ผู้เขียน หัวข้อ: เราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (อ่าน 5393 ครั้ง) เมื่อ: 7 สิงหาคม 2555 10:02 [118.173.31.103IP Lookup , 7 สิงหาคม 2555, 10:02:00]
0 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้อยู่ (เป็นผู้ชมทั่วไป 0 คน) Thanks แจ้งลบ

ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

เข้าร่วม 29/8/2552

เราภูมิใจที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยคลิ้กเพื่อขอบคุณผู้เขียนหัวข้อนี้

คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (67) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 67

นางรัชนี ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #18 เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 9:39 [118.173.15.205] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

 น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

ฝงป.บชร.๔
ร.25 พ.2 กองร้อยอาวุธเบาทีี่ 2
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #19 เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 10:34 [118.173.103.33] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ ภูมิพล” (“ภูมิหมายถึงแผ่นดิน พลหมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม
๓. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๖. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๗. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
. ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
๙. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
๑๐. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
๑๑. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๑๒. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
๑๓. ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ

๑๔. รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
๑๕. อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
๑๖. เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
๑๗. อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
๑๘. ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
๑๙. ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
๒๐. ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ

๒๑. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
๒๒. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๓. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๕. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๒๖. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๒๗. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
๒๘. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๙. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๓๐. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๓๒. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓๓. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๓๔. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๓๕. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๓๖. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๓๗. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๓๘. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๓๙. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๔๐. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๔๑ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๔๒ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

๔๓ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
๔๔ เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔๕ เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด 
๔๖ เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

๔๗ เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด 

๔๘แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด 

๔๙เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๕๐เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด 

๕๑. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๕๒. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๕๓. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๕๔. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๕๕. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๖. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๕๗. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๕๘. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๕๙.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๖๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

๖๑. ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่ 
๖๒ เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม 
๖๓. ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย 
๖๔. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์ 
๖๕. รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

๖๖ เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖๗ จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด 
๖๘ จะร่วมกันโพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

๖๙ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๗๐ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

๗๑ เราจะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
ร.25 พ.2 กองร้อยอาวุธเบาทีี่ 2
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #20 เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 10:37 [118.173.103.33] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

. ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ ภูมิพล” (“ภูมิหมายถึงแผ่นดิน พลหมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

. การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม
๓. หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย
๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๖. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๗. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน
. ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ ออก ตก
๙. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
๑๐. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.
๑๑. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๑๒. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ที่พระองค์ทรงรัก แล้วคนที่คิดไม่มี ใจทำด้วยอะไร
๑๓. ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทุกพระองค์ทรงมอบให้เรา ล้วนมีแต่สิ่งดีๆ พระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้ เราลูกพ่อหลวงจะปกป้องและ

๑๔. รักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อทุกพระองค์ตราบนานแสนนาน ขออย่าให้หมิ่นพระองค์ท่านเลย
๑๕. อย่าได้เอา เส้นผมมาบังตา อย่าไปฟังคำคนกล่อมหู เรื่องจริงที่ปรากฏเป็นคำตอบอยู่แล้ว ร่วมด้วยช่วยกันให้ขบวนการนี้หมดสิ้นไปจากฝืนแผ่นดินไทย
๑๖. เห็นด้วย ครับ....อย่าให้พวกอาศัยแผ่นดินแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศ และพระเจ้าอยู่หัวได้แสดงความคิดเห็นเลย เบื่อพวกนี้มาก
๑๗. อย่าให้พวกหนักแผ่นดินมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกเลย....แค่นี้พระองค์ก็ทรงเหนื่อยพระทัยพออยู่แล้ว
๑๘. ร่วมต่อต้านผู้หมิ่นเบื้องสูงและสถาบัน
๑๙. ถ้าทุกคนยังรักและเทิดทูนสถาบันเราก็ควรจะกำจัดภัยร้ายคือพวกที่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
๒๐. ใครไม่รักพ่อ ไม่เคารพพ่อ ไม่เกรงกลัวพ่อ ทำให้พ่อเสียใจ ออกไปจากบ้านพ่อเถอะครับ

๒๑. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
๒๒. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๓. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๕. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๒๖. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๒๗. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
๒๘. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๙. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
๓๐. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
๓๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๓๒. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓๓. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๓๔. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๓๕. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๓๖. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๓๗. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๓๘. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๓๙. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๔๐. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๔๑ เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๔๒ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

๔๓ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 
๔๔ เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔๕ เรา จะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด 
๔๖ เรา จะร่วมกันโพสข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

๔๗ เห็นควรดำเนินคดีแก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่บังอาจดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ถึงที่สุด 

๔๘แม้ใคร กล้ามรุกรานย้ำยี สถาบันหลักของชาติ เราจะต่อต้าน ตอบโต้ให้ถึงที่สุด 

๔๙เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๕๐เราจักไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบัน เป็นอันขาด 

๕๑. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๕๒. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๕๓. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๕๔. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๕๕. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๖. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
๕๗. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
๕๘. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๕๙.ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๖๐. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

๖๑. ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่ 
๖๒ เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม 
๖๓. ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย 
๖๔. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือ สถาบัน พระมหากษัตริย์ 
๖๕. รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

๖๖ เรา จักเชิดชู และรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖๗ จะปกป้องรักษาเกรียติของพระองค์ท่านมิให้ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด 
๖๘ จะร่วมกันโพสต์ข้อความต่อต้านการหมิ่นสถาบันด้วยกัน

๖๙ ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๗๐ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

๗๑ เราจะปกป้องรักษาเกียรติของพระองค์ท่านมิให้ ถูกลบหลู่ ดูหมิ่นหรือถูกทำลายเป็นอันขาด
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #21 เมื่อ 16 สิงหาคม 2555 9:22 [118.173.23.75] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม


ฝงป.บชร.๔นางรัชนี ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #22 เมื่อ 16 สิงหาคม 2555 9:37 [118.173.23.75] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #23 เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 9:23 [118.173.3.167] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฝงป.บชร.๔จ.ส.อ.สมหมาย ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #24 เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 9:33 [118.173.3.167] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #25 เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 10:06 [118.173.3.167] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #26 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 9:03 [118.173.31.198] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #27 เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 10:57 [118.173.31.198] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

   บุญล้น ของคนไทยที่มีในหลวง   
ทรงเป็นห่วง หัวใจจะไม่รักกัน

     พระราชทาน คุณธรรม ย้ำใจผูกพัน   
กี่วันสำคัญ ที่พ่อหลวง..ให้มา


ทรงพระเจริญ
ฝงป.บชร.๔
นางรัชนี ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #28 เมื่อ 22 สิงหาคม 2555 9:15 [118.173.37.5] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
ฝงป.บชร.๔จ.ส.อ.สมหมาย ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #29 เมื่อ 22 สิงหาคม 2555 9:25 [118.173.37.5] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ฝงป.บชร.๔ช.พัน.๔ ร้อย.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #30 เมื่อ 22 สิงหาคม 2555 9:32 [118.172.108.2] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี


มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #31 เมื่อ 24 สิงหาคม 2555 11:25 [118.173.46.17] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ฝงป.บชร.๔
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #32 เมื่อ 27 สิงหาคม 2555 9:09 [118.173.26.133] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ร่วมใจภักดิ์รัก ในหลวง จงมีความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน
ฝงป.บชร.๔
นางรัชนี ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #33 เมื่อ 27 สิงหาคม 2555 9:33 [118.173.20.24] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง

ฝงป.บชร.๔
จ.ส.อ.สมหมาย ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #34 เมื่อ 27 สิงหาคม 2555 9:48 [118.173.20.24] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง

ฝงป.บชร.๔
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #35 เมื่อ 27 สิงหาคม 2555 10:04 [118.173.20.24] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

ฝงป.บชร.๔
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #36 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 11:08 [118.173.42.92] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ " พออยู่พอกิน" และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลย และความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ 
    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
             ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #37 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 11:17 [118.173.42.92] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังแนวพระราชดำริให้ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้วงจรการพัฒนาดำเนินไปตามครรลองธรรมชาติ     ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
             ฝงป.บชร.๔นศท.พงศกร น้อยสำลี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #38 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 19:43 [113.53.199.209] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทรงพระเจริญนศท.พงศกร น้อยสำลี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #39 เมื่อ 28 สิงหาคม 2555 19:48 [113.53.199.209] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอจงทรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไ

นศท.พงศกร น้อยสำลี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #40 เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 21:21 [113.53.180.47] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

ทรงพระเจริญ
นศท.พงศกร น้อยสำลี
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #41 เมื่อ 29 สิงหาคม 2555 21:24 [113.53.180.47] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #42 เมื่อ 5 กันยายน 2555 11:59 [118.173.39.63] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
    พระเมตตาดุจดั่งฝนชโลมหล้า
เหล่าประชาต่างเทิดทูลขึ้นเหนือหัว
    ยอมพลีกายถวายให้ไม่หวั่นกลัว
พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน...ขอจงทรงพระเจริญฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #43 เมื่อ 5 กันยายน 2555 13:31 [118.173.39.63] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
    โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ มีทั้งการแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบำบัดน้ำเสีย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมีทั้งโครงการขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมได้ เพื่อพสกนิกรของพระองค์ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #44 เมื่อ 5 กันยายน 2555 13:49 [118.173.39.63] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
    ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกร พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรยาวไกล เพื่อพสกนิกรของพระองค์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #45 เมื่อ 5 กันยายน 2555 13:56 [118.173.39.63] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
    ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต เพื่อพสกนิกรของพระองค์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #46 เมื่อ 5 กันยายน 2555 14:01 [118.173.39.63] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
    โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ “แก้มลิง”  นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว “น้ำท่วม” ก็เป็นอีกภัยธรรมชาติที่ทำให้น้ำตาไทยเอ่อล้น โครงการ “แก้มลิง” เป็นอีกโครงการที่ช่วยซับความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย ซึ่งดำเนินการโดยระบายน้ำจากตอนบนให้ไปตามคลองในแนวเหนือใต้สู่คลองพักน้ำขนาดใหญ่ที่ชายทะเล เมื่อระดับน้ำในทะเลลดต่ำกว่าในคลองก็ระบายน้ำออกจากคลองทางประตูระบายน้ำด้วยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรได้อย่างมากมาย

          ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #47 เมื่อ 6 กันยายน 2555 14:53 [118.173.6.18] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
   ข้อความที่ ๑
   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

  ข้อความที่ ๒
   ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
  ข้อความที่ ๓
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิใดๆ ให้มีแต่ความแจ่มใสเบิกบานในพระราชหฤทัย เทอญ
 ข้อความที่ ๔
   ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป
    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
         ข้าราชการ ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #48 เมื่อ 20 กันยายน 2555 8:12 [118.173.10.36] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #49 เมื่อ 20 กันยายน 2555 8:17 [118.173.10.36] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #50 เมื่อ 20 กันยายน 2555 8:21 [118.173.10.36] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #51 เมื่อ 20 กันยายน 2555 8:25 [118.173.10.36] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ในหลวงเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยรบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง

ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #52 เมื่อ 24 กันยายน 2555 12:09 [118.173.14.202] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ขอถวายพระพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ๆ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ปวงชนชาวไทยต่อไป
ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #53 เมื่อ 24 กันยายน 2555 12:12 [118.173.14.202] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ขอให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวง 

ฝงป.บชร.๔ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #54 เมื่อ 24 กันยายน 2555 12:16 [118.173.14.202] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 กราบใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญพระเจ้าและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นปกติสุขทรงสุขเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไป 

ฝงป.บชร.๔นศท.สมิทธิ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #55 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 9:11 [101.108.151.243] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญคนไทย ไปนาน เท่านานนศท.ศุภณัฏฐ์
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #56 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 9:19 [101.108.151.243] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนศท.สหภาพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #57 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 9:21 [101.108.151.243] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงนศท.สหภาพ
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #58 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 9:28 [101.108.151.243] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งแรงนศท.ปิติพล
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #59 เมื่อ 2 ตุลาคม 2555 14:06 [101.108.151.243] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ขอให้พระองค์ทรงพนะเจริญยิ่งยืนนานตลอดไปฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #60 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 10:26 [118.173.8.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเราฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #61 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 10:36 [118.173.8.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #62 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 10:41 [118.173.8.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #63 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 10:45 [118.173.8.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษาด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชนสองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผลน้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ

ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #64 เมื่อ 11 ตุลาคม 2555 10:48 [118.173.8.141] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #65 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 8:58 [118.173.47.201] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
เหนือสิ่งอื่นใดที่มีในหลวงคอยเป็นพ่อหลวง ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเนย็นเป็นสุข  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #66 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 9:01 [118.173.47.201] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
ทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า
ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชา ไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ฝงป.บชร.๔
บุคคลทั่วไป

ความเห็นที่ #67 เมื่อ 12 ตุลาคม 2555 9:07 [118.173.39.76] ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ
 ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
คลิ้กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นก่อนหน้าทั้งหมด (67) แสดงความคิดเห็นล่าสุด 50 รายการ จากทั้งหมด 67

บอร์ดนี้เฉพาะสมาชิกถึงจะตอบกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นได้

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน
TopicIcon ข้อความเทิดพระเกียรติ  attachment regement153 126
TopicIcon ข้อความเทิดทูนสถาบัน cvr24th 128
TopicIcon ข้อความเทิดทูนสถาบัน cvr24th 102
TopicIcon ข้อความเทิดทูนสถาบัน cvr24th 138
TopicIcon ข้อความเทิดพระเกียรติ (ร้อย.สห.พล.ร.๑๕) militaryinfantry15 127
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 342
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 295
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 249
TopicIcon ฉก ทพ32 shunkokoo 228
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 238
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 250
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 235
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 240
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 237
TopicIcon ฉก.ทพ.32 shunkokoo 276
TopicIcon ความสามัคคี cavalry23158 256
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 547
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 1989
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 350
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 341
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 347
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 310
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 357
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 280
TopicIcon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  attachment thanomsak 330หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที