ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานเว็บไซต์เทิดทูนสถาบัน (อ่าน 4294 ครั้ง) เมื่อ: 27 มิถุนายน 2555 9:27 [223.205.51.195IP Lookup , 27 มิถุนายน 2555, 9:27:00]
1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 1 คน) Thanks แจ้งลบ

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (143) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 143

ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #94 เมื่อ 27 สิงหาคม 2555 9:54 [118.173.23.208] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์นศท.ธนพงศ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #95 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 22:06 [113.53.181.244] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนศท.ธนพงศ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #96 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 22:33 [113.53.181.244] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระ เกษมสำราญนศท.ธนพงศ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #97 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 22:36 [113.53.181.244] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ เป็นร่มเกล้าของชาวไทยฝ่ายการเงิน บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #98 เมื่อ 5 กันยายน 2555 8:55 [118.173.17.215] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปฝ่ายการเงิน บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #99 เมื่อ 6 กันยายน 2555 9:29 [118.173.23.42] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นพ ระมหากษัตริย์นั กพัฒนา เพี่อให้ชาติไทย เจริญรุ่งเรืองฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #100 เมื่อ 7 กันยายน 2555 8:36 [118.173.2.207] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอ ให้พระองค์มีพระ ชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศร ีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนานฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #101 เมื่อ 7 กันยายน 2555 9:13 [118.173.20.164] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
                                 ทรงพระเจริญ
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #102 เมื่อ 10 กันยายน 2555 10:25 [118.173.35.149] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอ ให้พระองค์มีพระ ชนมายุยังยืนนาน ขออำนาจคุณพระศร ีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาล ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ตลอดยิ่งยืนนานฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #103 เมื่อ 10 กันยายน 2555 12:52 [118.173.34.59] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชนฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #104 เมื่อ 11 กันยายน 2555 9:21 [118.173.19.143] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พ่อท่าน ทำงานหนัก ไม่เคยบ่น
ช่วยปวงชน พ้นภัย ไร้ปัญหา
แก้วิกฤติ ต่างต่าง นานา
ปวงประชา เป็นสุข ร่มเย็น
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #105 เมื่อ 11 กันยายน 2555 14:45 [118.173.11.182] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการปฏิบั ติตน ปฏิบัติงาน ทรงงานหนัก 
ทรงอดทน ทรงละเอียดรอบคอ บ ประหยัด พากเพียร มีธรรมะ และเอื้ออาทรต่อ ผู้อื่นเสมอ
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #106 เมื่อ 12 กันยายน 2555 8:51 [118.173.15.165] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เหนือสิ่งอื่นใด คือ สถาบันพระมหากษั ตริย์ 
ข้าพระพุทธเจ้าข อน้อมถวายความจง รักภักดีต่อพระม หากษัตริย์ไทย ขอให้พระองค์ทรง มีบารมีอันสูงส่ ง 
ทรงมีพระพลานามั ยที่แข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ ่งยืนนาน
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #107 เมื่อ 12 กันยายน 2555 9:23 [118.173.11.182] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
๑.ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญย ิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ ์ร่มไทรของปวงชน ชาวไทยตลอดไป
๒.พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม
๓.พระบารมีแผ่ไพศา ล ทั่วโลกล้วนแส้ส ้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระ เจริญ
๔.ขอให้คนไทยรักกั น สามัคคีกัน ทำความดี เพื่อพ่อหลวง 
๕.ขอให้พระทรงพระเ จริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายที่แข ็งแรง
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #108 เมื่อ 13 กันยายน 2555 10:13 [118.173.40.129] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไ ทย ครองใจ ไทยทุกดวงฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #109 เมื่อ 13 กันยายน 2555 10:44 [118.173.24.194] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
จอมปราชญ์ราชจัก รี ธ ทรงมีเมตตานำ
กรุณาพระเลิศล้ำ เกินกว่าคำสรรบร รยาย
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #110 เมื่อ 14 กันยายน 2555 8:31 [118.173.2.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เฉลิมพระชนม์พรรษามหาราช
อภิวาทปิติอภิสมัย
วันมหามงคลของชาวไทย
ต่างพร้อมใจแซ่ซ้องถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #111 เมื่อ 14 กันยายน 2555 9:09 [118.173.5.53] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นก ษัตริย์ผู้ทรงธร รม

ทรงเปี่ยมล้ำด้ว ยเมตตาหาใครเทีย 

ขอจงทรงพระเจริญ 
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #112 เมื่อ 17 กันยายน 2555 8:43 [118.173.7.54] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #113 เมื่อ 18 กันยายน 2555 8:29 [118.173.17.227] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #114 เมื่อ 19 กันยายน 2555 8:27 [118.173.13.92] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระเอยพระโอบเ้อื้ออารี

พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง

พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้ ง สุดพ้นรำพัน
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #115 เมื่อ 20 กันยายน 2555 10:29 [118.173.11.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
จะปฏิบัติตนเป็น คนดี ซื่อสัตย์สุจริต คิดดีทำดี มีความสามัคคีตา มที่พระองค์ได้ท รงตรัสไว้
พระผู้สถิตอยู่ใ นดวงใจของคนไทยต ลอดไป
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #116 เมื่อ 21 กันยายน 2555 8:46 [118.173.7.197] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม 
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล 
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน 
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจฝกง.บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #117 เมื่อ 25 กันยายน 2555 9:32 [118.173.8.138] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
น้อมใจภักดิ์ น้อมจักรี ภูมิพล บุญเหลือล้นที่เ กิดในร่มใบบุญฝกง.บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #118 เมื่อ 25 กันยายน 2555 9:42 [118.173.8.138] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบารมีเหนือกษ ัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพ ื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่ วทุกย่านได้ร่มเ ย็นฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #119 เมื่อ 26 กันยายน 2555 8:27 [118.173.19.238] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ธ ทรงสร้างทางชีวิ ตนิมิตหมาย 
เพื่อทั่วไทยคลา ยเศร้าหมองต้องป ระสงค์ 
เหมือนส่งแรงแสง จากฟ้าคราอัสดง 
ให้บรรจงลงมาแซม แต้มธานีฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #120 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 8:32 [118.173.24.156] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบารมีอันแผ่ไ พศาล ย่อมบริบาลผู้ที ่มีความจงรักภัก ดีตลอดไปฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #121 เมื่อ 3 ตุลาคม 2555 8:14 [118.173.28.255] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พวกเราจะตั้งมั่ นทำความดี รู้รักสามัคคี 
ปกป้องประเทศชาต ิ เพื่อถวายแด่พ่อ หลวงของเราฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #122 เมื่อ 3 ตุลาคม 2555 10:15 [118.173.0.206] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชนฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #123 เมื่อ 4 ตุลาคม 2555 8:32 [118.173.43.93] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเสียส ละ เพื่อชาติของเรา อย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากต รำพระวรกาย เพื่อประชาชนของ พระองค์ อยู่อย่างมีความ สุขพระองค์ทรงให ้พระราชดำริที่ส ำคัญให้คนไทยได้ คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสม อ ตราบจน ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่ อหลวงของเราฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #124 เมื่อ 4 ตุลาคม 2555 10:35 [118.173.28.35] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เหนือสิ่งอื่นใด คือ สถาบันพระมหากษั ตริย์ 
ข้าพระพุทธเจ้าข อน้อมถวายความจง รักภักดีต่อพระม หากษัตริย์ไทย ขอให้พระองค์ทรง มีบารมีอันสูงส่ ง 
ทรงมีพระพลานามั ยที่แข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ ่งยืนนาน
ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #125 เมื่อ 5 ตุลาคม 2555 8:17 [118.173.25.232] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบารมีอันแผ่ไ พศาล ย่อมบริบาลผู้ที ่มีความจงรักภัก ดีตลอดไปฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #126 เมื่อ 5 ตุลาคม 2555 12:04 [118.173.38.10] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบารมีทรงทำให ้ชาติไทยเราคงอย ู่จนถึงทุกวันนี 

พวกเราชาวไทยจงร ่วมแสดงความภักด ี เพื่อในหลวงของเ ราฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #127 เมื่อ 8 ตุลาคม 2555 8:20 [118.173.20.238] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ถิ่นกันดารป่าดงก็ทรงเยี่ยม 
พระทัยเปี่ยมเมตตามหาศาล 
หลายสิบปีพระองค์มุ่งทรงงาน 
มากโครงการพร้อมสรรพประทับใจฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #128 เมื่อ 8 ตุลาคม 2555 8:38 [118.173.10.110] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแ รง เป็นร่มโพธิ์ร่ม ไทรของปวงชนชาวไ ทยตลอดไปฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #129 เมื่อ 9 ตุลาคม 2555 8:22 [118.173.12.165] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญ

ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #130 เมื่อ 9 ตุลาคม 2555 9:06 [118.173.28.246] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรง พระเจริญ อยู่คู่ฟ้าคู่ปร ะชาชนไปตลอดด้วย เทอญฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #131 เมื่อ 10 ตุลาคม 2555 8:30 [118.173.35.139] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ธ ทรงสร้างทางชีวิ ตนิมิตหมาย 
เพื่อทั่วไทยคลา ยเศร้าหมองต้องป ระสงค์ 
เหมือนส่งแรงแสง จากฟ้าคราอัสดง 
ให้บรรจงลงมาแซม แต้มธานี
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #132 เมื่อ 10 ตุลาคม 2555 8:40 [118.173.31.28] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระบารมีพระปรีชา ปวงประชาจึงอยู่เย็นร้อยดวงใจ ให้ชาติไทย เป็นขวานทองทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เพราะลูกพระบิดาคือคนไทยฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #133 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 8:53 [118.173.34.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงปฏิบั ติเป็นแบบอย่างแ ละแนววิถีนำทางใ ห้ข้าราชการ ผู้บริหารน้อมนำ มารับใช้ราชการแ ผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุ ขและการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตชาวไทยไ ปสู่ความสงบสุขม ั่นคงร่มเย็นอย่างถาวรแท้จริ ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #134 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 8:56 [118.173.34.15] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บนฟ้าน้ำไม่มาก็มีฝนหลวง
ทุกข์ทั้งปวงของไทยทรงรับอาสา
ร้อยพันโครงการทรงงานช่วยซับน้ำตา
ดั่งเทพเทวา คุ้มฟ้า คุ้มดิน ถิ่นไทย

ฝจห. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #135 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 9:23 [118.173.13.148] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชนฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #136 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 9:46 [118.173.44.212] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ด้วยระลึก ในพระ กรุณา องค์พ่อหลวง ราชา ชาติสยาม 
ที่มีต่อ คนไทย ทุกรูปนาม ดุจกระแสร์ สายน้ำ ฉ่ำชื่นใจ
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #137 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 9:50 [118.173.44.212] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ด้วยระลึก ในพระ กรุณา องค์พ่อหลวง ราชา ชาติสยาม 
ที่มีต่อ คนไทย ทุกรูปนาม ดุจกระแสร์ สายน้ำ ฉ่ำชื่นใจ
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #138 เมื่อ 15 ตุลาคม 2555 8:49 [118.173.44.75] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่หั 
ทรงมีพลานามัยสม
 บูรณ์แข็งแรง
ทรงหายจากอาการป
 ระชวร
เป็นมิ่งขวัญของ เราชาวไทยทุกคน
ฝกง. บชร.4
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #139 เมื่อ 16 ตุลาคม 2555 8:28 [118.173.42.77] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
บังคมบรมราชเจ้า จอมนรินทร์
เอกอัครบดินทร์ ดิลกหล้า
สมเด็จนวมินทร์ มหาราช
อวยสุขทุกทั่วหน ้า มนัสปลื้มเปรมกม 
ส.อ.สุทธิพงค์ เริงสมุทร
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #140 เมื่อ 26 ตุลาคม 2555 10:07 [118.173.4.247] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ / กำลังพล พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 304
Exp: 304
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #141 เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 8:43 [101.108.147.146] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล

จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา

ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ                

โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 304
Exp: 304
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #142 เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 8:59 [101.108.150.168] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก

(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)

kitimam
คุณมี Ranking อันดับที่ 304
Exp: 304
User Info ส่งข้อความ
ความเห็นที่ #143 เมื่อ 23 ธันวาคม 2556 11:12 [101.108.7.194] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)
คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (143) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 143

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ในหลวงทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา pawai_2558 623
TopicIcon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน army4504 369
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 321
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 328
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 312
TopicIcon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) artycenter 562
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 2269
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 1253
TopicIcon เทิดทูนสถาบันฯ sdatg15 1640
TopicIcon เทิดทูนในหลวง nam948 1181
TopicIcon ฉก.ร.๒๕ โพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบัน 2 เม.ย.57 saranyoo 875
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ panpattana4 1421
TopicIcon เรารักพระเจ้าอยู่หัว pirun 4637
TopicIcon เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (ผพธ.จทบ.ป.น.) LanceCorporalWomen 1626
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ service_division2013 1893
TopicIcon เทิดทูนสถาบันฯ sdatg15 1456
TopicIcon กองการเตรียมพล กพ.ทบ. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment changdop 2380
TopicIcon เทิดทูนพระมหากษัตริย์ (ผพธ.จทบ.ป.น.) LanceCorporalWomen 994
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ sittlert1234 2080
TopicIcon กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย jirayutinf53 5168
TopicIcon “ในหลวง” ทรงติดตามความคืบหน้าศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฯ  attachment rosemous10 1891
TopicIcon เราเทิดทูนสถาบัน jirayutinf53 5197
TopicIcon เรารักในหลวง jirayutinf53 4437
TopicIcon ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป jirayutinf53 4841
TopicIcon กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย jirayutinf53 7353หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th