สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น



หัวข้อ เริ่มโดย ความคิดเห็น อ่าน ความคิดเห็นล่าสุด
TopicIcon เช่าซื้อบ้าน por
บุคคลทั่วไป
1 389 3 มกราคม 2556 11:41
โดย guest
TopicIcon ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีการจัดอบรม การเงิน(ศรีตรัง)
บุคคลทั่วไป
1 1247 3 มกราคม 2556 11:39
โดย guest
TopicIcon ขรก.ไปอบรมฯ ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
3 524 3 มกราคม 2556 16:17
โดย guest
TopicIcon อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครูทำงานสอนต้องมาปวดหัวกับเรื่องการเงิน
บุคคลทั่วไป
3 1939 10 มกราคม 2556 12:54
โดย guest
TopicIcon ลูกหนี้เิงินยืมราชการ ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
1 594 24 ธันวาคม 2555 10:11
โดย guest
TopicIcon หลักฐานเบิกจ่ายแบบจัดงาน มีอะไรบ้าง มนัดดา(การเงินร.ร.)
บุคคลทั่วไป
1 570 24 ธันวาคม 2555 9:42
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าให้นักเรียนได้ไหม มนัดดา(การเงินร.ร.)
บุคคลทั่วไป
1 552 24 ธันวาคม 2555 9:37
โดย guest
TopicIcon เรียนสอบถามการประกวดราคา พราว
บุคคลทั่วไป
1 301 24 ธันวาคม 2555 9:23
โดย guest
TopicIcon การจัดซื้อน้ำมัน lai
บุคคลทั่วไป
1 1547 21 ธันวาคม 2555 9:18
โดย guest
TopicIcon เรียน หน.คลังจังหวัดขอนแก่น ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
1 357 21 ธันวาคม 2555 9:01
โดย guest
TopicIcon ขอสอบถามยานพาหนะ การเงินบรรจุใหม่
บุคคลทั่วไป
3 701 5 สิงหาคม 2556 10:07
โดย guest
TopicIcon การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 1645 20 ธันวาคม 2555 9:39
โดย guest
TopicIcon การจ้างติดตั้งและวางท่อประปาในศูนย์ราชการจังหวัด พัสดุมือใหม่
บุคคลทั่วไป
1 331 19 ธันวาคม 2555 9:19
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าที่พักการสัมนา การเงินน้องใหม่
บุคคลทั่วไป
1 462 19 ธันวาคม 2555 9:16
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนต่างกรมค่ะ บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลทั่วไป
2 627 19 ธันวาคม 2555 9:13
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พัก การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 582 19 ธันวาคม 2555 8:58
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีขอช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือน
บุคคลทั่วไป
1 633 17 ธันวาคม 2555 9:38
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พักเหมา กรณีผู้จัดอบรม ไม่จัดที่พักให้ Napa4987 1 819 17 ธันวาคม 2555 9:33
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนต่างกรมค่ะ บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลทั่วไป
1 440 17 ธันวาคม 2555 9:28
โดย guest
TopicIcon การรับเงินยืมโดยวิธีผ่านธนาคาร ส้ม
บุคคลทั่วไป
1 586 17 ธันวาคม 2555 9:08
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ส้ม
บุคคลทั่วไป
1 653 14 ธันวาคม 2555 8:25
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าเช่าที่พักไปราชการ ลำพูน
บุคคลทั่วไป
2 1230 12 ธันวาคม 2555 10:52
โดย guest
TopicIcon กู้เงินธนาคารสร้างบ้าน dtest
บุคคลทั่วไป
1 519 12 ธันวาคม 2555 10:38
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่า โอน ต่างกรม ต่างกระทรวง แต่ท้องที่เดียวกัน ขนิษฐา
บุคคลทั่วไป
1 409 12 ธันวาคม 2555 10:04
โดย guest
TopicIcon ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายค่าสาธราณูปโภคและนำมัน พราว
บุคคลทั่วไป
1 616 7 ธันวาคม 2555 13:27
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าซื้อ ต่างอำเภอ อบต
บุคคลทั่วไป
1 438 7 ธันวาคม 2555 13:22
โดย guest
TopicIcon ค่าผ่อนชำระเงินกู้ การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 389 7 ธันวาคม 2555 13:20
โดย guest
TopicIcon การอุทธรณ์ผลสอบราคา กาญจนา
บุคคลทั่วไป
1 463 7 ธันวาคม 2555 13:10
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 550 30 พฤศจิกายน 2555 9:45
โดย guest
TopicIcon การปฏิบัติงานในระบบ e-GP พัสดุ ส.ป.ก.
บุคคลทั่วไป
1 760 3 ธันวาคม 2555 14:58
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน lai
บุคคลทั่วไป
5 1651 3 ธันวาคม 2555 13:37
โดย guest
TopicIcon ส่งคืนที่ราชพัสดุ พัสดุ
บุคคลทั่วไป
2 768 8 กรกฎาคม 2556 19:12
โดย guest
TopicIcon เรียนสอบถามเรื่อง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ครูกันยา
บุคคลทั่วไป
1 1334 29 พฤศจิกายน 2555 10:20
โดย guest
TopicIcon ค่าผ่อนชำระเงินกู้ lai
บุคคลทั่วไป
1 473 29 พฤศจิกายน 2555 10:12
โดย guest
TopicIcon คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการเปิดซองด้วยได้หรือไม่ กชกร
บุคคลทั่วไป
1 997 29 พฤศจิกายน 2555 10:10
โดย guest
TopicIcon การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎบัติงานของรัฐ โดยวิธีพิเศษ pakdee
บุคคลทั่วไป
4 1084 1 ธันวาคม 2555 14:02
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน สสจ.ขอนแก่น
บุคคลทั่วไป
2 938 22 พฤศจิกายน 2555 9:20
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าอาหาร kob
บุคคลทั่วไป
3 867 30 พฤศจิกายน 2555 9:59
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าอาหารสำเร็จรูป kob
บุคคลทั่วไป
1 484 22 พฤศจิกายน 2555 9:11
โดย guest
TopicIcon สอบถามเรื่องการสอบราคา ผู้ไม่เข้าใจ
บุคคลทั่วไป
3 450 29 พฤศจิกายน 2555 10:16
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 701 20 พฤศจิกายน 2555 9:00
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน ธัญพร จังหวัดขอนแก่น
บุคคลทั่วไป
5 1503 29 เมษายน 2556 8:14
โดย guest
TopicIcon สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีช่วยราชการ สาวภูธร
บุคคลทั่วไป
1 522 19 พฤศจิกายน 2555 9:27
โดย guest
TopicIcon กรรมการตรวจรับการจ้าง กาญจนา
บุคคลทั่วไป
2 881 19 พฤศจิกายน 2555 13:33
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าซึ้อบ้านข้าราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 547 19 พฤศจิกายน 2555 9:30
โดย guest
TopicIcon สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน กาญจนา
บุคคลทั่วไป
6 1097 17 ธันวาคม 2555 9:53
โดย guest
TopicIcon ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ เบิกไม่เหมือนกัน
บุคคลทั่วไป
2 815 8 ธันวาคม 2555 21:30
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าซื้อ สอน
บุคคลทั่วไป
3 421 7 ธันวาคม 2555 13:14
โดย guest
TopicIcon การจ้างเหมาบริการและการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พราว
บุคคลทั่วไป
1 476 15 พฤศจิกายน 2555 16:52
โดย guest
TopicIcon กรณีช่วยราชการผ่อนชำระเงินกู้ lionrst 1 314 15 พฤศจิกายน 2555 16:46
โดย guest

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ตอบล่าสุด

http://klang.cgd.go.th/kkn/home.htm



หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2014 Bkk.in.th All Right Reserved.