BTC)
(สำหรับผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ /รองผอ./รองผจก./หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ)ค่าลงทะเบียน3,000บาท(ไม่ต้่องผ่านการอบรมBTCก่อน)
สมัครภายในวันที่ 20 กพ.2555(รับแค่100คนครับ)
045242321


คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


ubonkhet1
คุณมี Ranking อันดับที่ 52
Exp: 52
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #1 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555 6:03 [171.99.222.194] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
แก้ไข การอบรมผู้นำลูกเสือขั้น ATC นะครับ


045242321ครูเอกชน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555 11:23 [125.26.135.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อยากทราบว่าจัดอบรมที่ไหนครับ ประมาณวันที่เท่าไหร่  ขอรายละเอียดครับครูเอกชน
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555 11:26 [125.26.135.117] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอโทษทีครับเห็นหัวข้อขึ้นอันดับแรกเลยไม่ได้เลื่อนลงมาดูข้างล่างผอ.พิศ ฉวี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #4 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 9:11 [125.26.128.81] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

คือแพงแท้ น่าจะเป็นคนละ 800 กะพอ
นายพเยาว์ บุญพร้อม
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 13:21 [122.154.140.74] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ผม  นายพเยาว์  บุญพร้อม  ขอเข้าร่วมอบรมด้วยครับ  แต่ว่าผมอยู่จังหวัดสุรินทร์  ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการสมัครและชำระเงินค่าสมัครด้วยครับ  โทร.080-159-0350
ผอ.ชุมศักดิ์ ชุมนุม
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #6 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:02 [125.26.133.128] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

นางชุติมา  รายะนาคร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
นางสาวณัฐนันท์  พรมกา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนันทา  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผอ.ชุติมา รายะนาคร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #7 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:08 [125.26.133.128] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

นางชุติมา   รายะนาคร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
นางสาวณัฐนันท์   พรมกา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุนันทา  บัวลอย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู-สพฐ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #8 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 19:28 [110.77.236.206] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ท่าน ผอ. ชุมศักดิ์  ครับ ผมเป็นครูของ สพฐ  ต้องการสมัคร อบรมจะได้ไหมครับ  ขอบคุณครับ
ร.ต.ต.วีระวัฒน์ พิณโท
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #9 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 12:29 [182.52.29.55] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ส่งรายชื่อเข้าอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของ โรงเรียนบ้านพิณโท
BTC 1. น.ส.จริยา   สาระมี 
       2. น.ส.รัตนพร   วันหลัง
ATC 1. นางสุนันทา   พิณโท
       2. นางนิภพา      ฤทธิ์ภู
       3. นางสาวรัชนี   เห็มภูมิ
       4. นายสำรวย     ทองสัน
       5. นายสามารถ   มุ่งหมาย
       6. นางสาวยุพิน  วาสนาม
ผอ. ชุติมา รายะนาคร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #10 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 13:46 [118.174.87.143] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1.นางชุติมา   รายะนาคร 
2.นางสาวธัญลักษณ์   ศรีสวัสดิ์
3.นางสาวณัฐนันท์    พรมกา
4.นางสาวสุนันทา   บัวลอย
5.นางสาวผ่องศรี  ศิระพรหม
6.นายสนธยา  พูลชาติ
7.นายสุรชัย   ชมอินทร์
8.นางอนงค์   แสงหิรัญ
9.นางสาวอ้อมใจ    ลับดีพะเนา
10.นางวัชรี     หอมจำปา
11.นางสาวสุพรรณี   ศัตรูพ่าย
12.นางสาวอรทัย   อินทร์สด
13.นางสาวขวัญตา   สมุติรัมย์
14.นางสาวพิศมัย   สุตรา
15.นางสาวนวลฉวี   พูลชาติ
16.นางสาวอรุโณทัย   สายโสภา
17.นางสาวทำนอง   ราชพิมาย
18.นางสาววรารัตน์    แดงสอาด
19.นางสาวตุ๊กตา   แก้วประดับ
20.นางประครอง  วิริยะภาพ
นางพิมพ์ประภา หน่อนันตา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #11 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 16:25 [118.174.85.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมผู้นำลูกเสือ (โดยไม่ต้องตรวจขั้น5)
โรงเรียนนันตาศึกษา
1.นางสาวสุรีพร   สีมาเพชร
2.นางสาวจารุณี  มณีพงษ์
3.นายศักรินทร์  ป้องเศร้า
4.นายยุทธชัย  กุลจันทร์
5.นางสาวปาณิสรา  หน่อนันตานางพิมพ์ประภา หน่อนันตา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #12 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 16:27 [118.174.85.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ส่งรายชื่อครูอบรมผู้นำลูกเสือ(ATC) (โดยไม่ตรวจขั้น5)
โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์
1.นายไพบูลย์  มาลาสาย
2.นายไพสันต์   มิ่งขวัญ
3.นายวิวัฒน์สุกรี  พลแสน
4.นางจันทร์สุดา  หน่อนันตาผอ.พิมพ์ประภา หน่อนันตา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #13 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 16:36 [118.174.85.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ส่งรายชื่อครูเข้าอบรมลูกเสือ (B.T.C)
โรงเรียนนันตาศึกษา อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
1.น.ส.อัมพร  พันธ์วงษ์
2.นางวิลาวรรณ์  สาระบูรณ์
3.น.ส.จีรนันท์  ชื่นตา
4.น.ส.จรัญญา  ไชยมูล
5.น.ส.อุทัยรัตน์  นาคูณ
6.น.ส.น้ำฝน  ทุมบาล
นางพิมพ์ประภา หน่อนันตา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #14 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2555 16:38 [118.174.85.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ส่งรายชื่อครูอบรมผู้นำลูกเสือ(A.T.C.) โดยไม่ตรวจขั้น 5 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์
1.น.ส.กรรณิการ์  หินผานางชุติมา รายะนาคร ผอ. โรงเรียนเบญจธัญพิทยา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #15 เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2555 14:11 [125.26.126.100] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ส่งรายชื่อครูอบรมลูกเสือ  A.T.C ( ฉบับแก้ไข )
1.นางชุติมา   รายะนาคร   ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
2.นางสาวธัญลักษณ์   ศรีสวัสดิ์
3.นางสาวณัฐนันท์     พรมกา
4.นางสาวสุนันทา   บัวลอย
5.นางสาวอ้อมใจ    ลับดีพะเนา
6.นางสาวสุพรรณี   ศัตรูพ่าย
7.นางอนงค์   แสงหิรัญ
8.นายสุรชัย    ชมอินทร์
9.นางวัชรี    หอมจำปา
10. นายสนธยา   พูลชาติ
ครูไก่
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #16 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555 19:52 [182.93.164.6] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
อบรมที่จังหวัดอะไรครับอนงค์สุดา
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #17 เมื่อ 27 มีนาคม 2555 9:50 [183.89.72.146] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
แจ้งรายชื่ออบรมผู้นำลูกเสือ(A.T.C.) โดยไม่ตรวจขั้น 5 
  นางอนงค์สุดา  ลิไธสง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกมลลักษณ์
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  0804870251
ยุทธชัย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #18 เมื่อ 1 เมษายน 2555 7:26 [125.26.129.252] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ผม ยุทธชัย เกษมราช
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  จ.ศรีสะเกษ
0857445545ยุทธชัย
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #19 เมื่อ 1 เมษายน 2555 7:29 [125.26.129.252] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ผม ยุทธชัย เกษมราช
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  จ.ศรีสะเกษ
0857445545
atc บุคคลทั่วไปครับ
ดีใจมากครับที่จะได้มาอบรมอุบลที่บ้านตัวเองบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมลูกเสือ ATC วันที่ 21-27 krupom 1141
TopicIcon แจ้งรายชื่ออบรมผู้นำลูกเสือ (ATC) นางสาวภัทรวดี เจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคคลทั่วไป
885
TopicIcon โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมผู้นำลูกเสือ BTC ผอ.กาญจนพันธ์ พรหมสิงห์
บุคคลทั่วไป
683
TopicIcon ส่งรายชื่อครูเข้าอบรม BTC ฑิภัช ประภาสวัติ
บุคคลทั่วไป
590
TopicIcon ส่งบุคลากรเข้าอบรมลูกเสือ ผอ.ศักดา โสดามรรค
บุคคลทั่วไป
588
TopicIcon รายชื่อครูเข้ารับการอบรมผู้นำลูกเสือ สีทองอถปถัมภ์ โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์
บุคคลทั่วไป
509
TopicIcon ส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมผู้นำลูกเสือ ATC โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
บุคคลทั่วไป
923
TopicIcon ส่งผู้เข้าอบรม B.T.C พิมพ์ประภาสงเคราะห์
บุคคลทั่วไป
1002
TopicIcon ปส.กช.อบ.จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (17-30 เมษายน 2555) ubonkhet1 4194หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th