สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่นผู้เขียน หัวข้อ: การเบิกค่าเช่าบ้าน (อ่าน 2431 ครั้ง) เมื่อ: 3 พฤษภาคม 2555 15:09 [223.205.234.216IP Lookup , 3 พฤษภาคม 2555, 15:09:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

พิกุล
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

กรณีข้าราชการอัยการ รับราชการที่จังหวัดอุดรธานี ได้กู้เงินเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และใช้สิทธิผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารและใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้รับคำสั่งไปรับราชการประจำที่จังหวัดหนองบัวลำภู และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ประมาณ 3 เดือน และสำนักงานได้จัดให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ โดยไม่มีการเบิกค่าเช่าบ้าน  ต่อมาปี 2555 ได้รับคำสั่งให้กลับมารับราชการประจำที่จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานอัยการมีบ้านพักของทางราชการแต่เนื่องจากห้องพักคับแคบ มีขนาดเล็ก ข้าราชการอัยการซึ่งมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวหลายคนไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ จึงขอหารือดังต่อไปนี้
  1. หากทางสำนัีกงานจัดบ้านพักให้ข้าราชการอัยการรายนี้ แต่เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นข้าราชการอัยการสามารถใช้สิทธิเบิกค่า ผ่อนชำระเงินกู้ต่อได้หรือไม่คลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้


สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #1 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2555 15:51 [203.170.19.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

กรณีนี้ต้องสอบถามให้ชัดเจนครับ ว่าบ้านพักหลังนั้นเป็นบ้านสำหรับตำแหน่งอัยการท่านนี้หรือไม่  ถ้าใช่ ก็ต้องพักอาศัยครับ ผมยกตัวอย่างนะครับ
กรณีข้าราชการระดับ 8 มาปฎิบัติราชการที่จังหวัดอุดรธานี ทางราชการจัดบ้านพักข้าราชการระดับ 3 - 4 ให้พัก ซึ่งเป็นบ้านเล็ก คับแคบ ข้าราชการระดับ 8 ไม่เข้าพักอาศัย ขอเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากบ้านพักคับแคบ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง  ศาลปกครองท่านพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ข้าราชการระดับ 8 เบิกค่าเช่าบ้านได้ ไม่ติดมาตรา 7(1)
จึงต้องสอบถามว่า ในกรณีของท่านเป็นเหมือนตัวอย่างหรือไม่ ถ้าเป็น ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้
พิกุล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #2 เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 13:08 [49.48.120.84] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
กรณีที่สอบถามค่าเช่าบ้านท่านสมเจตน์ดังกล่าวข้างต้น  บ้านพักที่ท่านอัยการจะถูกจัดให้เข้าพักอาศัย  เป็นอาคารชุด พร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน จำนวน 50 ยูนิต ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดสร้างขึ้นเพื่อจัดให้ข้าราชการอัยการและธุรการเข้าพักอาศัย  จำนวน 1 ยูนิต สำหรับข้าราชการ 1 คน/ครอบครัว ค่ะสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #3 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2555 15:07 [49.48.135.236] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เป็นบ้านพักข้าราชการอัยการทุกระดับ  จึงถือว่าทางราชการจัดที่พักให้แล้ว หากไม่เข้าพักอาศัย ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
พิกุล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #4 เมื่อ 14 พฤษภาคม 2555 8:44 [49.48.120.84] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอบพระคุณท่าน ผอ.มากค่ะภัทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #5 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 20:49 [14.207.121.109] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอสอบถามอาจารย์ครับว่าผมทำเช่าซื้อกับทางราชการที่ผมรับราชการ  แต่บ้านที่ซื้อเป็นของภรรยาผมสามารถทำเช่าซื้อได้  คำถาม  1.ทะเบียนบ้านที่ซื้อบ้านภรรยาผมเป็นเจ้าบ้าน  แต่ชื่อของผมในทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด  จำเป็นหรือไม่ที่ผมจะต้องย้ายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านที่ผมทำเช่าซื้อ  2.กองคลัง กรมฯผมบอกว่าทำไมชื่อผมที่ทำเช่าซื้อไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ผมทำเช่าซื้อ   ขอกราบขอบพระคุณครับสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #6 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2555 10:28 [203.170.19.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทะเบียนบ้านไม่ใช่สาระสำค้ัญ  ขอให้คุณได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริง การมีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่ได้แสดงว่าท่านอยู่ในบ้านหลังนั้น แต่อย่างใด เช่นคุณมีชื่อในทะเบียนบ้านต่างจังหวัด แต่ตัวคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่อย่างใดการเงินปวดหัวคะ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #7 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 12:00 [1.1.151.151] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เรียนถามอีกประเด็นหนึ่งคะ
กรณีสำนักงานอัยการ ได้งบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักมา และข้าราชการที่ได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน รีบดำเนินการเช่าซื้อ หรือกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อบ้าน เพื่อให้ได้สิทธิเช่าซื้อบ้านติดตัวไปก่อนที่บ้านพักอาศัยจะสร้างเสร็จ
ถ้าด้วยเหตุนี้ เมื่อบ้านพักอาศัยก่อสร้างเสร็จและจัดให้ข้าราชการดังกล่าวเข้าพักอาศัยแล้ว จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่su
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #8 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 12:47 [202.58.126.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน จะมีกรรมการภายนอกหน่วยงานมาตรวจบ้านไม่ค่ะ (จัดทำการตรวจสอบภายในหน่วยงานแล้วค่ะ)สมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #9 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 14:16 [203.170.19.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ไม่มีครับ ระเบียบไม่ได้เขียนไว้ครับสมเจตน์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #10 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 14:22 [203.170.19.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ตอบคุณการเงินปวดหัวค่ะ
ถ้าเป็นข้าราชการอัยการทุกระดับต้องจัดเข้าพักอาศัยในทีพักของทางราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนต้องประเภททั่วไประดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร  จึงจัดเข้าพักในที่พักของทางราชการ ต่ำกว่านั้นไม่ต้องจัีดเข้าพัก
ตอบคุณ su
ไม่มีครับบอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon บัตรฟรีทการ์ด Sinsub 210
TopicIcon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน thai173 1041
TopicIcon เปลี่ยนบ้านที่ใช้เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ kamonsugar 935
TopicIcon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน patsadu 580
TopicIcon ซื้อหนังสือคู่มือปฏิบัติงานคลัง wongsuna 1213
TopicIcon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา naraphon 943
TopicIcon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา pps2111 1636
TopicIcon ลาออกจากราชการ puibanna 1251
TopicIcon ขอปรึกษาเรื่องค่าเช่าบ้านครับ hard2001 2128
TopicIcon หารือค่าเช่าบ้าน armies 2558
TopicIcon วิธีการเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ jeab_missy 1460
TopicIcon การยืมเงิน soclose 1824
TopicIcon ค่าจ้างเหมารถเดินทางไปราชการ pps2111 2305
TopicIcon สอบถามสิทธิเช่าซื้อบ้าน ladawann 2424
TopicIcon การเกิดสิทธิค่าเช่าบ้าน inno18 1873
TopicIcon ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน np_bee 2673
TopicIcon หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา wilawanna 1440
TopicIcon ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ umawanm 1078
TopicIcon สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน catja 2227
TopicIcon เบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้สามีภรรยาต่างมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ทั้งสองคนหรือไม่ anuchita 1382
TopicIcon สอบถามตำแหน่งว่าง โอนย้ายครับ pp2519 1128
TopicIcon การดูงานต่างประเทศ rachkiti 953
TopicIcon สอบถามการฝึกอบรม lurit 1518
TopicIcon เดินทางไปราชการ naraphon 3144
TopicIcon หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ tunyalug 2616

http://klang.cgd.go.th/kkn/home.htmหน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th