สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่นหัวข้อ เริ่มโดย ความคิดเห็น อ่าน ความคิดเห็นล่าสุด
TopicIcon เบิกค่ารักษาของบุตร การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 390 10 มกราคม 2556 9:28
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าเบี้ยประชุม กบจ. พรรณี
บุคคลทั่วไป
1 1242 10 มกราคม 2556 9:26
โดย guest
TopicIcon สอบราคา amornrat
บุคคลทั่วไป
2 417 9 มกราคม 2556 21:30
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้ยืม ธวัลรัตน์
บุคคลทั่วไป
1 628 9 มกราคม 2556 9:31
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน tanee
บุคคลทั่วไป
1 1581 9 มกราคม 2556 9:04
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส้ม
บุคคลทั่วไป
1 853 8 มกราคม 2556 15:04
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าที่พักการฝึกอบรม วรฤทัย
บุคคลทั่วไป
1 738 8 มกราคม 2556 8:53
โดย guest
TopicIcon วิทยากรในการอภิปรายกลุ่ม น้องไก่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 1193 6 มกราคม 2556 10:15
โดย guest
TopicIcon ค่าขนย้ายสิ่งของ กรณีย้ายที่ทำงานใหม่ ประสบการณ์น้อย
บุคคลทั่วไป
1 918 6 มกราคม 2556 10:06
โดย guest
TopicIcon ค่าขนย้าย กาญจนา
บุคคลทั่วไป
1 1201 3 มกราคม 2556 16:08
โดย guest
TopicIcon เงินยืมราชการเพื่อจัดการฝึกอบรม การเงินน้องใหม่
บุคคลทั่วไป
2 1253 4 มกราคม 2556 11:41
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าพาหนะในการฝึกอบรม วชิรญาณ์
บุคคลทั่วไป
1 776 3 มกราคม 2556 11:57
โดย guest
TopicIcon เช่าซื้อบ้าน por
บุคคลทั่วไป
1 488 3 มกราคม 2556 11:41
โดย guest
TopicIcon ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีการจัดอบรม การเงิน(ศรีตรัง)
บุคคลทั่วไป
1 1662 3 มกราคม 2556 11:39
โดย guest
TopicIcon ขรก.ไปอบรมฯ ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
3 766 3 มกราคม 2556 16:17
โดย guest
TopicIcon อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครูทำงานสอนต้องมาปวดหัวกับเรื่องการเงิน
บุคคลทั่วไป
3 4190 10 มกราคม 2556 12:54
โดย guest
TopicIcon ลูกหนี้เิงินยืมราชการ ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
1 1458 24 ธันวาคม 2555 10:11
โดย guest
TopicIcon หลักฐานเบิกจ่ายแบบจัดงาน มีอะไรบ้าง มนัดดา(การเงินร.ร.)
บุคคลทั่วไป
1 918 24 ธันวาคม 2555 9:42
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าให้นักเรียนได้ไหม มนัดดา(การเงินร.ร.)
บุคคลทั่วไป
1 812 24 ธันวาคม 2555 9:37
โดย guest
TopicIcon เรียนสอบถามการประกวดราคา พราว
บุคคลทั่วไป
1 480 24 ธันวาคม 2555 9:23
โดย guest
TopicIcon การจัดซื้อน้ำมัน lai
บุคคลทั่วไป
1 3111 21 ธันวาคม 2555 9:18
โดย guest
TopicIcon เรียน หน.คลังจังหวัดขอนแก่น ธุรการ (การเงินจำเป็น)
บุคคลทั่วไป
1 464 21 ธันวาคม 2555 9:01
โดย guest
TopicIcon ขอสอบถามยานพาหนะ การเงินบรรจุใหม่
บุคคลทั่วไป
3 1114 5 สิงหาคม 2556 10:07
โดย guest
TopicIcon การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 2373 20 ธันวาคม 2555 9:39
โดย guest
TopicIcon การจ้างติดตั้งและวางท่อประปาในศูนย์ราชการจังหวัด พัสดุมือใหม่
บุคคลทั่วไป
1 525 19 ธันวาคม 2555 9:19
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าที่พักการสัมนา การเงินน้องใหม่
บุคคลทั่วไป
1 610 19 ธันวาคม 2555 9:16
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนต่างกรมค่ะ บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลทั่วไป
2 1002 19 ธันวาคม 2555 9:13
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พัก การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 850 19 ธันวาคม 2555 8:58
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีขอช่วยราชการ ข้าราชการพลเรือน
บุคคลทั่วไป
1 1070 17 ธันวาคม 2555 9:38
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าที่พักเหมา กรณีผู้จัดอบรม ไม่จัดที่พักให้ Napa4987 1 1177 17 ธันวาคม 2555 9:33
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนต่างกรมค่ะ บุคลากรทางการศึกษา
บุคคลทั่วไป
1 621 17 ธันวาคม 2555 9:28
โดย guest
TopicIcon การรับเงินยืมโดยวิธีผ่านธนาคาร ส้ม
บุคคลทั่วไป
1 1328 17 ธันวาคม 2555 9:08
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ส้ม
บุคคลทั่วไป
1 1717 14 ธันวาคม 2555 8:25
โดย guest
TopicIcon เบิกค่าเช่าที่พักไปราชการ ลำพูน
บุคคลทั่วไป
2 2333 12 ธันวาคม 2555 10:52
โดย guest
TopicIcon กู้เงินธนาคารสร้างบ้าน dtest
บุคคลทั่วไป
1 740 12 ธันวาคม 2555 10:38
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่า โอน ต่างกรม ต่างกระทรวง แต่ท้องที่เดียวกัน ขนิษฐา
บุคคลทั่วไป
1 609 12 ธันวาคม 2555 10:04
โดย guest
TopicIcon ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายค่าสาธราณูปโภคและนำมัน พราว
บุคคลทั่วไป
1 1006 7 ธันวาคม 2555 13:27
โดย guest
TopicIcon ค่าเช่าซื้อ ต่างอำเภอ อบต
บุคคลทั่วไป
1 585 7 ธันวาคม 2555 13:22
โดย guest
TopicIcon ค่าผ่อนชำระเงินกู้ การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 538 7 ธันวาคม 2555 13:20
โดย guest
TopicIcon การอุทธรณ์ผลสอบราคา กาญจนา
บุคคลทั่วไป
1 885 7 ธันวาคม 2555 13:10
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่การเงิน
บุคคลทั่วไป
1 686 30 พฤศจิกายน 2555 9:45
โดย guest
TopicIcon การปฏิบัติงานในระบบ e-GP พัสดุ ส.ป.ก.
บุคคลทั่วไป
1 1211 3 ธันวาคม 2555 14:58
โดย guest
TopicIcon ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน lai
บุคคลทั่วไป
5 2251 3 ธันวาคม 2555 13:37
โดย guest
TopicIcon ส่งคืนที่ราชพัสดุ พัสดุ
บุคคลทั่วไป
2 1419 8 กรกฎาคม 2556 19:12
โดย guest
TopicIcon เรียนสอบถามเรื่อง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ครูกันยา
บุคคลทั่วไป
1 1781 29 พฤศจิกายน 2555 10:20
โดย guest
TopicIcon ค่าผ่อนชำระเงินกู้ lai
บุคคลทั่วไป
1 965 29 พฤศจิกายน 2555 10:12
โดย guest
TopicIcon คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นคณะกรรมการเปิดซองด้วยได้หรือไม่ กชกร
บุคคลทั่วไป
1 2522 29 พฤศจิกายน 2555 10:10
โดย guest
TopicIcon การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎบัติงานของรัฐ โดยวิธีพิเศษ pakdee
บุคคลทั่วไป
4 1652 1 ธันวาคม 2555 14:02
โดย guest
TopicIcon สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล การเงิน สสจ.ขอนแก่น
บุคคลทั่วไป
2 1299 22 พฤศจิกายน 2555 9:20
โดย guest
TopicIcon การเบิกค่าอาหาร kob
บุคคลทั่วไป
3 1338 30 พฤศจิกายน 2555 9:59
โดย guest

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ตอบล่าสุด

http://klang.cgd.go.th/kkn/home.htmหน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ:: สมัครสมาชิก/ลงทะเบียน:: สอบถามการใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำ ติชม
เงื่อนไขการให้บริการ:: นโยบายความเป็นส่วนตัว

©2010-2017 Bkk.in.th All Right Reserved.
มีปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ webmaster@bkk.in.th

หน้านี้ใช้เวลาในการโหลด 00.000000 วินาที